Huomioita Linnanmäen suuresta jingle-kisasta

Blogi

Huomioita Linnanmäen suuresta jingle-kisasta

Ammattimaisesti toimivien musiikintekijöiden keskuudessa on herättänyt keskustelua Linnanmäen Huvipuistolle avattu tunnusmusiikkikilpailu. Kilpailulla etsitään Linnanmäen pitkäaikaiseksi tunnusmusiikiksi jingleä, jonka toivotaan olevan Linnanmäen oloinen, ja jota se saa esittää haluamissaan yhteyksissä ja liittää esimerkiksi omiin mainoksiinsa.

Kisaan ilmoitettavista jingleistä tulee olla muokattuna kaksi erimittaista versiota, ja kilpailuun osallistutaan nimenomaan soivalla lopputuloksella, ei vaikkapa nuottikuvalla ja/tai paperilla olevalla sanoituksella.

Vapaat käyttöoikeudet Linnanmäelle

Kilpailun voittajan edellytetään luovuttavan vapaat käyttöoikeudet sekä jinglen muokkausoikeudet Lasten Päivän Säätiölle. Kilpailun säännöissä kuitenkin luvataan, että Linnanmäki maksaa jinglen esityskorvaukset Teostolle. Tekijä tulee saamaan teoksen esittämisestä esityskorvaukset Teoston normaalin käytännön mukaisesti. Linnanmäeltä saamani tarkennustiedon mukaan käyttöoikeuden luovutus ei sisällä luopumista esityskorvauksista.

Säännöissä jää mainitsematta käyttöoikeuden luovutuksen pituus. Ilmeisesti pituudeksi ajatellaan automaattisesti koko teoksen suoja-aikaa, mikä tarkoittaisi kolmekymppisen voittajan kohdalla keskimäärin 120 vuotta. Lyhyempikin aika ehkä riittäisi?

Näyttää siltä, että sääntöjen mukaan kyseessä ei ole yksinomainen vapaan käyttöoikeuden luovutus, koska siitä ei ole mainintaa säännöissä. Tämän perusteella voittajakappaleen tekijä/tekijät voisivat siis luovuttaa sen käyttöoikeuden myös muualle.

Mainokseen liitetyllä teoksella on mahdollisuus saada Teoston kautta esityskorvauksia valtakunnallisista televisiomainoksista. Tällöin on ensiarvoisen tärkeää pitää huolta teosrekisteröinnistä sekä esitysraportoinnista.

Moraaliset oikeudet

Säännöissä mainitaan erikseen, että tekijä ymmärtää ja hyväksyy se, että hänen nimeään ei musiikin esittämisen yhteydessä yleensä mainita. Linnanmäki luo tältä osin pelin kilpailuun osallistuvalle selväksi, mutta eettisesti ilmaisu ei ole kovinkaan kaunis. Olisi ollut mahdollista siteerata tekijänoikeuslain 3 §:ää, jonka mukaan tekijä ilmoitettaisiin sillä tavoin kuin hyvä tapa vaatii.

Palkinto

Voittajalle luvataan palkinnoksi 1500 euroa sekä Linnanmäen VIP-kortti kahdelle hengelle kaudelle 2019. Palkintosumma on herättänyt ammattimaisesti toimivien musiikintekijöiden keskuudessa harmistunutta tunnelmaa. Kilpailun järjestäjän koetaan yliarvostavan lippujensa arvoa ja aliarvioivan musiikintekijöiden työpanoksen sekä tekijänoikeuksien arvoa. Palkintosumma VIP-lippuineen antaakin viitteitä siitä, että kilpailun ydinkohderyhmä ei ole ammattilaiset.

Kohtuullinen sopimus

Vapaan käyttöoikeuden luovutus sisältänee sen, ettei luovutuksen kohteen käytöstä makseta tekijälle rojaltia tai jotain muuta vuosittaista käyttökorvausta – ainakaan tällaista ei säännöissä luvata. Vuosittainen käyttökorvaus olisi ollut kohtuullinen ratkaisu palkintosumma huomioiden. Jälkikäteinen kohtuullistamisen tarve ja mahdollisuus on toki mahdollista selvittää ja sovitella tekijänoikeuslain 29 §:n nojalla.

 

Sääntöjen julkaisun jälkeen kävimme myös puhelinkeskusteluja näistä huomioista Linnanmäen viestinnän kanssa. Toivotamme huomioistamme huolimatta mitä parhainta menestystä kilpailulle ja siihen osallistuville.

Annamme mielellämme asiaan liittyen neuvoja ja ohjeita etenkin tekijän- ja sopimusoikeuteen liittyvissä asioissa. Toivomme myös, että näistä huomioista on hyötyä tulevaisuudessa kilpailuja järjestäville tahoille.

 

Aku Toivonen
toiminnanjohtaja
Suomen Musiikintekijät