ONKO TIETOA?

Kolumni

ONKO TIETOA?

Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus (MIC) oli aiheena viime syksynä järjestetyssä seminaarissa, jossa runsaan keskustelijajoukon voimin parannettiin MICin toimintaa. ELVISin oma työryhmä pohti samaa aihetta ja esitti ajatuksensa johtokunnalle, joka käsitteli asiaa ideapalaverissaan loppukesällä. Tästä lähtökohdasta olemme lähestyneet MICin ”omistajaa” Teostoa kirjeellä esittäen hyvien ajatusten muuttamista toiminnaksi.

Arvostelun kohteena ovat olleet mm erilaiset kalliit enimmäkseen vakavan musiikin säveltäjistä tehdyt ja ulkomaille suunnatut esittelyt ja esittäjäpainotteinen tiedottaminen. Ulkomaille suuntautuvaa musiikin markkinointia ei tule väheksyä, mutta nykyisellään sen hyötysuhde on huono. Ruotsi Abboineen on kannustavana ja kadehdittavana esimerkkinä, mutta eiköhän siellä markkinointi ole toteutettu enimmäkseen musiikkiteollisuuden ja yhteiskunnan varoin eikä pelkästään oikeudenomistajien kustannuksella. MICin rahoitushan tulee tekijöiltä ja kustantajilta kansallisina varoina Teostosta. Joku jo ennen minua lienee kuuluttanut tekijöiden ja esittäjien yhteisen tiedotuskeskuksen perään! Ulkomaisen markkinoinnin osalta vastuuta tulisi lisäksi jakaa myös valtiovallalle. Nykyisin voimavaroin MICin paras markkina-alue löytyy kotimaasta. Ulkomaille suuntautuvassa aktiivisessa tiedotuksessa MIC voisi toimia lähinnä asiantuntijan ominaisuudessa yhteistyössä edellä mainittujen tahojen kanssa.

Nyt MICin tulee kehittää suomen (ja ruotsin) kielistä kotimaahan kohdistuvaa tietopalvelua, jossa kevyt ja vakava musiikki ovat oikeassa suhteessa. Tiedotuksen ja markkinoinnin kohteena tulee olla teokset ja tekijät. Kotimaahankin kohdistuvassa tiedotuksessa ja markkinoinnissa tulee suorittaa yhteistyötä kaikkien alan toimijoiden kanssa.

Olemme siinä onnellisessa asemassa, että Suomessa esitetään poikkeuksellisen paljon kotimaista musiikkia. Tilanne ei varmasti ilman erityistoimia säily ennallaan yhäti vapautuvassa ja kansainvälistyvässä maailmassa. Suomalaisen musiikin suurin ja parhaiten toimiva markkina-alue on Suomi.

Syysterveiset, syysterveiset!

JUSSI


Jupina: Juhani Leinonen

-Jussin jupinat


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 3/1999

Selaa lehden artikkeleita