Populistien maalitaulut

Pääkirjoitus

Populistien maalitaulut

EU:n komissio on antanut tiedonannon tekijänoikeuksien hallinnoinnista. Sen mielestä tarvitaan EU-sääntelyä eli direktiiviä sekä valvontaelintä. Samaan aikaan on eduskunnassa hallituksen esitys tekijänoikeuslain muutoksista.

Kotimainen keskustelu käy vilkkaana, kun pyritään vaikuttamaan kansanedustajiin, jotka ovat herkkäkorvaisia yleiselle mielipiteelle. Etenkin Helsingin Sanomien mielipidesivujen palstatilasta käydään nyt kilpailua. Populistisimmat puheenvuorot näyttävät aina tulevan musiikin käyttäjiltä.

Populistin maalitauluksi on helppo ottaa tekijänoikeusseurat ja niistä suurimpana Teosto. Populisti pyrkii hämärtämään sitä, että Teostolla ei itsellään ole tekijänoikeuksia ilman sopimuksia tekijöiden kanssa. Populisti jättää sanomatta, että Teosto neuvottelee korvauksista tekijöiden puolesta ja tilittää ne heille.

Kun tekijänoikeuden tulisi kaiken kohtuuden ja oikeudenmukaisuuden nimissä koskea myös jumalanpalveluksissa laulettavia uusia virsiä, kyse on tekijöiden oikeudesta päättää teostensa käytöstä. Teoston oikeus neuvotella korvauksista riippuu vasta siitä, luovuttavatko tekijät sille tämän neuvotteluoikeuden. Siitä ei määrätä lailla.

Komission tiedonannosta antamassaan lausunnossa Elvis ry kannattaa tekijänoikeuksien hallinnointia koskevaa EU-sääntelyä. Keskitymme seurojen ja tekijöiden väliseen suhteeseen ja korostamme, että jäsenemme saavat Teostosta europpalaisittain varsin hyvän hinta/laatu-suhteen. Päähuolenaiheemme on, että emme saa tasavertaista kohtelua usean muun yhteisömaan seurassa, kun musiikkiamme näissä maissa esitetään. Esimerkiksi Ruotsin Stim:ssä on edelleen voimassa genre-järjestelmä, josta Teosto luopui jo kymmenen vuotta sitten.

EU:n komissio korostaa, että tekijänoikeusseuran toiminnan tulee olla avointa, syrjimätöntä, läpinäkyvää sekä hyvän hallintotavan mukaista. Tämä periaate on kaikkien helppo allekirjoittaa. Jos ne ihan direktiivillä vahvistetaan, niin kenellekään ei jää niiden noudattamisesta epäselvyyttä. Meille hyvä hallintotapa ja syrjimättömyys tarkoittaa mm. sitä, että millään tekijäryhmällä ei saa olla sen edustamaan tyylilajiin perustuvia etuoikeuksia.

Eduskunnan tehtävä on turvata tekijöille oikeudet henkisen omaisuuden turvaksi. Jos tekijät haluavat luovuttaa oikeuksiensa toteuttamisesta osan tekijänoikeusseuroille, niiden velvollisuus on tehdä se mahdollisimman hyvin ja oikein. Mitä paremmin ne siinä onnistuvat, sitä huonompia maalitauluja ne ovat populisteille.

Martti Heikkilä


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 2/2004

Selaa lehden artikkeleita