Kulttuuri kuuluu opetusministeriölle

Pääkirjoitus

Kulttuuri kuuluu opetusministeriölle

Mediayhtiöiden ja teknologiateollisuuden isokenkäiset ovat panneet pyörät pyörimään, jotta tekijänoikeusasiat siirrettäisiin opetusministeriöstä kauppa- ja teollisuusministeriöön. Mukana ovat mm. Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Teknologiateollisuus, Nokia sekä TeliaSonera Finland.

Asialla ovat etenkin tekijänoikeuksien käyttäjät, joiden pyrkimyksenä on heikentää tekijöiden oikeuksia ja asemaa neuvottelupöydissä. Toisena päätavoitteena on lainsäädäntö, jonka turvin tekijöiltä voidaan mahdollisimman helposti ulosmitata kaikki oikeudet tekijänoikeusteollisuutta harjoittaville yrityksille.

Perimmältään kysymys on siitä, onko tekijänoikeuksien perustarkoitus turvata taiteilijoiden edellytykset uusien teosten luomiseen ja niiden esittämiseen vai valjastetaanko tekijänoikeudet nousevien osakekurssien ja osinkotulojen vankkureiksi. Eli lyhyesti: onko tekijänoikeuksissa kyse kulttuurista vai puhtaasta bisneksestä.

Opetusministeriön toimialaan on perinteisesti kuulunut kulttuuri ja sen osana taiteilijat ja taiteilijapolitiikka. Täten myös tekijänoikeudet ovat olleet osa suomalaista kulttuuripolitiikkaa. Eduskunnassa tekijänoikeudet ovat tämän logiikan mukaisesti kuuluneet valiokuntien työnjaossa sivistysvaliokunnalle.

On toki selvää, että kauppapolitiikan ja teollisuuspolitiikan alueeseen kuuluu myös luova talous. Täten on ollut luontevaa esimerkiksi se, että ktm on tukenut kevyen musiikin vientiorganisaatiota Musexia. Yhteistyö on sujunut hyvin tällä alueella, jossa valtion näkökulmasta ensisijaisena pyrkimyksenä on musiikin vientitulojen kasvattaminen. Hyvin on sujunut myös opm:n, ktm:n ja ulkoasiainministeriön hallinnon rajat ylittävä yhteistyö suomalaisen kulttuuriviennin edistämiseksi.

Mutta kun kehitetään tekijänoikeuslakeja, kyse on usein siitä, miten taloudellista hyötyä jaetaan taiteilijoiden ja teollisuuden välillä sekä oikeudenomistajien ja käyttäjien välillä. Opetusministeriössä taiteilijoiden ääni tulee kuulluksi tavalla, joka turvaa tekijänoikeuksien alkuperäisen tarkoituksen. Samalla taataan oikeudenmukainen tasapaino eri intressiryhmien välillä.

Ison pyörän pyörittäjät haluavat tekijänoikeuksien siirron tapahtuvan seuraavalla hallituskaudella. Samassa yhteydessä kammettaisiin eteenpäin myös työsuhdetekijänoikeutta, jossa tekijänoikeudet kuuluisivat automaattisesti työnantajalle, ellei toisin olisi erikseen sovittu.

Ennen kuin taiteilijat ja taiteilijoiden ystävät astuvat äänestyskoppiin, heidän on hyvä tietää, kumpaan ministeriöön heidän ehdokkaansa ja puolueensa tekijänoikeudet sijoittaisi.

Martti Heikkilä


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 4/2006

Selaa lehden artikkeleita