Uudet jakelukanavat NPUn agendalla

Uudet jakelukanavat NPUn agendalla

Islannissa järjestettiin 4.-8. kesäkuuta NPUn kongressi, johon osallistuivat Elvis ry:n ja sen pohjoismaisten sisaryhdistysten edustajat. Suomesta kokoukseen osallistuivat Jani Uhlenius, Jori Nummelin, Kikka Laitinen, Sari Maunula ja Martti Heikkilä.

Tällainen kongressi järjestetään kahden vuoden välein ja Elvis ry toimii kahden vuoden päästä isäntänä. Seuraavan kahden vuoden ajan NPUn presidenttinä toimii Elvis ry:n puheenjohtaja Jani Uhlenius. Suomen isännyysaikana järjestetään myös 2-3 pienempää kokousta. Niistä ensimmäinen päätettiin pitää ensi tammikuussa Midemmessujen yhteydessä Ranskan Cannesissa.

NPU on lyhennys sanoista Nordisk Populärauktorunion. Siihen kuuluvat rytmimusiikin tekijöitä edustavat yhdistykset kaikista viidestä pohjoismaasta.

Tekijöille riittävä korvaus

Tässä kertaa kongressin agendaa hallitsivat musiikin uusiin jakelukanaviin ja tietoyhteiskunnan tekijänoikeuksiin liittyvät kysymykset. Musiikin laillinen myynti internetissä on vähitellen pääsemässä vauhtiin, ja Teosto sekä sen pohjoismaiset sisarseurat ovat tehneet useita lisensiointisopimuksia verkkokauppojen ylläpitäjien kanssa.

Ensimmäisissä sopimuksissa tekijöiden (ja kustantajien) rojaltiksi on sovittu 12 %, ja tämän vähimmäistason turvaamista pidettiin kokouksessa ensiarvoisen tärkeänä. Keskustelussa pohdittiin myös sitä, että musiikin uusissa jakelumuodoissa ja käyttötavoissa pääasiallinen liikevaihto syntyy usein muualla kuin varsinaisessa äänitallenteiden kaupassa. Tällöin perinteinen rojaltipohjainen hinnoittelu ei riitä takaamaan tekijöille riittävää korvausta verrattuna siihen taloudelliseen hyötyyn, jonka käyttäjä musiikista saa.

Norjassa ja Tanskassa Elvis ry:n sisaryhdistykset (Nopa, DJBFA ja DPA) ovat mukana paikallisessa Phonofi lessa, jonka tarkoituksena on ennen muuta paikallisen musiikin monipuolinen saatavuus. Applen iTunes puolestaan on aloittanut toimintansa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa keskittyen lähinnä kansainväliseen repertuaariin.

Suomi ja ”must carry” puhuttivat

NPU:ssa seurataan mielenkiinnolla Suomen tekijänoikeuslain etenemistä.

Erityisen huolestuneita oltiin niin sanotusta must carry -pykälästä, jossa Suomi ottaisi muista Pohjoismaista poikkeavan linjan, mikäli eduskunnan perustuslakivaliokunnan esittämät muutokset hallituksen esitykseen hyväksyttäisiin.

Kyse on tekijöiden korvausoikeudesta tv:n neljän valtakunnallisen pääkanavan edelleenlähettämisestä kaapeli-tv-verkossa. Kokouksen yhteinen viesti oli, että toivottavasti Suomessa ei tieten tahtoen säädetä must carryn osalta lakia, joka sotii kansainvälisiä sopimuksia vastaan. Laki on tältä osin pysynyt muuttumattomana vuosikymmeniä. Korvausoikeus perustuu Suomen valtion ratifioimaan Bernin konvention 11b artiklaan. Tällä hetkellä kyseinen korvausoikeus on voimassa kaikissa pohjoismaissa ja korvauksia myös maksetaan tekijöille. Korvausoikeus on myös melkein kaikissa muissa Euroopan maissa.

Suurin käytännön hyöty näistä pohjoismaisista tekijäjärjestöjen kokouksista on kokemusten ja tietojen vaihto. Tässä mainittujen aiheiden lisäksi mainittakoon, että Teostossa jo yleisesti hyväksytty ja käytössä oleva periaate laskutuksen ja tilityksen vastaavuudesta (ns. euro sisään – euro ulos) on tulossa tavoitteeksi myös muissa pohjoismaissa. Tässä kohtaa voimme sanoa: mitä Teosto edellä, sitä muut perässä.

teksti: Martti Heikkilä

Tämä artikkeli on haastattelu. Lue muita haastatteluita

Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 2/2005

Selaa lehden artikkeleita