Muutoksen merkkejä musiikkialalla

Ajassa

Muutoksen merkkejä musiikkialalla

"Vastuullisen elämäntyylin haltuunotossa pääsee hyvin alkuun, kun yksinkertaisesti pysähtyy kuuntelemaan toisia ihmisiä ja ympäröivän maailman ilmiöitä", kirjoittaa Helmi Saksala, Vastuullinen musiikkiala -hankkeen projektipäällikkö.

Muusikkojen liiton, Suomen Musiikintekijöiden ja Autiosaaren Vastuullinen musiikkiala -hanke herättelee ja käy keskustelua ekologisesta kestävyydestä ja sosiaalisesta yhdenvertaisuudesta. Verkkotapahtumissa sekä Musiikki & Median pyöreän pöydän ääressä on tuotu yhteen musiikin ammattilaisia, vastuullisuusasiantuntijoita ja muita aiheesta kiinnostuneita.

Projektipäällikön roolissa olen ilokseni saanut huomata, että todella paljon hyvää tapahtuu jo. Maineikkaat yhtyeet ja artistit eivät epäile käyttää vaikutusvaltaansa ja ottaa kantaa luonnon monimuotoisuuden puolesta erilaisissa julkisissa kampanjoissa. Musiikintekijät ja muusikot pohtivat kestävyyttä soitin- ja laitehankinnoissaan sekä matkustustapojen vaihtoehdoissa co-writing-sessioihin ja keikoille suunnatessaan. Kiertueproduktioita skaalataan ja logistiikkaratkaisuja optimoidaan yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Sosiaaliseen vastuullisuuteenkin liittyviä kysymyksiä hahmotetaan yhä paremmin. Ovatko kaikki tervetulleita musiikintekotilanteisiin? Tehdäänkö kaikille tilaa? Musiikkialan tulee tarkastella kriittisesti rakenteiden nykytilaa ja valta-asetelmia, ja tehdä korjaavia toimenpiteitä.

Levy-yhtiöissä ja keikkapaikoilla onkin laadittu yhdenvertaisuusstrategioita, perustettu moninaisuutta edistäviä työryhmiä sekä järjestetty koulutuksia. Kesällä #metoo:n hengessä virinnyt keskustelu on osaltaan vauhdittanut muutosta sekä kirkastanut tavoitetilaa, jossa jokaisella on oltava yhtäläiset mahdollisuudet toteuttaa ja ilmaista itseään sekä edetä urallaan. Tai ihan vain olla sellainen kuin on. Musiikin kenttä vain rikastuu, kun saamme erilaiset äänet kuuluviin.

Paljon on silti yhä tehtävää. Tiedämme, että kokeiluihin ja kehittämiseen kaivataan apua: relevanttia tutkimustietoa kestävistä ratkaisuista sekä vilkasta keskustelukulttuuria. Alan toimijat kehittävät ja päivittävätkin parhaillaan monenlaisia työkaluja muutoksen rakentamiseen.

Vastuullinen musiikkiala -hankkeessa muun muassa valmistelemme keväälle laajaa kyselytutkimusta yhdenvertaisuudesta musiikkialalla. Keskeisenä tavoitteena on muotoilla ja tuoda esiin konkreettisia toimenpiteitä, joita jokainen voi jatkossa hyödyntää työskentelynsä tukena ja turvana – omassa ammatissaan, yhteisellä musiikkialalla.

Murroskohdissa olo voi tuntua hankalalta, kun uudet tavat toimia ja ajatella eivät vielä ole juurtuneet osaksi arkea. Tärkeintä on aloittaa jostakin, tehdä ensin vähän ja sitten vähän enemmän.

Ajattelen, että kuten musiikin tekemisessä, myös vastuullisen elämäntyylin haltuunotossa pääsee hyvin alkuun, kun yksinkertaisesti pysähtyy kuuntelemaan toisia ihmisiä ja ympäröivän maailman ilmiöitä. Sitten voi miettiä, miten tässä tilanteessa tuntuisi oikealta toimia. Kyllä se voi olla niinkin yksinkertaista.

Helmi Saksala

Kirjoittaja on Vastuullinen musiikkiala -hankkeen projektipäällikkö, Autiosaari Oy:n toimitusjohtaja, viestinnän valmentaja ja kirjoittaja, tapahtuma-alan ja luovien alojen osaaja sekä musatyyppi. Hän auttaa yrityksiä ja tekijöitä innostumaan kestävistä toimintatavoista ja tunnistamaan oman tarinansa.

Vastuullinen musiikkiala -keskustelutilaisuuksien tallenteet ja lisää hankkeesta: vastuullinenmusiikkiala.com


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 4/2021

Selaa lehden artikkeleita