Jussin Jupinat

Kolumni

Jussin Jupinat

Se on sitten myös kesä vietelty. Pohjavedet tiettävästi riittävät ja vähälumista talvea odotellaan jos vuoden sadearvot pitävät keskimäärin paikkansa. Kesään kuului monia tapahtumia kaikkien alojen harrastajille ja tekijöille. Kilvoiteltukin lienee niin kupletissa, tangolaulussa, eukon kannossa kuin veivin heitossakin.

Kesään kuului myös Teoston yleinen tilitys ja elokuun loppuun oli aikaa siitä tehtävään huomautukseen. Tilityksen oikeellisuus riippuu varsinkin elävien esitysten osalta esittäjien raportoinnista. Radioyhtiöiden esitysraportointi lienee varsin hyvällä tasolla. Omalta osaltani huomasin eräiden esitysten tilityksen puuttumisen ja tiedustelin hieman asian perään. Selvisi, ettei ongelmana ollut raporttien puuttuminen, vaan tilaisuuden järjestäjä ei ollut maksanut Teostolle musiikin käytöstä, joten kyseisiä esityksiä ei myöskään oltu tilitetty. Tämä vain esimerkkinä raportoinnin ja tilityskäytännön ongelman monitahoisuudesta, jota tullaan käsittelemään syyspaneelissamme myöhemmin ilmoitettavassa paikassa maanantaina 26. lokakuuta. Paneelissa keskustelevat ainakin musiikin tekijät, esittäjät ja Teoston edustajat.

Valtion talousarvioesitys julkistettiin ensimmäisenä syyskuuta. Talousarviossa opetusministeriön hallinnonalan osuus sisältää muiden muassa myös musiikin tekijöitä kiinnostavia seikkoja. Myönteistä on ministeriön osuuden kasvusuunta muutamilla prosentin kymmenyksillä ja myös selvänä rahana. Tekstissä painopistealoja määriteltäessä esiin nousevat sanat ovat työllisyys, tietoyhteiskunta, tutkimus, tietoteollisuus ja opetus. Näyttää siltä, että erilaisten kulttuuriavustusten myöntäminen tapahtuu yhä enenevästi veikkausvoittokertymästä.

Uutena hankkeena talousarvioesitys sisältää äänitteiden ja nuottien kirjastokorvausjärjestelmän käynnistämisen 0,5 milj markalla. Tämän taustalla on Suomen Säveltäjien, Muusikkoliiton ja ELVISin tekemä aloite. Johtokuntamme oli juuri pohtimassa tehdyn aloitteen “paimentamista” ministeriössä kun saimmekin pyynnön saapua neuvotteluun jo esitykseen tehdyn määrärahan käytännön järjestelyistä.

Nyt käytettävissä olevan ajan puitteissa on päädytty siihen, että mahdollista lakia ja asetusta valmisteltaessa nyt käyttöön tuleva raha jaetaan apurahoina hallinnollisin päätöksin. Edellä mainitut järjestöt ja Opetusministeriö valmistelevat hakukäytännön lautakuntineen ja apurahat julistetaan haettavaksi vielä kuluvan vuoden aikana. Asiasta tullaan tiedottamaan julkisin ilmoituksin ja tietysti myös Selvisissä ja jäsentiedotteissamme.

Toimeliasta syksyä toivottaen

JUSSI


jupina: Juhani Leinonen


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 3/1998

Selaa lehden artikkeleita