Terveisiä Teoston johtokunnalta

Terveisiä Teoston johtokunnalta

Kun tulin valituksi Teoston johtokuntaan viime keväänä, en osannut aavistaa kuinka painavia asioita johtokunnan pöydälle seuraavien kuukausien aikana tulisi. Muutoksen lähtökohtana on Euroopan Unionin musiikin on-line (Internetin välityksellä tapahtuvaan) lisensiointiin ja tekijänoikeusseurojen vastavuoroisuussopimuksiin liittyvät kannanotot.

Nämä ovat käynnistäneet tekijänoikeuksien hallinnoinnin markkinoilla monitasoisen prosessin, joka tulee muuttamaan eurooppalaisten musiikin tekijänoikeuksia hallinnoivien tekijänoikeusjärjestöjen toimintaympäristöä ja toimintaedellytyksiä syvällisesti. Eurooppalaiset musiikin tekijänoikeushallinnoinnin markkinat ovat liikkeessä ja uusia yhteistyöhankkeita on jo julkistettu. Tämän prosessin seurauksena maailma tulee näyttämään erilaiselta. Entiseen ei enää ole paluuta.

Junnun laulun salakuljettaja Laitisen sanoin: ”Aika entinen ei koskaan enää palaa.”.

Teosto ja toimintaympäristön muutos

Vuosikymmenien ajan Teoston asema on ollut hyvin vakaa. Kansallinen lainsäädäntö, opetusministeriön myöntämä sopimuslisenssijärjestön asema ja kattava vastavuoroisuussopimusten peitto on käytännössä taannut Teostolle monopoliaseman Suomessa. Teosto on edustanut yksin koko maailman musiikin tekijöiden ja kustantajien oikeuksia Suomessa.

Järjestelmä on toiminut niin oikeudenomistajien kuin musiikin käyttäjien kanalta hyvin. Korvaukset tekijöille on pystytty hoitamaan aina vain nopeammin ja tarkemmin ja musiikin käyttäjät ovat saaneet musiikin käyttöluvat tehokkaasti yhdeltä luukulta, Teostosta.

EU:n kannanottojen ydin on siinä, että se moittii musiikin tekijänoikeusjärjestöjä vastavuoroisuussopimusten sisältämistä kilpailurajoituspykälistä. Mikäli niitä ei pureta, uhkaa Komissio järjestöjä tuntuvilla uhkasakoilla. Kilpailua halutaan siis lisätä ja alistaa kansalliset markkinat kansainväliselle kilpailulle. Mitä tämä tarkoittaa Teoston kannalta?

Se tarkoittaa mm. sitä, että Teosto on joutunut aivan uudenlaisen kilpailutilanteen eteen. Teosto joutuu kilpailemaan sekä edustamastaan repertuaarista että musiikin käyttäjäasiakkaista. Tulevaisuudessa musiikin käyttäjät voivat Komission suunnitelmissa hakea musiikin käyttölupansa myös muilta tekijänoikeusjärjestöiltä kuin Teostosta eikä Teostolla enää välttämättä ole kaikkien tekijöiden repertuaaria edustuksessaan. Uudessa kilpailutilanteessa Teoston kannalta keskeisiä tekijöitä ovat, kuinka suuren repertuaarin Teosto onnistuu muuttuneessa tilanteessa edustukseensa hankkimaan ja kuinka tehokkaasti näitä oikeuksia pystytään hallinnoimaan. Mikäli merkittävä osa nykyistä repertuaaria menetetään, tulee Teoston tekijöiltä perimä kulupidätys nousemaan huomattavasti.

siikin käyttäjät voivat Komission suunnitelmissa hakea musiikin käyttölupansa myös muilta tekijänoikeusjärjestöiltä kuin Teostosta eikä Teostolla enää välttämättä ole kaikkien tekijöiden repertuaaria edustuksessaan. Uudessa kilpailutilanteessa Teoston kannalta keskeisiä tekijöitä ovat, kuinka suuren repertuaarin Teosto onnistuu muuttuneessa tilanteessa edustukseensa hankkimaan ja kuinka tehokkaasti näitä oikeuksia pystytään hallinnoimaan. Mikäli merkittävä osa nykyistä repertuaaria menetetään, tulee Teoston tekijöiltä perimä kulupidätys nousemaan huomattavasti.

Kustantajat liikkeellä

Tällä hetkellä suuret kustantajat kilpailuttavat tekijänoikeusjärjestöjä repertuaariensa edustuksesta on-line ympäristössä. Muuttuneessa tilanteessa kustantajat voivat kilpailuttaa tekijänoikeusjärjestöjä ja antaa on-line repertuaarinsa sen järjestön hallinnoitavaksi, jolta he uskovat saavansa parhaan palvelun edullisimpaan hintaan. Repertuaariensa hallinnoinnille kustantajat ovat asettaneet muutamia selkeitä ennakkoehtoja, joista yksi keskeisimpiä on se, että kustantajat vaativat niiden järjestöjen johtokuntapaikoista kolmasosan, joille repertuaariensa edustuksen antavat. Sellainen järjestö, joka ei täytä tätä ehtoa tulee menettämään suurten kustantajien repertuaarien edustuksen on-line markkinoilla. Teoston johtokunnan paikkajako ei tällä hetkellä tätä ennakkoehtoa täytä. Ruotsin STIM:in johtokunnassa kustantajien osuus on tämän ennakkoehdon mukainen. Toinen keskeinen ennakkoehto on se, että on-line lisensioinnista ei myöskään voida enää pidättää kansallisia varoja.

Teoston tulevan kilpailukyvyn edellytyksiä on toimiva yhteistyö kansainvälisten kustantajien kanssa. Teosto voi tarjota kustantajille lisäarvoa tehokkaana alueellisena oikeuksien lisensioijana, jonka tilityskäytännöt ovat tehokkaita ja läpinäkyviä. Tässä tilanteessa vuosien ajan tehty määrätietoinen työ Teoston raportointi- ja tilitysjärjestelmien kehittämiseksi on arvokasta pääomaa. Olemme moneen eurooppalaiseen seuraan verrattuna parasta A-ryhmää. Tilitykset hoituvat nopeasti, tehokkaasti ja tarkasti. Suuri kiitos tästä kuuluu sekä aiemmille johtokunnille ja että asiansa osaavalle toimistolle, jotka ovat osanneet yhdessä visioida tulevaisuuden haasteita oikealla tavalla ja myös toteuttaa tarpeelliset uudistukset hyvissä ajoin.

Uudenlaista yhteistyötä

– uusia ratkaisuja

Uudessa tilanteessa emme kuitenkaan enää pärjää yksin. Euroopan suuret tekijänoikeusseurat ovat jo liikkeellä julkistettujen yhteistyöhankkeidensa kanssa. Markkinoilla on tapahtumassa merkittävää keskittymistä. Teostossa ajan merkkejä on luettu mielestäni aivan oikein ja skandinaavisen yhteistyön syventämiseen ja tehokkuuden lisäämiseen tähtäävä projekti on ollut käynnissä jo reilun vuoden ajan. Viidessä skandinaavisessa seurassa henkilökunta on konsulttien johdolla tehnyt satoja ja taas satoja tunteja töitä rakentaakseen uudenlaista ja tehokkaampaa skandinaavista yhteistyötä tekijöiden ja oikeidenhaltijoiden hyväksi. Tästä Teoston toimiston henkilökunta ja johto ansaitsee meidän tekijöiden täyden tunnustuksen. Työ on tuottanut konkreettisia toimenpide-ehdotuksia ja antanut meille johtokunnan jäsenille hyviä eväitä harkita tulevia päätöksiä.

Eurooppalaisten tekijänoikeusseurojen maailma on muuttunut aidosti eikä se tule palaamaan entiselleen. Teosto on tilanteessa, jossa paluuta vanhoihin hyviin aikoihin ei enää ole. Peruutusvaihde puuttuu ja nyt ollaan tilanteessa, jossa on valittava käytettävistä optioista paras mahdollinen. Kun optiot on käyty perusteellisesti läpi ja asiat kypsiä päätettäväksi, tuodaan lopullinen päätös jäsenkokoukselle. Se tulee olemaan eräs Teoston historian tärkeimmistä päätöksistä – ellei tähänastisista kaikkein tärkein.

Junnun laulun salakuljettaja Laitinen joutui vastaavaan tilanteeseen. Toimintaympäristö muuttui. Uusi innovaatio, tutka, muutti Laitisen elämän perusteitaan myöten: ”Tarkka tutka tullimiehen taittoi matkan puolitiehen.”. Nyt Teoston on kyettävä Laitisen lailla löytämään uusia tapoja selvitä perusteellisesti muuttuneessa maailmassa. Tämä tulee vaatimaan uudenlaista ajattelua ja rohkeita päätöksiä. On kyettävä jäsentämään ja ajattelemaan asioita uusista lähtökohdista – luovasti.

Koska järjestömme pääsyvaatimuksena on todennettu luovuus säveltaiteen alalla, uskon jäsenkunnallamme olevan erinomaiset mahdollisuudet ymmärtää myös Teoston kohtaamia uusia haasteita ja mahdollisuuksia luovasti. Kaikessa muutoksessa piilee aina uusien mahdollisuuksien siemen. Tulevaisuus voi olla parempi kuin menneisyys.

teksti: Arto Tamminen

Tämä artikkeli on haastattelu. Lue muita haastatteluita

Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 1/2007

Selaa lehden artikkeleita