Pakkoyrittäjä TE-toimiston tulkinnan vuoksi

BLOGI

Pakkoyrittäjä TE-toimiston tulkinnan vuoksi

Tämä erikoinen aika on tehnyt selväksi, että musiikintekijä tai muusikko on TE-toimiston tulkinnan mukaan yrittäjä, vaikka hänellä ei olisi yritystä.

Yrittäjäksi tulkitsemisen perusteet ovat olleet moninaisia. ”Hakija työskentelee freelancerina”, ”Harjoittelee soitintaan”, tai kuten TE-toimisto on tämän 25.5.2020 julkaistun Helsingin Sanomien artikkelin (maksumuuri) mukaan Jiri Kurosen kohdalla todennut: ”Vaikka keikat on loppu, Kuronen työskentelee päätoimisesti säveltäjänä”.

Yrittäjä saa työmarkkinatukea (työttömyyskorvausta) koronaepidemiasta johtuvasta työttömyydestä, ja tämä laki on voimassa 30.6.2020 asti (TTL 11 luku 4 c §).

Jos kerran musiikintekijät ja muusikot ovat TE-toimiston mukaan yrittäjiä, olisi kohtuullista, että heillä olisi jatkossakin mahdollisuus saada työmarkkinatukea työttömyytensä vuoksi. Musiikintekijät ja muusikot putoavat tuen ulkopuolelle 1.7.2020 alkaen, jos lakia ei muuteta.

Muusikkojen ja musiikintekijöiden työttömyys tulee jatkumaan vielä pitkään. Todennäköistä on, että koronaepidemian työllisyyttä heikentävät vaikutukset koskevat juuri musiikkialaa kaikkein pisimpään.

Toinen kysymys on se, onko TE-toimiston tulkinta musiikintekijöiden ja muusikkojen yrittäjyydestä oikea. Epäselväksi on jäänyt tulkintaperusteiden loogisuus. Joissakin yhteyksissä vedotaan freelancer- tai itsensätyöllistäjä-statukseen, joissakin vapaa-ajan käyttötapaan (säveltäminen, sanoittaminen, soittimen harjoitteleminen), joissakin Tyel-maksujen maksajatahoon.

Kaipaan vastausta kysymykseen: milloin ja miksi musiikintekijä tai muusikko on yrittäjä, jos hänellä ei ole yritystä ja lähettää verokortin palkan maksajalle laskuttamisen sijaan?

Kolmannen ongelman kuvaamiseen siteeraan alla adressia, jonka Suomen Musiikintekijätkin on allekirjoittanut. https://www.adressit.com/luovan_tyon_tekijat_tasa-arvoiseen_asemaan_tyottomyysturvassa

Tekijänoikeuskorvauksia yhteensovitetaan virheellisesti työttömyyskorvausten kanssa. Tekijänoikeustuloja ei nykyisin pidetä muiden ansiotulojen kaltaisena palkkana, joten ne eivät kerrytä etuuksia ja erilaisia päivärahoja, kuten ansiotulot. Mutta kuitenkin ne pienentävät erilaisia sosiaalietuuksia, kuten työttömyysturvaa.

On kohtuutonta, että tekijänoikeuskorvaus ennen työttömyyskautta tapahtuneesta luovan teoksen käytöstä – ja vuosien takaisesta työstä – leikkaa työttömäksi jääneen taiteilijan työttömyyskorvausta.

Tulojen kohtelun epätasa-arvoon kiinnitti huomiota jo kolmen ministeriön (STM, OPM, TEM) asettama Anne Brunilan vetämä työryhmä vuonna 2017, joka vaati loppuraportissaan tätä epäkohtaa korjattavaksi: ”Tekijänoikeuskorvaukset tulee jättää huomioimatta työttömyyspäivärahan sovittelussa siltä osin, kuin niitä maksetaan teoksesta, esityksestä tms. joka on tehty ennen työttömyyttä.”

Koronan aiheuttama poikkeuksellinen tilanne on nostanut asian akuutimmaksi kuin koskaan, ja se pitää korjata välittömästi.

Aku Toivonen
Toiminnanjohtaja
Suomen Musiikintekijät