Kustantajat kilpailuttavat tekijänoikeusseuroja

Pääkirjoitus

Kustantajat kilpailuttavat tekijänoikeusseuroja

EU:n komission sisämarkkinaosasto antoi viime lokakuussa suosituksen, joka käytännössä avasi Teoston ja muiden tekijänoikeusseurojen toiminnan kilpailulle. Suositus koski oikeuksien hallinnointia online-ympäristössä kuten internetissä. Suosituksen mukaan tekijän ja kustantajan täytyy voida vapaasti irrottaa online-alueen oikeutensa tai osia siitä yhdestä seurasta toiseen. Tekijällä ja kustantajalla on oltava tällä alueella myös oikeus itsehallinnointiin.

Pelkkä suositus ei itsessään olisi kuitenkaan kilpailua käynnistänyt, jos kaikki tekijät ja kustantajat olisivat edelleen pitäytyneet perinteisessä hallinnointimallissa. Näin ei käynyt, vaan isot kansainväliset kustantajat vastasivat komission heittämään haasteeseen ja aloittivat seurojen kilpailuttamisen.

Liikkeelle on lähdetty kustantamojen angloamerikkalaisella repertuaarilla. Pelin avasi tammikuussa EMI Music Publishing, ja kesäkuun alussa Warner/Chappell Music seurasi perässä. Kun EMI ilmoitti hoitavansa tämän alueen online-lisensioinnin brittiläisen PRS-MCPS:n ja saksalaisen GEMA:n kanssa, niin Warner/Chappell puolestaan ilmoitti olevansa valmis tekemään sopimuksen Euroopan laajuisesta lisensioinnista useammankin seuran kanssa. Sopimuskumppaniksi hyväksytään kuitenkin ainoastaan sellaiset seurat, jotka täyttävät Warner/Chappellin asettamat ehdot. Kustantamon tiedotteessa näitä ehtoja ei ole tarkemmin eritelty, mutta on helppo arvata, että kustantamo haluaa laadukkaan tilityksen nopeasti ja pienillä kuluilla.

Myöhemmin Warner/Chappell pyrkii ilmoituksensa mukaan laajentamaan tämän mallin myös kustantamon mannereurooppalaiseen repertuaariin, siis myös suomalaisten tekijöiden teoksiin. Tähän on tietysti myös tekijöillä sanansa sanottavana.

Myös EU:n komission kilpailuosasto pyrkii purkamaan seurojen perinteistä hallinnointimallia. Se on ilmoittanut seuroille, että niiden keskinäiset sopimukset eivät kaikilta osin vastaa kilpailuoikeuden määräyksiä. Kesäkuun puolivälissä komissio järjesti tätä koskevan kolmipäiväisen kuulemistilaisuuden.

Mitä tämä kaikki merkitsee suomalaiselle musiikintekijälle? Varmaa on se, että lähivuosina on odotettavissa isoja muutoksia. Teosto otsikoi komission kuulemista edeltäneen tiedotteensa 12.6. näin: ”Suomalainen musiikki näivettyy ilman kansallista tekijänoikeuspalvelua”. Tiedotteen viesti on se, että seurojen välinen kilpailu hyödyttää suuria kansainvälisiä musiikin käyttäjiä sekä menestyneimpiä kansainvälisiä oikeudenomistajia.

Suuret musiikkikustantajat ovat joka tapauksessa lähteneet kilpailuttamisen tielle. Pidetään kilpailua hyvänä tai pahana, suunta on selvä: tekijänoikeusseurojen on yhä enemmän toimittava isojen kustantajien ja menestyvien tekijöiden ehdoilla, jos ne haluavat lisääntyvässä kilpailussa pärjätä.

Martti Heikkilä


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 2/2006

Selaa lehden artikkeleita