Tärkeitä päätöksiä ja isoja muutoksia

Akun lataus

Tärkeitä päätöksiä ja isoja muutoksia

Teemme pian isoja Teostoon liittyviä päätöksiä. Tähän meitä velvoittaa uusi yhteishallinnointilaki, joka tulee todennäköisesti voimaan muutaman kuukauden sisällä. Toinen muutoksia vaativa on Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Päätökset tekee Teoston joulukuun jäsenkokous, mikäli yhteishallinnointilaki on siihen mennessä käsitelty eduskunnassa. Joten tulkaa paikalle tärkeään kokoukseen. Päätettäviä asioita ovat Teoston muun muassa uudet jäsenkriteerit, valtuutukset, yleiset sijoitusperiaatteet sekä tietyt raportointiin ja lausumien antamiseen liittyvät asiat. Samalla käsitellään ja päätetään Teoston hallitukselle päätettäväksi asetettavista asioista, asiakassopimuksella luovutettavien oikeuksien luokista sekä sovittelumenettelyn uudistamisesta.

Teosto ja sen jäsenjärjestöt ovat valmistelleet asioita huolellisesti. Kyse on hyvin tärkeistä ja pitkälle kantavista päätöksistä. Nykyiset Teoston säännöt ja asiakassopimus oikeuksien luovutuksineen ja luokituksineen on luotu aikana ennen internetiä. Nyt tehtävien päätösten horisontti olisi hyvä asettaa niin, että huomioidaan jo nurkan takana odotteleva virtuaalitodellisuus (virtual reality, VR) ja lisätty todellisuus (augmented reality, AR). Miten ja missä musiikkia tulevaisuudessa käytetään? Miten tekijänoikeudet seuraavat kehityksessä mukana? Mitkä ovat ne rakenteet, joilla musiikintekijään liittyvistä asioista päätetään?

Euroopan komissio esitteli syyskuussa ehdotuksensa tekijänoikeuksien uudistamisesta. Direktiiviehdotuksella pyritään vahvistamaan oikeudenhaltijoiden neuvotteluasemaa ja korvauksensaantimahdollisuuksia silloin, kun sisältöä hyödynnetään netissä videoiden jakamispalveluissa, kuten YouTubessa ja Facebookissa.

”Direktiiviehdotuksessa myös velvoitetaan kustantajat ja tuottajat toimimaan avoimesti ja ilmoittamaan tekijöille ja esiintyjille heidän teoksistaan saaduista voitoista. Siinä luodaan mekanismi, jolla autetaan tekijöitä ja esiintyjiä varmistamaan asianmukainen osuutensa neuvotellessaan korvauksista tuottajien ja kustantajien kanssa.”, kertoo Euroopan komission lehdistötiedote (14.9.2016).

Reiluuden ajatuksen lisäksi direktiivi toisi toisenkin merkittävän muutoksen musiikkialalle. Isot palvelualustat joutuisivat sopimaan etukäteen sinne tulevan musiikin käytöstä silloin, kun niillä on aktiivinen rooli aineiston tarjoamisessa yleisölle. Direktiivi velvoittaisi toimijat neuvottelemaan musiikin käyttöluvat ja niiden hinnoittelun etukäteen. Tämä toimintakulttuuri on niille täysin uutta, toisin kuin radioasemille, televisiokanaville, elokuvateattereille, esiintymispaikoille ja niin edelleen.

On täysin perusteltua olettaa, että tulevaisuudessa YouTuben kaltainen nettisivusto on maksullinen – vastaavalla tavalla kuin esimerkiksi Spotify, joka siis lisensioi sisällön oikeaoppisesti ennen sen kaupallista hyödyntämistään.

Direktiivin henki on siirtää sananvaltaa oikeudenomistajille. Tähän asti suuret yhtiöt ovat käyttäneet luovaa sisältöä tuloksensa tekemiseen kysymättä lupaa oikeudenomistajilta.  On oikein, että meillä tekijöillä on sananvalta siihen, miten ja missä oikeuksiamme kaupallisesti hyödynnetään.

AKU TOIVONEN
Kirjoittaja on Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry:n toiminnanjohtaja


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 3/2016

Selaa lehden artikkeleita