Vuosikokous teki valintansa

Vuosikokous teki valintansa

Tommi Läntinen ja Arto Tamminen uusina johtokuntaan,

Jani Uhlenius ELVIS ry:n puheenjohtajaksi

ELVIS ry:n vuosikokouksessa 25. helmikuuta tehtiin historiaa. Koskaan aikaisemmin ei puheenjohtajasta ole äänestetty, mutta nyt niin tehtiin.

Äänestys oli tiedossa jo etukäteen, sillä vaalivaliokunta oli asettanut Jani Uhleniuksen vastaehdokkaaksi Juhani Leinoselle. Tämä oli ilmoitettu jäsenille jo kokouskutsun mukana.

Johtokunnan viime syksynä asettamaan vaalivaliokuntaan kuuluivat Markku Johansson, Kikka Laitinen, Mikko Perkoila ja Jorma Toiviainen. Vaalivaliokunta siis päätyi siihen, että demokratian pelisääntöjen mukaisesti myös puheenjohtajan kohdalla oli äänestys paikallaan.

Sen suurempaa dramatiikkaa äänestykseen ei sisältynyt. Kun äänestysliput oli pöytiin jaettu, kuului sieltä täältä muminaa, että vaikea tässä on valita kahden hyvän ehdokkaan välillä.

Äänet jakautuivat: Jani Uhlenius 44, Juhani Leinonen 24, tyhjiä 2.

Elvis oli näin saanut viidennen puheenjohtajansa. Ensimmäinen oli Harry Bergström 1954-66, toinen Arthur Fuhrmann 1966-86, kolmas Otto Donner 1986-1994 ja neljäs Juhani Leinonen 1994-2002.

Sanoittaja ilman äänestystä

Muiden johtokunnan jäsenten osalta vaalivaliokunnan ehdotus oli myös lähetetty etukäteen ja äänestys oli odotettavissa.

Vaalivaliokunnan esityksestä poiketen vuosikokous päätti Arthur Fuhrmannin esityksestä valita Jori Nummelinin ilman vastaehdokasta jatkamaan sanoittajana johtokunnassa. Tällainen vaalijärjestys hyväksyttiin siis yksimielisesti.

Muiden johtokunnan jäsenten paikoista kisasi lopulta kahdeksan ehdokasta. Vaalivaliokunnan asettamien ehdokkaiden lisäksi mukaan tuli Petri Kaivanto (Harri Saksalan esittämänä) ja puheenjohtajaäänestyksen hävinnyt Juhani Leinonen (Pia Perkiön esittämänä). Paikkoja oli neljä sen jälkeen, kun Jani Uhleniukselta oli vapautunut vuoden pesti hänen tultuaan valituksi puheenjohtajan paikalle. Ennen äänestystä päätettiin, että neljänneksi eniten ääniä saava tulee tälle vuoden paikalle.

Äänestyksen tulos oli seuraava:

Kirsi Snellman 55, Tommi Läntinen 41, Arto Tamminen 41, Janne Louhivuori 35, Tommi Lindell 31, Juhani Leinonen 20, Matti Kontio 15 ja Petri Kaivanto 12.

Kolme ensimmäistä valittiin siis johtokuntaan kahdeksi vuodeksi ja Janne Louhivuori yhdeksi vuodeksi. Tommi Läntinen ja Arto Tamminen ovat johtokunnassa uusia. Juhani Leinosen lisäksi Matti Kontio jäi pois johtokunnasta. Jälkimmäinen muutti viime kesänä perheineen vuodeksi Saksaan, mikä varmaankin heijastui myös vaalitulokseen. Todettakoon muuten, että Arto Tamminen oli ehdolla jo muutama vuosi sitten, mutta sai silloin ainoastaan viisi ääntä.

Johtokunnan kokoonpano on nyt kokonaisuudessaan seuraava (suluissa ikä):

Puheenjohtaja Jani Uhlenius (56), varapuheenjohtaja Eero Lupari (52), Timo Forsström (40), Jari Knuutinen (44), Janne Louhivuori (47), Tommi Läntinen (42), Jori Nummelin (49), Kirsi Snellman (37) ja Arto Tamminen (39).

Sinikka Svärd Malmstén-hallitukseen

Myös Malmstén-säätiön hallituksesta äänestettiin. Säätiön sääntöjen mukaan sen hallituksen valitsee Elvis ry:n vuosikokous, jolle esityksen tekee Elvis ry:n johtokunta. Tämän esitys oli sellainen, että kaikki erovuorossa olleet olisivat jatkaneet. Vuosikokous päätyi kuitenkin lopulta äänestykseen, jossa äänet jakautuivat seuraavasti: Sinikka Svärd 51, Kirsi Snellman 48, Jorma Toiviainen 44 ja Otto Donner 25. Kokousväellä oli tiedossa, että Otto mielellään jo luovuttaisi paikkansa nuoremmalle, ja näin kävikin kun Sinikka valittiin hänen tilalleen.

Näiden äänestysten lisäksi kokouksessa käytiin vuoden 2002 talousarvion yhteydessä keskustelua mm. siitä, maksetaanko puheenjohtajan lisäksi myös varapuheenjohtajalle kuukausipalkkaa. Vaalivaliokunta oli esittänyt, että varapuheenjohtajan kohdalla siirryttäisiin tehtäväkohtaiseen korvaukseen ajankäytön mukaan. Johtokunta esitti entistä käytäntöä. Keskustelun jälkeen johtokunnan esitys hyväksyttiin sillä evästyksellä, että asia tuodaan uudelleen valmisteltuna vuoden 2003 vuosikokoukseen.

Vuosikokous päätti johtokunnan esityksen mukaisesti korottaa jäsenmaksua 70 euroon (416,20 mk). Aiempi jäsenmaksu on 1990-luvun alusta lähtien ollut 400 markkaa, joten yli kymmenen vuoden jaksolla ei voida puhua edes inflaatiotarkistuksesta.

Toimintakertomus ja tilinpäätös siunattiin ilman pidempiä keskusteluja. Vuoden 2002 toimintasuunnitelman tehtiin pari tarkennusta ja keskustelun aikana johtokunta sai runsaasti evästyksiä ja toivomuksia jäsenten tärkeinä pitämistä asioista. Toimintakertomus lähetetään jäsenille postitse ja toimintasuunnitelma löytyy lopullisessa muodossaan tästä

Vuosikokouksen virallinen osuus kesti äänestyksineen ja äänten laskemisineen kolme tuntia. Eräät jäsenet eivät valitettavasti aina uskoneet puheenjohtajaa ja pysyneet ytimekkäästi esityslistan mukaisessa asiassa.

Vuosikokouksen puheenjohtajana ensimmäistä kertaa toiminut Heikki Elo selvisi urakasta erinomaisesti ja sai lopuksi raikuvat taputukset. Hänen lisäkseen kiitokset kuuluvat myös ääntenlaskijoille Taimi Kyyrölle ja Marja Mattlarille, jotka saivat hikoilla lippujen kanssa, kun muut olivat kahvitauolla.

Lämpimät kiitokset kahdeksan vuoden urakasta annettiin kokouksen lopuksi myös Juhani Leinoselle niin jäsenistön kuin toimiston puolesta. Tähän kiitokseen varmaan koko jäsenistö yhtyy. Samalla olemme iloisia siitä, että Jussin lupauksen mukaisesti hänen kokemuksensa ja asiantuntemuksensa on edelleen käytettävissämme.

Teksti & kuvat: Martti Heikkilä

Tämä artikkeli on haastattelu. Lue muita haastatteluita

Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 1/2002

Selaa lehden artikkeleita