HISTORIAN SIIPIEN HAVINAA

Pääkirjoitus

HISTORIAN SIIPIEN HAVINAA

Valtion säveltaidetoimikunta teki 9.9.2003 historiallisen päätöksen. Se myönsi ensimmäisen kerran valtion taiteilija-apurahan sanoittajalle. Onneksi olkoon Sinikka Svärd!

Tokihan valtion apurahan saajissa on ennenkin ollut säveltäjä-sanoittajia eli lauluntekijöitä. Heidän kohdallaan apurahan myöntämisen edellytyksenä näyttää kuitenkin olleen se, että heidän on katsottu ansioituneen säveltäjinä ja esittäjinä. Pelkästään sanoittamiseen liittyvät ansiot eivät aikaisemmin näytä riittäneen.

Nytkään päätös ei ollut yksimielinen vaan siihen jätettiin peräti neljän toimikunnan jäsenen eriävät mielipiteet. Ilmeisesti perusteena ei niinkään ollut se, etteikö Sinikka Svärd olisi ollut pätevä hakija, vaan se, että kyseessä ei ollut säveltäjä eikä esittäjä vaan ”pelkästään” sanoittaja. Nykyisen säveltaidetoimikunnan kolmevuotinen kausi päättyy tämän vuoden lopussa ja uutta toimikuntaa ollaan parhaillaan valitsemassa. Toivottavasti uudessa toimikunnassa puhaltavat entistäkin raikkaammat tuulet, ja seuraavalla kaudella apurahoja voidaan sanoittajille myöntää myös ilman eriäviä mielipiteitä. Tärkeää on sekin, että toimikuntaan valitaan myös sanoituksen asiantuntijoita.

Sanoittajien asema on perinteisesti ollut huonompi kuin säveltäjien. Elvis ry:n (silloisen Elokuva- ja viihdesäveltäjät r.y.:n) jäseniksi sanoittajat hyväksyttiin vuonna 1966. Teoston jakosäännössä säveltäjät ja sanoittajat tulivat tasa-arvoisiksi vuonna 1998. Samoihin aikoihin Elvis ryhtyi selvittämään, tulisiko sanoittajien lähettää valtion taiteilija-apurahoja ja taiteilijaeläkkeitä koskevat hakemukset säveltaidetoimikunnalle vai kirjallisuustoimikunnalle. Saimme silloin säveltaidetoimikunnalta vastauksen, että hakemukset tulisi osoittaa sinne. Vuoden 2001 lopussa lähetimme taas kirjeen säveltaidetoimikunnalle. Muistutimme siitä ongelmasta, että opetusministeriöstä saataviin painettuihin hakulomakkeisiin ei vieläkään oltu merkitty erikseen sanoittajia. Tämä epäkohta ei ole korjaantunut tähän päivään mennessä.

Selvintä olisi muuttaa valtion säveltaidetoimikunnan nimi valtion musiikkitoimikunnaksi. Periaate olisi sama kuin kirjallisuustoimikunnan kohdalla (senkään nimi ei ole sanataidetoimikunta). Sen jälkeen ei ehkä enää kysyttäisi, ovatko sanoitukset osa musiikkia.

Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry pyrkii olemaan tasapuolisesti niin säveltäjien kuin sanoittajien asialla. Tasapuolisuutta odotamme myös valtiolta. Milloinkahan valtion musiikkitoimikunta myöntää ensimmäisen sanoittajan taiteilijaeläkkeen?

Martti Heikkilä


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 3/2003

Selaa lehden artikkeleita