Radio City näytti tien

Pääkirjoitus

Radio City näytti tien

Tänä keväänä on kulunut 25 vuotta siitä, kun Radio City ensimmäisenä paikallisradiona aloitti lähetykset. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Teosto ja Suomen Paikallisradioliitto olivat päässeet sopimukseen maksuehdoista, joilla sävellyksiä ja sanoituksia sai esittää. Vuodelta 1985 kertyneet paikallisradioiden esityskorvaukset tilitettiin kesällä 1986. Jakosumma oli yhteensä 1.231.201 markkaa.  

Historiallista musiikintekijöille oli se, että Teosto ryhtyi tilittämään nämä tulot yhtenä tilitysalueena eli poolina. Tämän alueen sisällä laskutus ja tilitys vastasivat toisiaan, mikä oli Teoston esityskorvausten tilityksessä ennenkuulumatonta. Tästä seurasi, että tuolloin vielä käytössä olleet genret eivät alueen sisällä päässeet jylläämään; eihän paikallisradioissa juuri muuta soitettu kuin kevyttä alimman kertoimen musiikkia. 

Jälkeenpäin arvioiden on hämmästyttävää, että päätös paikallisradioiden omasta tilitysalueesta tehtiin Teostossa ilman mitään laajempaa keskustelua. Siihen asti Teoston tilitykset oli tehty niin sanotun pesukonemallin mukaisesti; laskutetut tulot koottiin yhteen pottiin, josta ne päätyivät tilitykseen lukemattomilla kertoimilla jyvitettynä. Niin genret kuin muutkin kertoimet suosivat sumeilematta vakavaa ja ei-kaupalliseksi luokiteltua musiikkia. 

Elvis ry:n vaatimuksesta Teostossa ryhdyttiin laajemminkin selvittämään tilitysalueisiin siirtymistä, kun Teoston johtokunta perusti tilitystyöryhmän 1987. Se alkoi ensimmäiseksi tarkastella vuosien 1984-86 tilityksiä, ja tilastoista näkyi mm. se, että kaupunginorkestereita oli kolmen vuoden aikana laskutettu runsaat 588.000 markkaa ja niiden esittämille teoksille oli tilitetty lähes 4,2 miljoonaa eli yli seitsenkertaisesti. Kemin kaupunginorkesterin konserttien laskutus oli vuonna 1986 ainoastaan 679 markkaa mutta näistä konserteista saatujen ohjelmaraporttien perusteella oli tilitetty 27.332 markkaa. Ei siis ihme, että kaikki eivät olleet innostuneita aluekohtaisesta tilittämisestä. 

Elvis ry linjasi kantansa johtokunnan kokouksessa 11.11.1987. Pöytäkirjaan on kirjattu mm. tavoitteet: “Laskutuksen ja tilityksen välillä tulee olla yhteys” sekä “Tilitys olisi suoritettava pooleittain”. 

Värikkäiden vaiheiden ja kolmivuotisen väännön jälkeen Teoston tilitystyöryhmä päätyi lopulta esittämään, että myös muussa kuin paikallisradioiden tilityksessä otetaan poolit käyttöön. Esitys saatiin valmiiksi kokouksessa 23.4.1990. Vuosikokouksessa uudistus kuitenkin lykkääntyi vielä vuodella ja päätökseen oltiin kypsiä 29.4.1991 pidetyssä Teoston jäsenten ylimääräisessä kokouksessa. 

Uudessa järjestelmässä tilityksen neljä pääaluetta olivat radio, televisio, konsertti sekä ravintola ja muu esittäminen. Kesällä 1991 tehtiin vuodelta 1990 laskutettujen tulojen tilitys tällä periaatteella. Vuotta myöhemmin Ylen valtakunnalliset radiokanavat jaettiin kukin omaksi tilitysalueekseen ja myöhempinä vuosina pooliajattelua on viety yhä pidemmälle sen mukaan, mikä on teknisesti mahdollista ilman liian suuria kustannuksia. 

Päätös genreistä luopuminesta tehtiin Teoston jäsenten ylimääräisessä kokouksessa 11.5.1994. Ja vielä yksi iso askel laskutuksen ja tilityksen vastaavuuteen otettiin Teoston kevätkokouksessa 2002, kun niin sanotut tukisiirrotkin hävisivät historian hämärään. 

Teoston puheenjohtaja Joonas Kokkonen sanoi Teostoryn 4/85 haastatelussa: “Tulisi kuitenkin pitää korvauskysymyksistä keskusteltaessa aina mielessä se, kuinka suuri työpanos teoksen luomiseen on kulloinkin pantu.” Neljännesvuosisata myöhemmin tuollainen ajattelutapa hymyilyttää. 

Radio City avasi tien, jolta ei ole paluuta. 

Martti Heikkilä

martti.heikkila@elvisry.fi


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 1/2010

Selaa lehden artikkeleita