Kiusallinen termi, joka pitäisi päivittää

KOLUMNI

Kiusallinen termi, joka pitäisi päivittää

Isyysoikeus – mikä ja kenen oikeus se oikein on?

”Kun teoksesta valmistetaan kappale tai teos kokonaan tai osittain saatetaan yleisön saataviin, on tekijä ilmoitettava sillä tavoin kuin hyvä tapa vaatii.”

Tämä on tekijänoikeuslain 3. pykälästä osuus, jota on totuttu kutsumaan isyysoikeudeksi. Moraalisten oikeuksien pykälä jatkuu respektioikeudella, joka rajoittaa muiden lupaa muuttaa teosta sen taiteellista arvoa loukkaavalla tavalla.

Isyysoikeus on siis termi, joka on yleisessä käytössä, mutta jota ei ole kirjattu lakitekstiin. Termi on juurtunut suomalaiseen retoriikkaan Ranskasta, jossa termi droit à la paternité on maskuliini. Tämän juuret lienevät latinassa kuten monen muunkin juridisen ilmaisun.

Ajat ovat nyt toiset: latina ei ole enää käyttökieli ja sukupuolineutraalius on asioiden lähtökohta. Suomen liikennemerkit jo uudistettiin – nyt olisi aika tehdä samoin isyysoikeus-termille.

Vaihtoehtoja on takuulla löydettävissä. Yhtenä vaihtoehtona on noussut esiin termi ”mainintaoikeus”. Kuvaisiko se asiaa parhaiten? Ehkäpä saamme virallisen näkökulman Kotimaisten kielten keskukselta.

Tahtotila ja mahdollisuudet termin päivittämiseksi on ensin hahmotettava. Suomen lain mukaan yhdenvertaisuus on perusoikeus: ketään saa syrjiä esimerkiksi sukupuolen perusteella. Siksi tällaiset termit tulisi muuttaa sukupuolineutraaleiksi. Olisiko opetus- ja kulttuuriministeriö valmis tukemaan tällaista uudistusta?

Aika olisi otollinen nyt, kun tekijänoikeuslakia ollaan joka tapauksessa päivittämässä direktiivin velvoittamana, ja lakiin liittyvää kirjallisuutta sekä ohjeistuksia uusitaan. Isyysoikeus on mainittu näissä oheisteksteissä, joita päivitetään sitten, kun varsinainen lakiteksti on valmis.

Lain on tarkoitus olla eduskuntakäsittelyssä tulevan kevään ja kesän aikana. Meillä kulttuurialan toimijoilla mahdollisuus nostaa termin päivittämistarve esiin lausunnoissamme.

Suomi on suunnannäyttäjä tekijätieto- ja metadata-asioissa. Nyt olisi mahdollisuus olla edelläkävijä myös tekijänoikeuslakiin liittyvän sanaston sukupuolineutralisoimisessa.

 

Aku Toivonen
Toiminnanjohtaja
Suomen Musiikintekijät

Twitter @AkuToivonen


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 4/2020

Selaa lehden artikkeleita