Näytön paikka

Pääkirjoitus

Näytön paikka

Suomalaisen Musiikin Tiedotuskeskus eli viime vuonna 600.000 markkaa yli varojensa. Syitä budjetin ylittämiseen oli tiettävästi useita; yksi niistä oli satsaus MIC:n kotisivuun internetissä ja sivulle laadittaviin säveltäjäesittelyihin. Teoston johtokunta sen paremmin kuin Musiikin Tiedotuskeskuksenkaan johtokunta ei ainakaan kokouspöytäkirjojen mukaan ole tehnyt päätöstä siitä, että näin huomattava ylitys saa tapahtua.

Kumpikaan johtokunta ei ole myöskään tehnyt päätöstä siitä, miten tämä ylitys rahoitetaan. Ilman niiden päätöksiä rahat on otettu niistä tyhjäkasettivaroista, jotka aikaisemmin on osoitettu Luovan Säveltaiteen Edistämiskeskuksen LUSES:n tukivaroihin. Näillä varoilla LUSES:n kevyt ja vakava toimikunta jakoivat viime vuonna yhteensä 1,8 miljoonaa markkaa mm. tekijöiden työskentelytukeen, äänitetukeen ja nuottitukeen. Suurin osa näistä varoista tuli äänikasettikorvauksista.

Tänä vuonna LUSES:n toimikunnat olisivat saaneet jaettavakseen äänikasettivaroja 1,2 miljoonaa markkaa. Nyt näistä varoista on lohkaistu 600.000 markkaa MIC:n viime vuoden tappioiden kattamiseen. Ja esimerkiksi kevyen toimikunnan toukokuun kokous on peruttu, kun rahaa tukeen ei olekaan.

Ei ole oikein, että MIC:n internet-sivut pienentävät LUSES:n tukivaroja. Eikä ole oikein, että näin suuret päätökset on tehty ohi Teoston johtokunnan, jolle kuuluu taloudellinen vastuu MIC:n toiminnasta. MIC:n johtokunnalle taloudellinen vastuu ei ole kuulunutkaan. Tämän vuoden alusta lähtien se on lakkautettu ja tilalle on perustettu neuvottelukunta. Samalla on määritelty, että MIC:n budjettivastuu kuuluu toiminnanjohtajalle ja Teoston toimitusjohtajalle.

Myöskään LUSES:n hallitus ei ole tehnyt päätöstä tällaisesta tulonsiirrosta. Se käsitteli asiaa kokouksessaan 3. maaliskuuta. Elvis oli tehnyt kokoukselle esityksen siitä, että LUSES jatkossakin saisi jaettavakseen kaikki äänikasettivarat ja myös ne videokasettivarat, jotka on mahdollista tähän tarkoitukseen osoittaa. LUSES:n hallituksen kanta olikin, että toistamiseen äänikasettivaroja ei käytetä MIC:n toimintaan.

Mutta miten Teoston jäsenten tulisi suhtautua vuoden 1998 tilinpäätökseen, joka MIC:n kohdalla osoittaa tällaista ylitystä? Ja miksi ylitystä ei otettu esimerkiksi kansallisista varoista vaan LUSES:lle osoitetuista tukivaroista? Vastaus jäsenten suhtautumiseen saadaan Teoston vuosikokouksessa 22. huhtikuuta.

Varmasti ainakin kevyen musiikin tekijät odottavat nyt MIC:ltä näyttöjä. Vakavan musiikin puolelta näyttöjä on ja samoin kevyen musiikin vientitoiminnasta. Mutta paineet ovat suuret kevyen musiikin edistämiseen myös kotimaassa kuten viimesyksyinen Mic-seminaari osoitti. Tämä toiminta vaatii kuitenkin resursseja huomattavasti aikaisempaa enemmän. Viimevuotinen ylitys olisi helpompi niellä, jos tuo 600.000 markkaa olisi käytetty tähän tarkoitukseen.

Martti Heikkilä


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 1/1999

Selaa lehden artikkeleita