Pelin henki

Akun lataus

Pelin henki

Olipa kerran co-writing-sessio, jossa syntyi valmis ja hieno biisi. Kaikki sessioon osallistuneet olivat tyytyväisiä saamiinsa tekijänoikeuskorvauksiin ja omaan jako-osuuteensa. Mutta olipa kerran myös sellainen co-writing-sessio, jonka jälkeen biisi ei ollutkaan vielä ihan valmis.

Tekstin hiominen päätettiin antaa tehtäväksi henkilölle, joka ei ollut sessiossa mukana. Lopulta hänen viimeistelemänsä teksti oli kaikkien mielestä erinomainen, vaikka siinä ei ollut enää mitään samaa kuin alkuperäisessä. Tuli teosilmoituksen tekemisen aika.

”Laitetaan kaikki osuudet tasan, biisihän on meidän co-writing-sessiomme tuotos, ja tasajako on pelin henki!”, ehdotti yksi tekijöistä.

Toinen oli samaa mieltä, mutta muistutti, ettei lopullisen tekstin tekijä ollut mukana yhteisessä kirjoitussessiossa. ”Sanoittaja saattaa olla eri mieltä jakosuhteesta, tekstihän on lopulta kokonaan hänen kirjoittamansa”, hän tuumi.

”Eiku tasajaolla mennään, meitä on nyt viisi tekijää, kaikille kuuluu yksi viidesosaa Teosto-tuloista!”, huudahti joku tekijöistä jo hieman ärtyneenä.

Sanoittaja tasapainotteli joustamisen ja omasta oikeudesta tiukasti kiinnipitämisen välillä – kumpi löisi paremmin leiville? Lopulta hän suostui tasajakoon; riitahakuisuus kun ei lisää työtilauksia jatkossa.

Jako olisi voitu nähdä oikeaksi myös niin, että sanoittajan osuus olisi ollut 50 prosenttia. Sessioon osallistuneet olisivat jakaneet keskenään tasan säveltäjän osuuden, niinikään 50 prosenttia.

Mitä näistä tarinoista opimme? Biisin tekeminen ryhmätyönä (co-writing) on työtapa, joka on omiaan lisäämään eripuraa jakosuhteista. Tarinoita on lisääkin. Esimerkiksi se, jossa yhden huoneessa istuneen tekijän työpanos jäi muiden muistin mukaan kovin vähäiseksi. Hän oli kuitenkin sessiossa mukana. Jako-osuuksien sopimistilanteessa tilanne ei ollut helppo.

Mikä neuvoksi? Reiluus, rehellisyys, rehtiys, kaupunkilais- ja maalaisjärki, Teoston jakosääntö, muistiinpanot. Ja sen muistaminen, ettei pelin henki ulotu pelin ulkopuolelle.

Lisäksi tarinoiden ylöskirjaaja haluaa tässä muistuttaa, että jollei jakosuhteista sovita, ei voida tehdä teosilmoitusta, ei ilmoittaa metadatatietoja netin musiikkipalveluihin eikä saada tekijänoikeuskorvauksia. Jakosuhteista sopiminen on ehkä joskus kipeältäkin tuntuva työvaihe, mutta se on tehtävä ajoissa. Asiat nimittäin tunnetusti vain vaikeutuvat vanhetessaan.

Aku Toivonen
Toiminnanjohtaja
Elvis ry


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 3/2015

Selaa lehden artikkeleita