Pääministerikin kuulee meitä

Akun lataus

Pääministerikin kuulee meitä

"Musiikkiala tulee tunnistaa ja tunnustaa elinkeinona, jonka ekosysteemiin kuuluu myös merkittävää liiketoimintaa", kirjoittaa Musiikintekijöiden toiminnanjohtaja Aku Toivonen.

Pääministeri Sanna Marin kutsui musiikkialan edustajia vierailulle Kesärantaan marraskuun lopulla. Tällä kerralla kutsuttuina oli nimenomaan organisaatioiden edustajia, ei taiteilijoita. Kutsussa mainittiin tapaamisen aiheiksi musiikkialan kasvun edellytykset ja haasteet.

Tämä oli minulle ensimmäinen kerta, kun olin kutsuttuna pääministerin vieraaksi musiikintekijöiden edustajana. Pidän kutsun saamista erittäin hyvänä merkkinä musiikkialan yhtenäisen voiman löytymisestä.

Tapaaminen oli tehokas. Kahvittelun merkeissä kukin musiikkialan edustaja esitteli sovitusti oman osuutensa aiheesta. Minun osuuteni oli kertoa tekijänoikeuskorvausten ja työttömyysturvan yhteensovittamiseen liittyvästä ongelmasta, joka on yksi sosiaaliturvan monista epäkohdista.

Tekijänoikeuskorvaukset eivät kerrytä työttömyysturvaa, mutta leikkaavat maksukuukauden työttömyyspäivärahaa sekä muita etuuksia, muun muassa asumistukea ja vanhempainpäivärahaa. Tilanne olisi ratkaistavissa valtioneuvoston työttömyysetuutta koskevan asetuksen muuttamisella.

Tapaamisessa esitettiin myös toinen sosiaali- ja eläketurva-aihe: työsuhteen ja yrittäjätoiminnan rajanvedon yhtenäistämisen tarve. Tällä hetkellä yrittäjätoiminnaksi katsotaan kaikki ei-työsuhteessa tehty työ.

Kerroimme lisäksi, että TE-viranomaisilla on puutteellinen asiantuntemus luovien alojen työllistymismuodoista. Monet freelancerit on tulkittu yrittäjiksi sen perusteella, että he ovat kertoneet tekevänsä freelance-työtä tai heillä on ollut lisäksi muutamia toimeksiantoja.

Kerroimme musiikkialan näkemyksenä, että alan elpymisen ja kasvun edellytyksiä ovat alan itsensä valmistelema kulttuuripolitiikka sekä poikkihallinnolliset toimenpiteet. Korona-ajan jälkeinen kasvu kaipaa työn tukemista kaikilla mahdollisilla tavoilla. Tarvitaan ennakoitavuutta sekä näkymää tulevaisuuteen.

Totesimme, että musiikkialan elinkeinopoliittinen merkittävyys on nostettava sen kulttuurisen arvon rinnalle. Musiikkiala tulee tunnistaa ja tunnustaa elinkeinona, jonka ekosysteemiin kuuluu myös merkittävää liiketoimintaa.

Pääministeri Sanna Marin myönsi, että häntä huolestuttaa kulttuuribudjetin tulevaisuus. Leikkaamisilta tuskin vältytään. Hän suhtautui positiivisesti esittämäämme ehdotukseen musiikkialan yhteistyönä valmisteltavasta toimenpideohjelmasta. Sen tavoite on ratkaista musiikkialan usealle hallinnonalalle osuvia haasteita.

Lopuksi keskustelimme tekijänoikeuslain uudistuksen hallituksen esityksen luonnoksesta. Kuten jo kaikkien musiikkialan toimijoiden lausunnoissa on todettu, totesimme nytkin, että esitys tulee palauttaa valmisteluun. Marinin erityisavustaja Pirita Ruokonen sanoikin, että tämä viesti on lausunnoista osattu tulkita, ja että asiaan suhtaudutaan vakavasti. Uudistuksen on tarkoitus vahvistaa oikeudenhaltijoiden asemaa, ei heikentää sitä.

Tarjosimme esille nostamiimme ongelmiin samalla selkeitä ratkaisuja. Nähtäväksi jää, miten tämä hallitus saa mahdutettua niiden toteuttamisen tulevaan työhönsä. Joka tapauksessa Sanna Marin ja Pirita Ruokonen kuuntelivat meitä hyvin tarkkaavaisesti ja kommentoivat sekä tekivät tarkentavia kysymyksiä keskustelun aikana.

Kiitos kutsusta pääministerille. Tällaisia tapaamisia tarvitaan. Kiitos myös Music Finlandin toiminnanjohtaja Kaisa Rönkölle. Hän on osoittanut poliittisille päättäjille, että koko musiikkiala ja sen asiantuntemus on kuin onkin kerralla tavoitettavissa.

Aku Toivonen
Kirjoittaja on Suomen Musiikintekijöiden toiminnanjohtaja.


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 4/2021

Selaa lehden artikkeleita