Aika jolloin suu on saatava tupesta

Aika jolloin suu on saatava tupesta

Teoston syyskokous antoi yhdistyksen hallitukselle laajat valtuudet liittoutumisasiassa. Niin on hyvä. 

Päätöstä edelsi laaja esittely Katri Sipilän ja konsulttina toimineen Arto Kaunosen puolesta, sekä keskustelu jossa jotenkin jäi vaivaamaan se, ettei johtokunnan edustajien ääntä kuultu juuri ollenkaan. 

Annetut valtuudet ovat huomattavan laajat, sillä valtuutuksessa ei rajattu yksityiskohtia, ei myöskään NCB:n osalta. Laajojen valtuuksien myötä syntyy myös suuri vastuu. Tarkasti ottaen yhdistyksen säännöt eivät olisi edellyttäneet edes tämän laajuista käsittelyä mutta on luonnollista, että näinkin tärkeässä kysymyksessä Teoston jäsenistölle tarjotaan mahdollisuus sanoa sanansa. Kiitos  johtokunnalle siitä ! 

On ehkä luonnollista mutta kuitenkin merkille pantavaa, että jäsenistön suurelle enemmistölle tällaiset ”suuret asiat” jäävät hieman etäisiksi. Sitä suuremmalla painolla on siis syytä korostaa johtokunnan (joka seuraavassa esityslistan kohdassa muuttui hallitukseksi) vastuuta.

Valtuudet eivät millään lailla rajanneet kenen tai keiden kanssa neuvotteluja käydään. Siksi haluan vielä kerran painottaa, että itse pidän kaikista luonnollisimpana vaihtoehtona sopimuksen solmimista aluksi Stim:in kanssa. Tähtäimessä tulisi kuitenkin ajan kanssa olla laajempi pohjoismaisten ja Baltian maiden tekijänoikeusseurojen välinen yhteistyö. 

On myös tärkeää, että solmittavissa sopimuksissa toteutuu aito kumppanuus siinä hengessä joka kuvattiin ”Teosto 2.0”-vaihtoehdossa. Tämän saavuttaminen tuskin on helppoa. Kielitaidon hankkiminen ja kansainvälisen toiminnan käyttäytymissääntöjen omaksuminen, ruotsalaisen hallinto- ja neuvottelukulttuurin opetteleminen, joustavuus mutta myös jämäkkä omien ( siis suomalaisten tekijöiden ja kustantajien) periaatteiden ja edun puolustaminen ovat nyt tehtäviä, joihin jokaisen hallituksen jäsenen on paneuduttava. 

Nyt on se aika jolloin suu on saatava tupesta ! Muuten meitä viedään kuin lehmälaumaa laitumelle, joka ei välttämättä ole vihreä. 

Uskon että hallitus ymmärtää vastuunsa ja toimi kaikkien suomalaisten tekijöiden ja kustantajien parhaan edun mukaisesti.

Antoisaa ja tuottoisaa Uutta Vuotta kaikille toivoo

HOD  


-Otoksia


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 4/2007

Selaa lehden artikkeleita