Musiikintekijät Melaan?

Akun lataus

Musiikintekijät Melaan?

Olemme pitäneet Elvisin toimistolla kirjaa siitä, miten jäsenistömme hyödyntää neuvontapalvelujamme. Aivan selvästi kärkeä pitää sopimusneuvonta. Toisena tulevat hinnoittelukysymykset, kolmantena sovituslupa-asiat.

Uutiskirjeiden statistiikan mukaan säännönmukaisesti eniten huomiota kiinnitetään apuraha- ja avustustiedottamiseen.

Tästä voi päätellä, että jäsenistömme toimii alalla, jolla oman työn ja oikeuksien arvoa määritellään usein yksittäisin sopimuksin, ja jolla tavoitellaan työskentelylle rahoitusta oman ansainnan ulkopuolelta.

Musiikintekijä on itsensätyöllistäjä, jolla on oltava ammattitaidon lisäksi useita muita taitoja. Siksipä olemme kehittäneet jäsenpalveluamme niin, että olemme huomioineet muun muassa neuvottelutaitojen sekä talous-, vero- ja elämänhallinnan kehittämistarpeet. Näiden tiimoilta on joko jo ollut, tai on tulossa aamukahvitilaisuuksia, joissa aiheita käsitellään musiikintekijän näkökulmasta.

Myös sosiaaliturva puhuttaa. Monelle on yllätys, että tekijänoikeuskorvauksia ei huomioida laskettaessa esimerkiksi äitiysrahaa. Tekijänoikeuskorvaukset ovat immateriaalioikeuskorvausta, eli korvausta tekijän aineettomien oikeuksien käytöstä. Tekijä ei ole työsuhteessa Teostoon. Siksi tekijälle kertyneestä kokonaiskorvauksesta ei pidätetä eikä makseta eteenpäin summia, jotka kerryttäisivät hänen sosiaali- ja eläketurvaansa.

Siitä sentään tehdään ennakonpidätys korvauksia tilitettäessä. Jos näin ei toimittaisi, tekijän tulisi maksaa joko ennakkoveroa tai valmistautua mätkyihin lopullisessa verotuksessa. Veroeurot eivät kerrytä henkilökohtaista sosiaali- ja eläketurvaa. Niillä katetaan julkisen sektorin toimintaa, eli terveydenhuoltoa, koulutusta ja muita kansalaisten tarvitsemia palveluja.

Työstämme Teoston kanssa ratkaisua sosiaali- ja eläketurvan parantamiseksi. Ratkaisu saattaa löytyä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) MYEL-vakuuttamisen kautta. Tässä mallissa tekijä, jonka vuosittaiset tekijänoikeuskorvaukset ovat yli 3751 euroa, liittyisi Melaan ja kerryttäisi itselleen vapaaehtoista eläke-, sosiaali- ja työttömyysturvaa.

Valitettavasti verolaki ei ainakaan toistaiseksi anna mahdollisuutta tilittää tekijänoikeuskorvauksia tekijän yhtiölle. Rajoitteeksi on tiivistynyt valtionvarainministeriön huomio, että tekijänoikeudet ovat henkilökohtaisia, eikä niistä kertyneitä korvauksia voi ohjata muutoin kuin oikeudenomistajalle itselleen. Kustannussopimuksella siirretyt oikeudet ja niistä kertyvät korvaukset ovat asia erikseen.

Haemme tähänkin asiaan aktiivisesti ratkaisua Teoston kanssa ja toivomme, että lakivalmistelijat ja poliittinen koneisto ymmärtävät todellisen tarpeen verotuslain kehittämiselle tältä osin. Esimerkiksi Ruotsin verolaki mahdollistaa tekijänoikeustulojen tilityksen yritykselle.

Aku Toivonen
Toiminnanjohtaja
Elvis ry


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 1/2016

Selaa lehden artikkeleita