Polkukartta

Akun lataus

Polkukartta

Työstimme tammikuussa hallituksen ja toimiston henkilökunnan kesken visiota tulevaisuudesta. Pohdimme, minkälaista olisi unelmissamme musiikintekijyys vuonna 2020, ja minkälainen olisi silloin unelmiemme Elvis ry.

Olennaisiksi musiikintekijyyden tulevaisuusvision pääkohdiksi nousivat nämä aiheet: musiikin ammattimainen tekeminen on taiteellisesti merkityksellistä työtä, se on tekijänoikeuden suojaamaa ja yhteiskunnallisesti arvostettua työtä – ja lopulta yhteenvetäen: musiikintekeminen ammattina on mielekäs uravalinta.

Visiomme mukaan Elvis ry on myös vuonna 2020 ammattimaisia musiikintekijöitä edustava, alansa vankka asiantuntija, jonka jäsenmäärä on edelleen kasvanut. Yhdistyksen avulla verkostoidutaan, sen jäsenpalveluja käytetään aktiivisesti ja Elvisin jäsenistöstä nousee uusia kansainvälisiä läpimurtoja.

Jotta visiot toteutuvat, täytyy valita polut, joita pitkin ne todennäköisimmin saavutetaan. Strategisten painopisteidemme päätettiin olevan edunvalvonnassa ja vaikuttamisessa sekä jäsenpalveluissa.

Edunvalvonnan ja vaikuttamisen saralla tulemme kiinnittämäään erityistä huomiota musiikintekijöiden sosiaaliturvaan, tekijän oikeuksiin ja tekijänoikeuslain oikeaan tulkintaan. Puolustamme vahvaa Teostoa, solmimme kollektiivisopimuksia ja teemme sekä kansallisesti että kansainvälisesti yhteistyötä meille tärkeiden kumppanien kanssa.

Jäsenpalveluissa keskitymme tiedon hankkimiseen ja jakamiseen, laki- ja sopimusneuvontaan, yhteisöllisyyden toteuttamiseen sekä mentorointiverkoston rakentamiseen.

Kaiken toiminnan tukevaksi selkärangaksi on tärkeää turvata kaksi asiaa: se, että toimintamme rahoituksella on vakaa pohja sekä se, että yhdistyksen hallinnossa työskentelevät aktiiviset ihmiset oikeilla motiiveilla.

Tämän kevään eduskuntavaalit ovat visioidemme toteutumisen kannalta tärkeät. Työstimme visiotamme vuoteen 2020 asti, ja seuraavien eduskuntavaalien jälkeen alkava hallituskausi kestää vuoteen 2019.

Vaalien jälkeisiä hallitusneuvotteluja varten Elvis ry on laatinut oman hallitusohjelman, jota esittelimme alkukeväällä politiikassa vaikuttaville tahoille. On ollut todella hienoa huomata, että likipitäen kaikki esiin tuomamme asiat on kirjattu myös opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusohjelmaehdotukseen, joka koskee kulttuuri- ja taidepolitiikkaa.

Jo tässä vaiheessa tuntuu mahdolliselta, että edunvalvonnan polku johtaa toivottuun päämäärään.

Tulevat eduskuntavaalit ovat meidän unelmiemme toteutumisen kannalta tärkeät, ahkerasti siis äänestyskoppeihin valitsemaan viisaasti!

Aku Toivonen
Toiminnanjohtaja
Elvis ry


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 1/2015

Selaa lehden artikkeleita