Alvia vai ei

Akun lataus

Alvia vai ei

Mikä on meidän tahtotilamme? Haluammeko me, että luovan työn laskutuksen arvonlisäverokanta olisi 10 %? Tätä tulemme tiedustelemaan loppuvuoden aikana kyselyssämme jäsenistöltämme. Kyselyn tuottaman tuloksen perusteella vaadimme Verohallinnolta selkeää ohjeistusta tähän asiaan.

Arvonlisävero (alv) on kulutusvero, jonka myyjä lisää tavaran tai palvelun myyntihintaan. Myyjä perii veron ostajalta myynnin yhteydessä ja tilittää sen valtiolle.

Alv-velvollisia ovat kaikki, jotka harjoittavat liiketoiminnan muodossa tavaroiden tai palveluiden myyntiä, vuokrausta tai niihin rinnastettavaa toimintaa. Myyjä ei kuitenkaan ole verovelvollinen, jos tilikauden liikevaihto on enintään 10 000 euroa, ellei häntä ole oman ilmoituksensa perusteella merkitty verovelvolliseksi.

Arvonlisäverokäytännön ulkopuolelle jäävät kuitenkin arvonlisäverolaissa erikseen määritellyt tekijänoikeuksista ja esiintymisistä saadut korvaukset. Esiintyvän taiteilijan / muusikon laskutus on arvonlisäveron ulkopuolella. Samoin tekijänoikeuslakiin perustuvan oikeuden luovuttamiseen tai oikeuden perusteella syntyneen korvauksen laskuttaminen.

Arvonlisäverolain perusteella tekijänoikeuden haltijoita edustavan järjestön alv-kanta on 10 %. Käsite ”järjestö” ei kuitenkaan ole sidoksissa erityiseen organisaatiomuotoon, se kattaa myös muut yhteisöt – myös osakeyhtiöt. Ratkaisevaa on, että ”yhteisö tarjoaa tekijänoikeudenhaltijoille tekijänoikeuksien hallinnointipalveluita”.

Asiaa selvittäessä jää epäselväksi tekijän oman yhtiön laskutuksen arvonlisäverokanta tilanteessa, jossa hän laskuttaisi säveltämiseen, sanoittamiseen tai sovittamiseen liittyvää työtä omalla osakeyhtiöllään. Jos tämä yhtiö tarjoaa tekijänoikeuksien hallinnointipalvelua muillekin kuin tekijäomistajalle itselleen, se saattaisi lukeutua yllä olevaan kategoriaan. Mutta suoraa selvitystä laista tai ohjeista ei tähän löydy. Epäselvää on, mitkä ehdot käytännössä tulisi täyttyä, jotta yhtiö lukeutuisi tekijänoikeuksien hallinnointipalveluja tarjoavaksi yhteisöksi. Riittääkö asian maininta yhtiöjärjestyksessä?

Toiminimen kohdalla asia lienee selvempi: se harvoin edustaa muita kuin henkilöyhtiön edustamaa henkilöä itseään.

Mikä on meidän tahtotilamme? Haluammeko me, että luovan työn laskutuksen arvonlisäverokanta olisi 10 %? Tätä tulemme tiedustelemaan loppuvuoden aikana kyselyssämme jäsenistöltämme. Kyselyn tuottaman tuloksen perusteella vaadimme Verohallinnolta selkeää ohjeistusta tähän asiaan.

Arvonlisävero on musiikkialalla vieraan oloinen ja siksi luonteeltaan kaksiteräinen miekka. Toisaalta se koetaan kokonaislaskutushintaa nostavaksi, toisaalta se laskutettuna mahdollistaa sen, että yhtiö voi vähentää omien ostojensa sisältämän arvonlisäveron verotuksessaan. Arvonlisäveron periaatteen mukaisesti veron lopullinen maksaja on kuluttaja.

Aku Toivonen
Elvis ry:n toiminnanjohtaja

Lähteet
Finlex: Arvonlisäverolaki 45 §
Eduskunta.fi: Laki arvonlisäverolain 45 ja 85 a §:n muuttamisesta
Vero.fi: Arvonlisäverotus


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 3/2017

Selaa lehden artikkeleita