Tutkimus: Spotifyn käyttäjien kuukausimaksujen kohdentuminen

Tutkimus: Spotifyn käyttäjien kuukausimaksujen kohdentuminen

Tutkimus: musiikin suoratoistopalvelujen kuukausimaksut olisi mahdollista kohdentaa niille artisteille ja tekijöille, joiden musiikkia kuluttaja kuuntelee

Nyt rahat menevät eniten kuunnelluille kappaleille, eivätkä ohjaudu kuluttajan musiikkivalintojen mukaan.

Musiikkiala selvitti yhteisellä tutkimuksellaan suoratoistopalveluissa käytössä olevan, eniten kuunneltuja kappaleita suosivan pro rata -tilitysmallin ja vaihtoehtoisen, yksittäisen kuluttajan kuuntelumääriin perustuvan user centric -mallin eroja. Erityisesti haluttiin tietää, miten kuluttajan valinnat vaikuttavat oikeudenomistajille maksettaviin tilityksiin. Tutkimusaineistona käytettiin Spotifyn tarjoamaa dataa. Tutkimuksesta kävi ilmi merkittävä ero pro rata – ja user centric -mallien tilitysmäärissä.

User centric -mallissa kuluttajan musiikkivalinnoilla on merkitystä

Musiikin suoratoistopalvelujen, kuten Spotifyn ja Applen, kuluttajilta keräämä raha jaetaan pääsääntöisesti kolmeen osaan: noin 30 % kerätystä rahasta jää suoratoistopalvelulle, ja loppu tilitetään teosten oikeudenomistajille (säveltäjät, sanoittajat, sovittajat, kustantajat) ja äänitteiden oikeudenomistajille (taloudelliset tuottajat, esiintyvät taiteilijat). Kaikki suurimmat suoratoistopalvelut käyttävät tällä hetkellä pro rata -mallia tilittäessään oikeudenomistajien osuutta.

Pro rata -mallissa kuluttajan kuukausimaksu kerryttää kokonaispottia, josta rahat jaetaan kaikkien kuuntelukertojen mukaisessa suhteessa. Malli siis suosii sellaisten kappaleiden oikeudenomistajia, joita kuunnellaan eniten.

Vaihtoehtoisessa user centric -mallissa oikeudenomistajan saama korvaus perustuu yksittäisen käyttäjän kuuntelukertojen määrään: kuinka montaa eri kappaletta hän kuuntelee ja kuinka monta kertaa. Jos kyseinen käyttäjä kuuntelisi vain yhtä kappaletta, menisi hänen maksamansa kuukausimaksu kokonaan kyseisen kappaleen oikeudenomistajille. Erona pro rata -malliin user centric -malli kasvattaisi siten lähtökohtaisesti sellaisten kappaleiden oikeudenomistajien korvauksia, joita kuunnellaan vähemmän, ja toisaalta vähentäisi pottia kuunnelluimmalta musiikilta.

User centric -malliin siirryttäessä eniten kuunneltujen oikeudenomistajien tilitys voisi pienentyä, riippuen käyttäjän kuuntelukerroista ja kuuntelun jakautumisesta useamman kappaleen kesken”, sanoo tutkimuksen toteuttaja, Digital Media Finlandin konsultti Jari Muikku.

User centric –mallissa kuluttajalla on suurempi mahdollisuus vaikuttaa siihen, kenelle hänen maksamansa rahat ohjautuvat. Tämä on koko musiikkialan etu, sillä se voi läpinäkyvyyden myötä kannustaa useampia käyttäjiä tilaamaan maksullisen palvelun”, Muikku toteaa.

Tutkimus on tärkeä avaus tilitysmallien tarkastelulle ja kannustaa tutkimaan asiaa lisää sekä kuluttajien että oikeudenomistajien näkökulmasta.

”Kuluttajalähtöinen user centric -malli on lähimpänä ’fair trade -ajatusta’, jossa tekijä saa taiteensa käytöstä hänelle kuuluvan korvauksen. Kun itse käytän suoratoistopalveluita, olisi lohduttavaa tietää että kuuntelemani ja fanittamani biisit ja niiden tekijät ovat maksamani palvelun hyötyjät. Myös artistien näkökulmasta user centriciin siirtyminen takaisi monimuotoisen musiikin olemassaolon palveluissa ja mahdollistaisi paremmin kaikkien genrejen kannattavuuden. Uskon että käyttäjälähtöiseen malliin siirtymisestä hyötyisi loppupeleissä koko ala”, kommentoi muusikko Mikko Von Hertzen.

Tutkimustyön toteutti huhti–lokakuussa 2017 Aalto yliopiston tutkija Pradeep Durgam. Digital Media Finland Oy:n konsultti Jari Muikku viimeisteli tutkimustyön raportin muotoon.

Tutkimusta varten suoratoistopalvelu Spotify luovutti tiedot maaliskuun 2016 premium-käyttäjien kuuntelukerroista. Käyttäjätiedot olivat täysin anonyymeja, ja ne annettiin ainoastaan tutkija Pradeep Durgamin käyttöön. Tutkimus koski ainoastaan nk. premium-käyttäjäpalvelua, eikä tutkijan käytössä ollut tietoa mainostajien maksamista korvauksista.

Työtä ohjasi tilaajatahojen eli Suomen Musiikkikustantajat ry:n, Suomen Muusikkojen Liitto ry:n, Suomen Säveltäjät ry:n ja Suomen Musiikintekijät ry:n edustajista muodostunut ohjausryhmä. Opetus- ja kulttuuriministeriö tuki hanketta taloudellisesti.

Tiedustelut:

Jari Muikku, Digital Media Finland
Puh. 040 719 7480

Lottaliina Pokkinen, Muusikkojen liitto
Puh. 040 861 3231

Tutkimuksen loppuraportti on luettavissa täältä.

Lue myös Ylen artikkeli aiheesta. 

English version.

Tilitysmalleista tarkemmin:

Pro rata -mallissa oikeudenomistajien saama korvaus lasketaan kuukausittain jakamalla yksittäisen kappaleen kuuntelukerrat kaikkien palvelun käyttäjien kuuntelukerroilla. Tämä luku kerrotaan kerätyillä kuukausimaksuilla.

User centric -mallissa oikeudenomistajille tilitettävä korvaus perustuu yksittäisten käyttäjien kuuntelukertoihin. Yksittäisen oikeudenomistajan saama korvaus lasketaan jakamalla yksittäisen käyttäjän yksittäisen kappaleen kuuntelukerrat kyseisen käyttäjän kokonaiskuuntelukertojen määrällä. Tämä luku kerrotaan käyttäjän maksamalla kuukausimaksulla.