Tallissa kirjoitettua

Akun lataus

Tallissa kirjoitettua

Tallikirjoittaminen – tai house writing, miten tätä yhteistyömuotoa itse kukin kutsuukaan – on viimeisimmän kymmenen vuoden sisällä lisääntynyt merkittävästi. Näin todisti paneelikeskustelumme 26.10.

Yleistymisen syitä kannattaa tarkkailla molemmista suunnista.

Musiikintekijän näkökulmasta tietynlaisen kotipesän ja agentuuriuden tunne houkuttavat. Saa vinkkejä siitä, mihin biisejä juuri tällä hetkellä etsitään, saa jelppiä hallinnollisissa tehtävissä, saa mahdollisuuden astua jo osittain valmiiksi tallatulle kansainvälistymisen polulle, pääsee osaksi yhteisöä, saa sparrausta.

Kustantajan on tärkeää saada omaan talliin musiikintekijät, jotka se tunnistaa potentiaalisiksi ja tarpeellisiksi omien tavoitteittensa saavuttamiseksi. Kilpajuoksu talliin varaamiseksi voi olla kovaakin. Käytännön yleistyessä jokainen pitää huolen siitä, keitä kirjoittajia itsellä on, ja keitä kilpailijalla näin ollen ei ole.

Tallisopimusta tehtäessä tulee olla tarkkana. Tärkeitä asioita ovat sopimuksen kesto ja purkamisehdot sekä se, mitä työtä sopimus koskee ja mitä ei. Yhtä tärkeää on sopia myös ennakoista sekä siitä, mikä prosenttiosuus tekijänoikeustuloista luovutetaan kustantajalle.

Sopimus voi koskea vain sopimusaikana julkaistuja biisejä, tai se voi koskea kaikkia sen aikana syntyneitä biisejä. Iso ero. Sopimuksen ulkopuolelle voi jättää esimerkiksi teatterimusiikin, elokuvamusiikin tai jonkun muun alueen; kansainvälisyyttä tavoittelevan sanoittajan kohdalla vaikkapa suomenkieliset tekstit.

Lisäksi on tärkeää hahmottaa ero tallisopimuksen ja teoskohtaisten kustannussopimusten välillä. Tallisopimuksen kesto on tietty aika, erikseen sovitaan teoskohtaisten kustannussopimusten pituus.

On tärkeää sisäistää, etteivät kustannusennakot ole palkkaa. Kustantaja voi maksaa tekijälle ennakkoa, joka vähennetään tulevista tekijänoikeuskorvauksista. Ennakko maksetaan siis kustantajalle takaisin. Ennakkoa ei ole kuitenkaan pakko ottaa, se ei ole välttämätön osa house write -suhdetta. Pahimmillaan mopo keulii, ja ennakon määrä on täysin väärässä suhteessa tuleviin tekijänoikeuskorvauksiin. Syntyy ennakkovelka, joka ei kuitenkaan sentään ole ulosottokelpoista.

Olennaista on määritellä sopimuksessa, kuitataanko ennakkoa kustantajalle takaisin kaikista biiseistä vai niistä, joita sopimus koskee.

Paneelikeskustelun mukaan tallisuhde syntyy usein kollegoiden suosittelun johdatuksena. Korvien kannattaa olla tarkkana molempiin suuntiin. Hyvä ja huono kello kuuluu sinne tänne – niin tekijöistä kuin kustantajistakin. Potentiaalia mitataan molemminsuuntaisesti.


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 4/2015

Selaa lehden artikkeleita