Nyt käännetään kivet ja kannot!

Akun lataus

Nyt käännetään kivet ja kannot!

Tulevan syksyn tai viimeistään talven aikana teemme isoja Teostoon liittyviä päätöksiä. Tähän meitä velvoittavat lähiaikoina voimaan tuleva direktiiviin perustuva yhteishallinnointilaki sekä toisaalta Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV).

Päätökset tekee Teoston jäsenkokous – joko ylimääräinen sellainen tai joulukuinen syyskokous. Päätettävät asiat liittyvät Teoston jäsenyyteen, hallituksen toimintaan ja uudistettavaan asiakassopimukseen. Sääntömuutoksista ja niiden seurauksista on siis kyse.

Asiat tuodaan jäsenkokoukseen hyvin pureskeltuina. Siitä pitää huolen nk. direktiivityöryhmä, joka koostuu Teoston jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajista ja Teoston juristeista. Olemme perehtyneet päätettäviin asioihin monilta eri kanteilta ja huomioineet tekijyyden moninaiset muodot.

Työtä hankaloittaa KKV, joka puuskuttaa niskaan ja on kovin väärillä jäljillä. KKV:n mielestä musiikintekijöiden tarpeita palvelisi se, että oikeudet olisivat irrotettavissa Teostosta pieninä siivuina ja mahdollisimman helposti. KKV näkee, että musiikintekijät myisivät musiikkinsa oikeuksia vaikkapa radioon ja televisioon joko itse tai ylipäätään jonkun muun kumppanin kuin Teoston kanssa.

Teoston on pakko taipua KKV:n näkemykseen ja muodostettava malli oikeuksien luokittelusta. Malli rakennetaan niin, että musiikintekijä voi ottaa itsehallinnointiin tiettyjä oikeuksien luokkia. Näin siis asiakassopimus uusitaan. Uusiminen koskee myös voimassaolevia sopimuksia.

Lisäksi päätetään Teoston jäsenkriteereistä, valtuutuksesta ja äänioikeudesta. Teoston hallituksen osalta kyse on hallituksen neuvonantajien äänivaltaisuudesta: ovatko he äänivaltaisia vai -vallattomia.

Teoston kevätkokouksessa  strategia- ja edunvalvontajohtaja Martti Kivistö edusti työryhmäämme ansiokkaasti kertoen alustavasti päätettäväksi tulevista asioista. Paikalla oli ilahduttavan monta tuoretta Teoston jäsentä.  Sydämestäni toivon, että tulisitte myös seuraavaan, hyvin merkittävään jäsenkokoukseen, vaikka kevätkokouksen sisältö saattoi tuntua äkkiseltään raskaalta ja vieraalta.

Nimittäin: vaikka direktiivityöryhmä kääntää kaikki kivet ja kannot, saattaa johonkin koloon vielä jäädä jotain sellaista merkittävää, jonka vain jäsenkokous osaa päättää oikeaan muotoon.

Ystävät, seuratkaa tähän aiheeseen liittyvää uutisointiamme ja osallistukaa jäsenkokouksiin!


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 2/2016

Selaa lehden artikkeleita