Hyvä uutinen!

Aku Toivonen, Musiikintekijöiden toiminnanjohtaja. Kuva: Nina Lith Blogi

Hyvä uutinen!

Valtioneuvostossa hyväksyttiin joulukuun 2022 lopulla meille tärkeä ja pitkään lobbaamamme asetusmuutos: vuoden 2023 alusta alkaen tekijänoikeuskorvaukset eivät enää heikennä sovitellun työttömyyskorvauksen määrää.

Tekijänoikeuskorvaukseen johtaneen tehdyn työn ajankohta ei vaikuta sovitteluun, eikä myöskään se, maksaako korvauksen tekijänoikeusjärjestö vai joku muu taho.

Alkuperäinen asetusluonnos olisi poistanut sovittelun vain tekijänoikeusjärjestöjen maksamista tekijänoikeuskorvauksista. Suomen Musiikintekijät esitti, että myös rojaltit ja muut käyttökorvaukset tulisi poistaa sovittelusta. Tämä jo senkin vuoksi, ettei käsittelijöille syntyisi turhaa työtaakkaa rojaltien, käyttökorvauksien ja tekijänoikeuskorvauksien erottamisessa toisistaan.

Esitysluonnosta täsmennettiin laajentavaan suuntaan. Haluan tässä vaiheessa kertoa ja muistuttaa, että esitimme lausunnossamme juuri täsmentämistä ja laajentamista. Kirjoitimme muun muassa näin:

”Sovittelusta on muistion mukaan tarkoitus vapauttaa tekijänoikeuskorvaus, jota ei makseta itse työsuorituksesta vaan vasta tekijänoikeudellisesti suojatun teoksen käyttämisestä, käyttöoikeudesta tai käyttöoikeuden myynnistä. Tämä on tarkoituksena oikea.

Asetusmuutoksen rajaaminen vain tekijänoikeuskorvauksiin voi kuitenkin johtaa epäselviin tulkintatilanteisiin ja teettää lisätyötä käsittelijöille.

Esityksen mukaan rojaltit ja käyttökorvaukset tekijänoikeuskorvausten muotoina jäisivät sovittelun piiriin. Nämäkin ovat teoksen käyttöoikeuden luovutukseen liittyviä tekijänoikeuskorvauksia.

Luonnoksen muotoilu jättää siis tulkinnanvaraiseksi, mitä tekijänoikeuskorvausta esityksessä tarkalleen ottaen tarkoitetaan.

Esitämme kirjauksen selkiyttämistä niin, että se kattaa kaikki tekijänoikeuskorvauksen muodot, myös käyttökorvaukset ja rojaltit. Sovittelussa siis otettaisiin huomioon ansiotulot, mutta ei immateriaalioikeuksiin perustuvia tekijänoikeuskorvauksia mukaan lukien rojaltit, käyttökorvaukset ja korvaukset työsuhdekeksinnöstä.”

Valtioneuvoston asetuksen muistiossa lukeekin nyt näin:

”Työttömyysturvassa soviteltavaa ansiotuloa ei enää olisi tekijänoikeudella suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen oikeuksien luovuttamisesta tai teoksen käyttämisestä maksettava korvaus eikä tekijänoikeuden lähioikeuksien luovuttamisesta tai lähioikeuksien suojankohteen käyttämisen perusteella maksettu korvaus.

Muutos koskisi tekijänoikeuksien luovutussopimuksiin tai käyttöoikeussopimuksiin taikka muihin tekijänoikeuskorvauksia sisältäviin sopimuksiin perustuvia korvauksia. Lisäksi muutos koskisi sellaisia tekijänoikeuksiin perustuvia korvauksia, joiden maksaminen tapahtuu tekijänoikeuden yhteishallinnointijärjestöjen kautta.”

Aku Toivonen
toiminnanjohtaja
Suomen Musiikintekijät

Aiheesta Sosiaali- ja terveysministeriön sivulla