SUOMALAISEN MUSIIKIN PÄIVÄ

Pääkirjoitus

SUOMALAISEN MUSIIKIN PÄIVÄ

Se on tietysti ja toivottavasti joka päivä, mutta erityisesti olemme useiden musiikkialan järjestöjen yhteisellä 1.9.1997 päivätyllä esityksellä halunneet Suomalaisen Musiikin Päivää vietettäväksi Helsingin Musiikkiopiston, nykyisen Sibelius-Akatemian, perustamispäivänä 11. maaliskuuta. Tänä vuonna tuosta perustamisesta tulee kuluneeksi 120 vuotta (11.3.1882). Pitäisikö päivän sitten olla liputuspäivä? Se voi olla, taikka sitten ei, aivan kuinka hyvänsä. Tärkeintä on, että suomalainen musiikki on esillä, niin kevyt kuin vakava, luova ja esittävä, ja että erityisesti sähköiset viestimet sen korostetusti huomioivat.

Juhani Leinonen

Suomalaisen musiikin päivää ei tulisi sitoa kehenkään henkilöön, sillä sen tulisi kattaa koko musiikin alue henkilöön, aikakauteen, tai tyylilajiin sitoutumatta. Tuolloiset esityksen tekijät eivät suinkaan halunneet syrjiä Sibeliusta, vaikka niin jossakin väitettiin, sillä samassa esityksessä ehdotettiin Jean Sibeliuksen syntymäpäivä 8.12. nimettäväksi liputuspäiväksi. Sibeliuksen syntymäpäivä ei ajankohdan ja henkilösidonnaisuuden vuoksi ole soveltuva kaiken kattavaksi juhlapäiväksi. Samaan joulukuiseen kauteen sisältyy jo mm itsenäisyyspäivä, jolloin myös Sibeliuksen musiikki on vahvasti esillä. Ehkäpä vielä joskus kuulemme itsenäisyyspäivän tanssiaisissa suomalaisen aloitusvalssinkin. Maaliskuu on ajankohdalta oikein sopiva suomalaisen musiikin juhlapäiväksi ja nykyisen Sibelius-Akatemian perustamispäivä sopii siihen erityisen hyvin, sillä onhan suuri osa merkittävistä suomalaisista säveltaiteilijoista saaneet siellä oppinsa.

Olisikohan nyt muutaman vuoden kuluttua jälleen aika ryhtyä kaikkien alan järjestöjen yhteiseen ponnistukseen Suomalaisen Musiikin Päivän nimeämiseksi ja viettämiseksi? Aloitteen ja muun ”paperisodan” tukemiseksi voisimme ehkä jokainen tahollamme tavalla taikka toisella ryhtyä itse viettämään omaa juhlapäiväämme.

Kiitän ELVISin jäseniä ja kaikkia yhteistyötahoja kahdeksanvuotisella puheenjohtajakaudellani saamastani tuesta, vaikutteista ja elämyksistä. Toivotan yhdistyksemme uudelle puheenjohtajalle Jani Uhleniukselle ja johtokunnalle, sekä meille kaikille menestystä parempaan tulevaisuuteen tähtäävissä toimissa.

JUSSI


jupina: Juhani Leinonen

-Jussin Jupinat


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 1/2009

Selaa lehden artikkeleita