Nyt virkamiehet please!

Korkeelta

Nyt virkamiehet please!

Taiteilijoiden ja tekijöiden puutteellinen työttömyysturva on ikuisuusongelma, jonka korjaamiseksi muiden muassa Suomen Musiikintekijät on tehnyt uutteraa vaikuttamistyötä jo ties kuinka kauan. Asian etenemistä vuonna 2020 voisi kuvata klikkiotsikolla: ”Kiinalainen virus herätti päättäjät taitelijoiden työttömyysturva-asiassa”.

Epäoikeudenmukaisuus on tämä: Tekijänoikeuskorvaukset eivät lainkaan kerrytä työttömyysturvaa, mutta leikkaavat sitä työttömyyden kohdatessa. Tekijänoikeustulot eivät ole palkkaa vaan käyttökorvausta – usein jo vuosia sitten tehdystä työstä, mutta ne alentavat peruspäivärahaa ja ansiosidonnaista päivärahaa ikuisesti.

Koronakevään työttömyysaalto toi epäkohdan dramaattisesti esiin. Luovan alan järjestöt ja yksittäiset tekijät ovat pitkin vuotta keskustelleet ongelmasta aktiivisesti Arkadianmäen toimijoiden kanssa. Hyvä uutinen on se, että poliittinen tahto vääryyden korjaamiseen on nyt virinnyt kaikissa hallituspuolueissa.

Tekeillä oleva laaja sosiaaliturvauudistus on valmis aikaisintaan vuonna 2027. Työttömyysturva-asiaan tarvitaan pikaisempi ratkaisu! Sosiaaliturvauudistusta valmistelevan komitean vetäjä, tutkimusprofessori Pasi Moisio on sanonut, että jos hallitus haluaa, voidaan taitelijoiden työttömyysturva-asia saada nopeastikin kuntoon. Se vaatisi työttömyysturvalain asetuksen muuttamista.

Lakeja ja asetuksia laativat ministeriöiden virkamiehet. Toivottavasti he ovat oikeudenmukaisia ja toimivat ripeästi, kun asiamme etenee virkamiesvalmisteluun.

Koronakurimuksen vaikutukset Teosto-tilityksiin kestävät pitkään ja konkretisoituvat ensimmäisen kerran joulukuussa 2020. Silloin tilitetään tekijänoikeuskorvaukset viime kesän konserteista, festareista ja tapahtumista – joita ei ollut. Musiikintekijöiden muihin aloihin nähden tasavertainen työttömyysturva on saatava aikaan heti.

Sanna Korkee
päätoimittaja
Musiikintekijä-lehti


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 3/2020

Selaa lehden artikkeleita