Syyskausi pakettiin

Pääkirjoitus

Syyskausi pakettiin

Elvisin toiminnan tarkoitus on edistää suomalaisten säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien taloudellisia ja ammatillisia etuja, yhteiskunnallista arvostusta sekä yhteisöllisyyttä. Arjessa se näkyy mm. tiimi-, toimikunta- ja hallitustyönä, lausuntoina, tiedottamisena, neuvonantoina ja jäsentapahtumina. Paljon on tapahtunut syyskauden aikana loppuvuoden tiukan TTVK-keskustelun lisäksi.   

Teoston Pumppu-hankkeessa olemme olleet mukana sen alkuvaiheista lähtien. Pumppu tukee suomalaisten musiikintekijöiden menestymistä järjestelmällisellä työllä ja yhdessä tekemisellä. Pumppu sykkii; ohjausryhmä on nimetty, ja hankkeen koordinaattori on aloittanut toimintansa. Kaija Kärkinen kertoo aiheesta lisää tässä lehdessä.

Syyskauden toimintaa on värittänyt EU-komission lausuntopyyntö tekijänoikeuden kollektiivihallintodirektiivistä. Direktiiviehdotus sinänsä on merkittävä kannanotto tekijänoikeuden merkityksen ja kunnioittamisen puolesta. Jos ja kun tämä direktiivi laitetaan täytäntöön, se voi tarkoittaa Teoston kohdalla kaikkien n. 26 000 asiakassopimuksen uusimista. Urakka on melkoinen, ja se ohjaa ajatukset sopimuksen muuhunkin päivittämiseen samalla. Näitä asioita pohdimme yhdessä Teoston edunvalvonnan kanssa.

Olemme mukana myös Teoston verotyöryhmässä, joka työstää näkemystä uudesta musiikintekijöiden toimintaa ymmärtävästä verolakimallista. Olemme keränneet tietoa musiikkitoimialan verotuksen ja muiden kannustavuuteen vaikuttavien seikkojen merkityksestä ja pyrimme vaikuttamaan hallitusohjelmakirjausten toimeenpanoon. Kartoitamme myös työttömyys-, eläke- ja sosiaaliturvan ongelmia Teoston SOS-työryhmässä. Tavoitteenamme on luoda mahdollisimman yksinkertainen ja toimiva järjestelmä, jolla pystyttäisiin turvaamaan musiikintekijöille kohtuullinen eläke- ja sosiaaliturva.

Music Finlandin toiminta lanseerattiin syyskauden aikana. MF yhdistää Fimicin ja Music Export Finlandin toiminnot. Elvis on yksi MF:n jäsenjärjestöistä, ja edustajamme on yhdistyksen hallituksessa. Music Finland on elvisläisille tärkeä mm. kansainvälistymisen yhteistyökumppanina.

Taiteen keskustoimikunnan muuttuessa vuodenvaihteessa Taiteen edistämiskeskukseksi taiteen valtiohallinnollinen tukitoiminta muuttuu merkittävästi. Taiteen alan edunvalvontayhdistykset ovat omissa lausunnoissaan pitäneet tärkeänä vertaisarvioinnin säilymistä päätösasioissa. Uhkana on monien päätösten siirtyminen virkamiehistölle. Olemme lausunnoissamme korostaneet taideneuvoston asemaa muutettavaksi niin, ettei taiteen edistämisasioissa valta ja päätöksenteko keskittyisi yksin edistämiskeskuksen johtajalle.

Syyskauden aikana Elvis on antanut jäsenilleen sopimusneuvontaa sekä kustannussopimusasioissa että muissakin tekijän arjen kohtaavissa asioissa joko toimistolta käsin tai lakimiehensä kautta.  Muutama kustannussopimusten purkamistoimenpide on saatu päätökseen hyvässä yhteisymmärryksessä. Kustannussopimuksiin liittyviä erinäisiä asioita tullaan käsittelemään Elvisin kevätkokouksen yhteydessä järjestettävässä seminaarissa.

Jäsentapahtumat ovat toimintamme ydintä, ja on hienoa todeta niihin osallistuneen ennätysmäärä jäseniämme. On tärkeää, että näemme toisiamme, vaikutamme yhdessä ja saamme meille tekijöille tärkeää uutta tietoa tapaamisten yhteydessä. Kevätkokouksessa tulemme mm. saamaan tietoa sekä musiikintekijöiden arkea koskettavista sopimusoikeusasioista että Teoston neuvottelutilanteesta YouTuben kanssa.

Innostavaa kevätkautta kaikille musiikintekijöille!

Aku Toivonen

Aku Toivonen on Elvis ry:n  toiminnanjohtaja.


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 4/2012

Selaa lehden artikkeleita