EMI/Warner olisi liian iso

Pääkirjoitus

EMI/Warner olisi liian iso

Elvis, Suomen Säveltäjät sekä muut pohjoismaiset musiikintekijöiden järjestöt ovat tehneet EU-komissiolle ilmoituksen siitä, että ne vastustavat kahden jättiyrityksen AOL-Time-Warnerin ja EMI:n fuusiota.

Tekijät kiinnittävät erityisesti huomiota viihdeteollisuuden vertikaalisen kartellisoitumisen haittavaikutuksiin, kun sama yritysrypäs ulottaa lonkeronsa eri toimialoille. Fuusion jälkeen uudella jättiyrityksellä olisi äänitetuotannon ja musiikin kustantamisen lisäksi hallussaan myös musiikin jakelukanavia tv- ja radioyhtiöistä internet-levitykseen.

Suurin uhka vapaalle kilpailulle tulee juuri vertikaalisen kartellisoitumisen kautta. Esimerkiksi äänitetuotannon ja musiikin kustantamisen keskittyminen samoihin jättiyrityksiin on johtanut tilanteisiin, joissa samat avainhenkilöt istuvat neuvottelupöydän molemmin puolin neuvoteltaessa tekijänoikeusseurojen ja musiikin käyttäjien kesken. Pienemmillä yhtiöillä ei sen sijaan ole tätä mahdollisuutta.

Maailman viisi suurinta levy-yhtiötä (EMI, Warner, Universal, BMG ja Sony) hallitsee jo noin 85 prosenttia Euroopan äänitemarkkinoista. Samat yhtiöt toimivat myös musiikin kustantajina. Yhdessä ne ovat solmineet ns. Cannes-sopimuksen ja painostaneet eurooppalaisia tekijänoikeusseuroja myöntämään isoille yhtiöille edullisempia ehtoja. Pohjoismaiset tekijät pelkäävät, että jos viiden jättiyrityksen määrä vielä pienenee, se entisestään tiivistää tätä kartellia.

Suomessa musiikin kustannustoimintaa harjoittava Warner/Chappell Music Finland Oy pitää hallussaan jo noin 70 prosenttia alan liikevaihdosta ja fuusio EMI:n kanssa lisäisi osuutta entisestään. Äänitetuotannosta yhtiöiden yhteenlaskettu markkinaosuus olisi noin kolmanneksen. Myös Ruotsissa uudella yrityksellä olisi musiikkikustannusmarkkinoista yli 50 prosentin osuus.

Täällä Suomessa me olemme erityisen huolissamme myös siitä, että USA:sta johdetun jättiyrityksen näkökulma ei aina käy yksiin suomalaisten tekijöiden edun kanssa. Jo nyt on merkkejä siitä, että Fazerin musiikkikustantamon joitakin vuosia sitten ostanut Warner on supistamassa Suomessa tapahtuvaa kustannustoimintaa. Warner/Chappell Finland Oy:n viimeinen tilinpäätös osoittaa, että nuotinkustannuspuolella keskimääräinen henkilöstö on vähentynyt vuodessa 11 henkilöstä 8:aan ja tiettävästi supistuksia on lisää tulossa. EMI puolestaan on jo käytännössä siirtänyt kustannustoimintansa Ruotsiin.

Musiikin kustannustoiminta Suomessa ei Warnerilla sinänsä ole ollut kannattamatonta – viime tilinpäätöskin osoittaa suomalaisen kustannusyhtiön antaneen 2,4 miljoonan markan konserniavustuksen suomalaiselle Warnerin levy-yhtiölle – mutta USA:ssa voidaan laskea, että rahat vanhoista hiteistä ja ikivihreistä tulevat Teoston kautta ilman kuluja ja aktiivista toimintaakin.

Pohjoismaisten tekijäjärjestöjen edustajat ovat käyneet myös Brysselissä kuultavina. EU-komission tarkastuslautakunta tulee ilmeisesti jo kesäkuun aikana antamaan alustavan päätöksen fuusiosta.

Martti Heikkilä


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 2/2000

Selaa lehden artikkeleita