Tekoälytön aika on ohi

Akun lataus

Tekoälytön aika on ohi

Tervetuloa uuteen aikakauteen, musiikintekijät! On selvää, että tekoäly on vallannut musiikin maailman ja se muuttaa tapaamme säveltää, sanoittaa ja sovittaa musiikkia. Emme voi enää sivuuttaa sen läsnäoloa. Mutta kun astumme tähän tekoälyn aikakauteen, meidän on myös tärkeää olla kriittisiä ja tiedostaa sekä sen haasteet että mahdollisuudet.

Säveltäjän näkökulmasta tekoäly voi tarjota luovuudelle uusia ulottuvuuksia. Sen avulla voimme kokeilla erilaisia ideoita, löytää uusia musiikillisia elementtejä ja inspiroitua ennen näkemättömällä tavalla. Mutta samalla meidän on oltava varovaisia siinä, ettemme menetä omaa ääntämme tekoälyn palvelemiseen. On helppo sortua siihen, että käytämme valmiita kaavoja ja perinteitä rikkomatta tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia täysin hyödyksi. Meidän tulee pitää huolta siitä, että säilytämme ainutlaatuisen ilmaisumme ja luovuutemme.

Sanoittajan roolissa tekoäly voi tarjota uudenlaisia työkaluja luovaan kirjoittamiseen. Se voi auttaa sanallisten ideoiden kehittämisessä ja tarjota ehdotuksia sanoituksiin. Mutta samalla meidän on oltava tietoisia siitä, että tekoäly ei voi ymmärtää ihmisen syvintä tunnetta tai kertoa tarinoita samalla tavalla kuin me itse. Meidän on säilytettävä oman ainutlaatuisen äänemme ja viestimme voima. Tekoäly voi toimia apuna, mutta emme saa unohtaa omaa kriittistä rooliamme sanoittajina.

Sovittajan näkökulmasta tekoäly voi tarjota uusia äänimaisemia ja soundeja, joita voimme käyttää musiikissamme. Se voi auttaa löytämään mielenkiintoisia ja innovatiivisia äänivalintoja. Kuitenkin meidän on ymmärrettävä, että tekoäly ei voi korvata ihmisen intuitiota ja musiikillista ymmärrystä. Tekoäly ei voi luoda aitoa tunnetta tai tasapainoista musiikillista kokemusta samalla tavalla kuin me itse. Meidän tehtävänämme on hyödyntää tekoälyn tarjoamia työkaluja kriittisesti ja huolellisesti, säilyttäen samalla oman ainutlaatuisen musiikillisen näkemyksemme.

Vaikka tekoälyllä on roolinsa musiikin luomisessa, meidän on tärkeää pitää mielessä, että se on väline, ei päämäärä. Meidän luovuutemme, tunteemme ja ainutlaatuinen äänemme tekevät meistä musiikintekijöitä. On meidän vastuullamme määrittää, kuinka hyödynnämme tekoälyä omassa työssämme. Meidän on säilytettävä oma kriittinen ajattelumme ja rohkeus kokeilla uutta.

Tekoälytön aika on ohi, ja uusi aikakausi on täällä. Astukaamme siihen rohkeasti ja valppaina, tiedostaen sekä sen tarjoamat mahdollisuudet että haasteet. Sillä vain me musiikintekijät voimme luoda musiikkia, joka heijastaa sydämemme syvyyksiä ja tavoittaa kuulijoidemme sielut.

+ + + + +

ChatGPT loi edellä olevan tekstin sille antamieni käskyjen (promptien) pohjalta. Ensimmäisillä yrityksillä teksti ei ollut tavoittelemaani, mutta lisäohjeiden avulla sain muutettua tekstin sisältöä ja sävyäkin. Tämä on tekoälyn viehättävä puoli: se toteuttaa kohteliaasti ja tehokkaasti käyttäjän pyynnöt.

Tekoälyn kanssa voi keskustella, sitä voi opettaa ja ohjata kohti toivottua lopputulosta. Tekoäly ei siis sinällään tuota yhtä ja ainoaa totuutta. Se ei toimi hakukoneiden tavoin.

Uudenlaisen kriittisyyden aika on käsillä: tekoälyä on saatettu käyttää missä vain lukemassani tekstissä, kuulemassani musiikissa tai kokemissani av-tuotannoissa. Tämän olen oppinut, kun olen tutustunut tekoälyyn työkaluna. Näkemykseni mukaan tekoälytön aika on siis ohi.

Nämä huomiot tässä vaiheessa – lainsäädäntöön ja muihin musiikintekijöihin liittyviin tekoälynäkökulmiin palaan tulevaisuudessa.

Aku Toivonen
Suomen Musiikintekijöiden toiminnanjohtaja


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 2/2023

Selaa lehden artikkeleita