Teoston asiakas ja jäsen – mitä eroa?

Aku Toivonen, Musiikintekijöiden toiminnanjohtaja. Kuva: Nina Lith Akun lataus

Teoston asiakas ja jäsen – mitä eroa?

Vastaus otsikon kysymykseen tulee tässä: Teoston asiakkaat saavat tilityksiä Teostosta. Teoston jäsenet päättävät Teostoon liittyvistä asioista. Teoston jäsenyys on maksutonta.

Teoston asiakkaita ovat ne tekijät ja kustantajat, jotka ovat tehneet asiakassopimuksen ja maksaneet liittymismaksun.

Asiakas ei ole automaattisesti jäsen, vaan jäsenyyttä haetaan erikseen.

Jäsenet pääsevät osallistumaan kokouksiin, joissa Teoston asioista päätetään. Toukokuisessa kevätkokouksessa valitaan yhdistykselle hallitus ja päätetään sen palkkioista. Joulukuisessa syyskokouksessa käsitellään edellisen vuoden tulos sekä päätetään alkavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Jäsenkokouksissa päätetään pääperiaatteet tekijänoikeuskorvausvarojen käyttämiselle sekä niistä tehtäville vähennyksille.

Jäsenkokouksen päätäntävallassa on myös olennaisia musiikintekijän arkeen vaikuttavia asioita, jotka liittyvät muun muassa tilitys- ja jakosääntöön sekä kansallisina varoina tehtäviin pidätyksiin.

Jäsenkokous valitsee henkilöt Teoston hallitukseen. Ja tämä on yksi jäsenkokouksen olennaisimmista tehtävistä.

On todella tärkeää, että Musiikintekijöiden jäsenistä kaikki Teoston jäsenyyskriteerin täyttävät ovat Teoston jäseniä.

Hallitukseen valituilla henkilöillä on vastuu Teoston toiminnasta, eivätkä edusta pelkästään omia taustaryhmiään. Hallituksessa tulee olla näkemystä sekä musiikin tekemisen arjesta että siitä, miten tekijänoikeusjärjestön toimintaa ja kilpailukykyä kehitetään kauaskantoisesti.

Jäsenkokous on siirtänyt Teoston hallituksen vastuulle tiettyjä asioita: Hallitus hoitaa sijoitustoiminnan sekä sijoitusten valvomisen ja riskienhallinnan. Hallitus päättää kiinteän omaisuuden hankintaa, myyntiä tai kiinnittämistä koskevista periaatteista. Hallitus neuvottelee liittoutumis- ja yhteistyöjärjestelyistä muiden tekijänoikeusjärjestöjen kanssa. Hallituksella on myös oikeus perustaa yhtiöitä tai muita yhteisöjä oikeuksien hallinnoinnin tukitoimiksi. Myös lainojen ottamiseen ja myöntämiseen liittyvä päätösvalta on siirretty hallitukselle.

Hallitus myös valitsee Teostolle toiminnanjohtajan, joka puolestaan johtaa päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (YHL 17§). Operatiivinen toiminta ja siihen liittyvät kulut ovat toimitusjohtajan ja sitä kautta myös hallituksen vastuulla.

On todella tärkeää, että Musiikintekijöiden jäsenistä kaikki Teoston jäsenyyskriteerin täyttävät ovat Teoston jäseniä. Teoston jäsenyyden edellytys on, että on saanut Teosto-tilityksiä yhteensä 3000 euroa hakemisvuotta edeltäneiden enintään kuuden tilityskauden aikana.

Jos ja kun olet jäsen, tule Teoston kokouksiin. Rohkeasti! Siellä on muitakin musiikintekijöitä – todennäköisesti sinullekin tuttuja.

Laita jäsenhakemus vireille heti!

Aku Toivonen
Toiminnanjohtaja
Suomen Musiikintekijät


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 3/2019

Selaa lehden artikkeleita