Bli medlem

Musik har sin skapare

Är du en tonsättare, textförfattare, arrangör eller alla av dessa? Arbetar du professionellt? Är du klient hos en upphovsrättsorganisation? Skicka din medlemsansökan till Finlands Musikskapare!

Vad är Finlands Musikskapare?

 • Finlands Musikskapare är en intresseorganisation för musikskapare. Vårt kärnområde är intressebevakning och medlemsbetjäning.
 • Finlands Musikskapare verkar i verksamhet och beslutsfattande angående musikbranschen.
 • Finlands Musikskapare ser till att medlemskåren har till handa den senaste och korrekta informationen gällande att vara musikskapare.
 • Finlands Musikskapare gör det möjligt för sin medlemskår att utveckla professionellt och att bygga nätverk.

Vem kan ansöka?

 • Som medlem i Finlands Musikskapare kan ansöka en finsk eller i Finland bosatt tonsättare, textförfattare eller arrangör som godkänner föreningens avsikt och stadgar och som arbetar professionellt som musikskapare.
 • Medlemskap förutsätter minst 500 euros upphovsersättning eller motsvarande inkomst i tonsättning, textförfattning eller arrangering under föregående året.
 • Föreningens styrelse godkänner medlemmarna enligt ansökan. Godkännande förutsätter att sökande fyller de ovannämnda kraven.
 • Medlemsavgiften är 85 euro/år och summan debiteras från Teostos avräkning som betalas i juni. Det finns ingen separat anslutningsavgift. Medlemsavgift är avdragsgill i beskattningen. En medlemsförteckning förs av medlemmarna.

Varför ansöka?

 • Råd i t.ex. att uppgöra avtal, att prissätta arbetet samt andra frågor gällande professionen
 • Rådgivning av revisionsbyrå med frågor gällande musikbranschen
 • Juridisk rådgivning
 • Medlemsevenemang
 • Fackmässig utbildning
 • Musiikintekijä-tidningen som utkommer fyra gånger om året

Ansök om medlemskap i Musikskaparna nu!

Ansökan förutsätter stark autentisering med bankkoder eller mobilt ID, varefter du omdirigeras till ansökningsformuläret.