Yari uutena johtokuntaan

Haastattelu

Yari uutena johtokuntaan

Teoston kevätkokous hyväksyi esityksiä ja ponsia sekä palautti yhden pykälän paremmin valmisteltavaksi

Teoston johtokuntaan valittiin uutena Yari (Jari Knuutinen). Hän tuli kevyen musiikin säveltäjänä Matti Kontion tilalle. Mattihan luopui paikastaan, koska muuttaa vuodeksi Saksaan. Jorma Toiviainen valittiin jatkamaan sanoittajana. Samoin jatkavat vakavan musiikin säveltäjä Mikko Heiniö ja kustantaja Raimo Henriksson. Johtokuntapaikoille ei ollut muita ehdokkaita.

Yari, 43, on päätoiminen tekijä, jota eniten nykyään työllistää elokuva- ja tv-musiikin säveltäminen. Aikoinaan hän oli Se-yhtyeen keulahahmo (Se perustettiin 1976 ja se hajosi 1985). Viime talvena Yari valittiin ”ääniharavana” Elviksen johtokuntaan. Hänestä on julkaistu -haastattelu Selviksessä 1/98, joka löytyy myös Elviksen kotisivulta.

Nykyisistä tukisiirroista luovutaan

Kevätkokouksessa ei äänestetty vaikka se joissakin asioissa taisi lähellä ollakin. Elvisläisten esittämiä ponsia hyväksyttiin kolme. Niistä kaksi koski esitysraportointia ja yksi tukisiirtoja. Etukäteen tehty tukisiirtoja koskeva aloite vedettiin pois sen jälkeen, kun Teoston johtokunta oli tehnyt yksimielisen esityksen, jonka mekin saatoimme hyväksyä. Tämän esityksen mukaan koko järjestelmää muutetaan siten, että niin sanotun osoitteettoman rahan alueet (kuten esim. myymälät) muodostavat oman tilitysalueensa, joiden tilittämisessä käytetään perusteena sellaisten alueiden raportteja, joista esitysilmoitukset saadaan (esim. valtakunnalliset radiokanavat). Uudistuksen valmisteluun on aikaa vuosi ja asiasta on tarkoitus päättää vuoden 2002 kevätkokouksessa.

Teosilmoitusten myöhästymistä koskeva esitys palautettiin

Kevätkokouksessa käytiin vilkasta keskustelua siitä, voiko Teosto jättää kokonaan tilittämättä edellisvuoden korvauksia, jos teosilmoitus syystä tai toisesta myöhästyy 15.1. määräajasta. Useissa, lähinnä elvisläisten puheenvuoroissa tätä Teoston johtokunnan ilmeisen hätiköidysti tekemää esitystä vastustettiin. Lopulta asia palautettiin johtokuntaan jatkovalmistelua varten ja se tulee päätettäväksi vuoden 2002 kevätkokouksessa.

Esimerkiksi Ruotsin Stim:ssä toimitaan niin, että on olemassa tietty vararahasto myöhässä tulleita teosilmoituksia varten. Teostossakin on vararahasto niitä tilanteita varten, joissa esitysilmoitusta ei ole tullut, ja tekijä tekee reklamointiajan puitteissa tästä tarvittavan huomautuksen. Erilaiset vararahastot sotivat tosin sitä periaatetta vastaan, että rahat pyritään kullakin alueella tilittämään saatujen raporttien mukaisesti. Jos sitten alueen rahaa tulee jakamaan lisää teoksia ja esityksiä sen jälkeen, kun rahat on jo maksettu, on useimmiten käytännössä mahdotonta periä rahaa takaisin niiltä, joille on tavallaan maksettu liikaa. Toisaalta järjestelmän tulee olla sellainen, että asiakkaan oikeusturva säilyy ja että ”Teosto on asiakkaitaan varten eikä asiakas Teostoa varten”. Olennaisin pohdittava uutta esitystä valmisteltaessa onkin se, mistä nämä ”vararahat” tarvittaessa otetaan.

Olennainen konserttialuetta koskeva muutos Teoston tilitysjärjestelmään hyväksyttiin yksimielisesti ja se astuu voimaan jo, kun kesäkuussa maksetaan tilitykset viime vuoden esityksistä. Niin sanottuja perinnän laatikoita ja vastaavia tilityksen laatikoita on nyt paljon enemmän kuin aikaisemmin, jolloin myös perinnän ja tilityksen vastaavuus olennaisesti paranee (kohti ”markka sisään – markka ulos” -periaatetta). Tässä uudistuksessa jotkut voittavat ja jotkut häviävät. Myöhemmin kesäkuussa tilitys- ja jakosääntötoimikunta päätti esittää Teoston johtokunnalle, että uudistuksen annetaan vaikuttaa lähes sellaisenaan eikä muutoksia tukisiirroilla ”pehmennetä”. Vain muutamilla uudistuksesta kärsivillä alueilla – lähinnä konservatorioissa järjestettyjen konserttien tilityksessä – tukisiiroilla estetään tilitysten putoaminen alle puoleen viimevuotisesta. (Aiheesta lisää tämän lehden Nuotin vierestä -palstalla)

Illallistunnelmissa Juhani Leinonen ja Ilkka Kuusisto…


… sekä Pave Maijanen ja Jukka Virtanen

Partituurimusiikin tukeen Arthur Fuhrmannin eriävä mielipide

Kevätkokous hyväksyi tilitys- ja jakosääntöön myös johtokunnan esityksen partituurimusiikin tuen periaatteista. Tuesta ohjataan osa koeluonteisesti partituurimusiikin sävellystilausten tukemiseen. Tukea ei viime kesästä lähtien ole enää maksettu kuolinpesille, näiden teosten kustantajille kylläkin. Järjestelmän muutos tehtiin jo vuosi sitten johtokunnan päätöksellä; nyt tietyt periaatteet hyväksytettiin jäsenkokouksessa. Täysin yksimielistä hyväksyntää ei kuitenkaan tullut, sillä Arthur Fuhrmann jätti eriävän mielipiteen, jonka mukaan se, että tätä tukea jatkossa maksetaan oikeudenomistajaryhmä-kohtaisesti eikä teoskohtaisesti, on tekijänoikeuslain vastaista. Samalla hän paheksui sitä, että johtokunnan viime vuonna tekemästä päätöksestä ei ole asiakkaille tiedotettu eikä nytkään ole tarkoitus kertoa, että sävellystilausten tuki otetaan kuolinpesiltä.

Johtokunnan kiintiöpaineita purettiin

Teoston johtokunnan kiintiöitä koskeva muutostarve oli myös kevätkokouksen asialistalla. Nykyisten sääntöjen mukaanhan vakavan musiikin säveltäjillä on kolme edustajaa kuten myös kevyen musiikin säveltäjillä ja sovittajilla, vaikka jälkimmäiset edustavat Teostossa moninkertaista ryhmää olipa mittarina sitten asiakkaiden, jäsenten tai tilitysten määrä. Sanoittajilla on ainoastaan yksi edustaja.

Aihetta on viimeisen vuoden aikana käsitelty moneen otteeseen Teoston työvaliokunnassa ja kevätkokous sai johtokunnalta selvityksen siitä, missä mennään. Selvityksen mukaan ”Johtokunta on pannut merkille, että paineita sääntöjen muuttamiseen tältä osin on”. Asiaa luvataan edelleen valmistella ja tavoitteena on tehdä esitys vuoden 2002 kevätkokoukselle. Sen verran paineita on päätetty purkaa, että tilitys- ja jakosääntötoimikuntaan tulee yksi sanoittajajäsen lisää. Tähän asti on vakavan musiikin säveltäjillä ja kevyen musiikin tekijöillä ollut molemmilla kaksi edustajaa.

Johtokunta on myös päättänyt perustaa uuden työryhmän etsimään keinoja esitysraportoinnin tehostamiseksi. Tämän työryhmän tehtävänä on myös arvioida mahdollisen raportointiasiamiehen tarpeellisuus. Elviksen sisällä tällaista uutta virkaa Teostoon on pidetty tärkeänä jo senkin vuoksi, että parantuneen raportoinnin myötä Teosto saisi myös lisää tietoa tilaisuuksista ja enemmän laskutettavaa.

Teoston vuonna 2000 keräämät tekijänoikeustulot (yhteensä noin 183 miljoonaa) kasvoivat 4 prosenttia edellisvuodesta. Muut tulot (9,6 miljoonaa) kasvoivat 58,2 prosenttia. Kokonaisjakoon (163 miljoonaa) tilinpäätös näytti 4,9 prosentin kasvua. Luvut esitteli toimitusjohtaja Jaakko Fredman ja ne löytyvät myös Teoston vuoden 2000 toimintakertomuksesta, joka jäsenille postitettiin ennen kokousta ja jonka asiakkaat saavat Teostoryn 2/2001 liitteenä.

Johtokunnan vuosipalkkiot pysyvät ennallaan eli se on TEL-kuluineen jäsenillä 30.000 mk ja puheenjohtajalla 100.000 mk (lisäksi työvaliokunnan jäsenet saavat erillisen kokouspalkkion, joka on 1.000 mk/kokous).

Kevätkokous pidettiin Helsingissä Radisson SAS Hesperia Hotellissa. Paikalla oli henkilökohtaisesti 136 Teoston jäsentä ja valtakirjalla edustettuna 96 jäsentä eli yhteensä 232 jäsentä. Elvis ry:n jäsenet olivat heistä selvä enemmistö. Ensi kevään kokouspäivä on torstai 25.4.2002, mutta tietenkin sitä ennen on Teoston syyskokous 12.12.2001.

Teksti ja kuvat: Martti Heikkilä

Tämä artikkeli on haastattelu. Lue muita haastatteluita

Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 2/2001

Selaa lehden artikkeleita