KULTTUURIPOLITIIKKAA

Kolumni

KULTTUURIPOLITIIKKAA

Politiikkahan on yhteisten asioiden hoitoa ja kulttuuri taas juontaa juurensa maanviljelyn aloittamiseen, eli elannon saannin varmistamiseen. Niinpä tätä yhteisesti suoritettavaa elinkeinon edistämistä ja varmistamista, kulttuuripolitiikkaa, suoritetaan luonnollisesti nykyisin oman alamme järjestöissä Teostossa ja ELVISissä.

jussi Oman yhdistyksemme vuosikokouksessa vahvistettiin mm. laadittu toimintasuunnitelma, jonka mukaan eräänä tavoitteenamme on saada Teoston tilitysjärjestelmä mahdollisimman oikeudenmukaiseksi ja ”läpinäkyväksi”. Emme suinkaan halua tyystin torjua tulonsiirtoja eri tilitysalueiden sisällä ja niiden kesken, mutta haluamme kaiken toteutuvan hallitusti, sekä jäsenistön ja asiakaskunnankin haluamalla tavalla. Tavoitteen toteutumista edistämme seuraavaksi Teoston vuosikokoukselle tekemällämme aloitteella. Teoston hallinnon uudistaminen ei ole tarkoitus, mutta tavoitteiden saavuttamiseksi sekin saattaa joskus tulla keinona tarpeelliseksi.

Eräänä vuosikokouksen asiana oli johtokunnan täydentäminen erovuoroisten, ja tällä kertaa muutenkin paikkansa jättäneiden, tilalle. Varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti uudelleen Eero Lupari ja muista neljästä paikasta päästiinkin sitten äänestämään jopa seitsemän ehdokkaan kesken. Todella miellyttävää on, että yhteisten asioiden hoitajiksi on näin paljon halukkuutta. Nyt johtokuntaan valittiin kahden vuoden kaudeksi Timo Forsström (uusi), Jari Knuutinen (uusi) ja Jani Uhlenius (uusi), sekä yhden vuoden kaudeksi Janne Louhivuori (vanha). Kiitän johtokuntatyöskentelyn nyt jättäneitä Pia Perkiötä, Esa Niemistä ja Timo Kososta hyvästä yhteistyöstä ja panoksesta yhdistyksemme sekä koko alamme hyväksi. Uskon tämän työn jatkuvan tahollanne kullekin luontaisimmalla tavalla omalla paikallaan työskennellessään. Toivotan uudet ja vanhat johtokuntamme jäsenet tervetulleiksi seuraavalle toimintakaudelle tekemään alaamme rakentavaa kulttuuripolitiikkaa.

Koska henkilövalintojen valmistelusta käytettiin kokouksessa yksi epäilevä puheenvuoro, niin tässä yhteydessä lienee jo syytä kertoa, että seuraavassa vuosikokouksessa erovuoroisina johtokunnasta ovat puheenjohtaja Juhani Leinonen, sekä jäsenet Matti Kontio, Janne Louhivuori, Jori Nummelin ja Kirsi Snellman, joiden paikat ovat vuosikokouksen valinnan mukaisesti täytettävissä. Omalta osaltani voin jo nyt kertoa ilmeisen halukkuuteni jatkoon, sekä lähes yhtä ilmeisen valmiuteni tarvittaessa luopumaan tehtävästä. Muiden osalta en asiaa tunne. Jos jollakin jäsenistössä on tarvetta ja halukkuutta valintojen valmisteluun, niin nyt sen voi aloittaa.

Teoston perinnän, tilityksen ja raportoinnin kehittäminen, uusien tekniikoiden tuomien ongelmien hallitseminen, viestinnän uusien muotojen mukanaan tuomat asetelmat, alan kansainvälistyminen, keskittyminen ja kilpailu, piratismi, EU:n lainsäädäntö; siinä muutamia esimerkkejä tulevaisuuden haasteista. Työtä riittää kulttuuripolitiikassa!

Hyvää toimintavuota 2001 toivottaen

Jussi

P.S. Suomalaisen musiikin päivää tulisi viettää 11.3.!


jupina: Juhani Leinonen

-Jussin Jupinat


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 1/2001

Selaa lehden artikkeleita