Terveisiä Teoston johtokunnasta

Terveisiä Teoston johtokunnasta

Jo pidemmän aikaa on ns. it-boomi värittänyt myös tekijänoikeuskeskustelua. On kuultu erilaisia kehitys-skenaarioita, jotka kukin omalla tavalla mullistaisivat kansalaisten musiikinkäytön. Olen yleensä suhtautunut aika skeptisesti näihin tulevaisuuden kuvaelmiin. Ehkä kaikista suurin netti-innostus on jo laantumassa, eilen viimeksi tuli uutinen wap-teknologiaan perustuvan suomalaisen yrityksen konkurssista. On ollut hyvä pitää vähän jäitä hatussa, odottaa ja katsoa.

Mutta on selvää, että uusi teknologia tulee. Teoston asiakkaiden näkökulmasta tämä merkitsee ainakin päällisin puolin kahta asiaa: Ensinnäkin keskustelumme Teoston dokumentaation kanssa tulee lähitulevaisuudessa muuttumaan sähköiseksi, parastaikaa valmistuu Teoston web-projekti, jonka avulla asteittain siirrymme siihen, että teokset ja niihin liittyvät oikeudet voidaan rekisteröidä myös internetin kautta. Asiaan liittyy toki koko joukko sekä teknisiä että hallinnollisia kysymyksiä, jotka on ratkaistava, jos haluamme saavuttaa tavoitellut säästöt sekä ylläpitää ja parantaa joustavaa asiakaspalvelua. Toinen kysymys, joka varmasti tulee vaikuttamaan toimintaamme, on se suuri esitystapahtumien määrä, jonka uudet mediat tuovat mukanaan. Perintämme struktuuri tulee muuttumaan, todennäköisesti vielä voimakkaammin kuin 70-80-luvulla. On aavistettavissa, että myös kotimainen repertuaari marginalisoituu.

Pitkin kevättä on käyty kädenvääntöä NCB:n yhteydessä ns. megakustantajien kanssa. Mielestäni olemme näissä keskusteluissa pärjänneet hyvin. Mihin tämä perustuu? Ainakin siihen, että asiantuntemuksemme ja tekninen valmiutemme on vähintään samalla ellei paremmalla tasolla kuin vastapuolemme. Vielä on kysymyksiä, joihin neuvottelemalla etsitään ratkaisuja, yksi näistä on ns. ”regionaalisuus”-kysymys. Kustannusmaailma jakautuu traditionaalisesti territorioihin, joilla oikeudet saattavat vaihdella. Miten toimia regionaalisesti rajattomassa internet-maailmassa?

Euroopassa on jo, kuten monessa yhteydessä olen todennut, merkkejä myös tekijänoikeusseurojen välisestä kilpailusta. Miten kohtaamme sen? Ylläpitämällä jatkuvasti ainakin kansallisella tasolla korkeinta asiantuntemusta sekä suoritusvalmiutta. Samalla muotikäsitteet kuten transparenssi, eli läpinäkyvyys, ja peruskysymys oikeudellisuus saavat korostetun merkityksen.

Henrik Otto Donner

P.S. Tulevasta Teosto-vuodesta tulee johtokunnan näkökulmasta työläs. Niin sääntöuudistuksen, tilityksen kuin muun hallinnon osalta on kevätkokoukselle 2002 luvattu valmistella merkittäviä aloitteita. Pysy kuulolla!!!

Teksti: Henrik Otto Donner

Tämä artikkeli on haastattelu. Lue muita haastatteluita

Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 2/2001

Selaa lehden artikkeleita