Teostot alle köyhyysrajan

Teostot alle köyhyysrajan

Vuonna 2010 vain 156 tekijää sai yli 1.235 euron palkkaa vastaavan tulon

Yhä useamman teostot alle köyhyysrajan

Yhä useampi suomalainen musiikintekijä elää köyhyysrajan alapuolella. Näin voi päätellä Teoston tilastoista, joiden mukaan vain 156 musiikintekijää sai vuonna 2010 tilityksiä yli 20.000 euroa. Luvussa ovat mukana elävät suomalaiset musiikintekijät ja heidän kaikki teostotulonsa ulkomaan tilityksiä myöten.

Tämä on siis se ammattilaisten joukko, joka Suomessa edes jotenkuten elää musiikintekemisellä. Ja heitäkin uhkaa tulojen romahtaminen. Jotkut heistä voivat muusikkoina saada tuloa myös keikkailusta, mutta teostot muodostavat kuitenkin suurimman osan ammattimaisten musikintekijöiden tuloista  

Yli 20.000 euroa kokonaistilitystä saaneiden elävien tekijöiden määrä oli vuonna 2004 yhteensä 130. Vuonna 2005 luku oli korkeimmillaan nousten 164:ään. Vuonna 2006 luku oli 156 eli sama kuin viime vuonna. Kasvu näyttää viime vuosikymmenen puolivälissä pysähtyneen ja kääntyneen laskuun.

20.000 euron teostotulo vastaa 1.235 euron kuukausipalkkaa, kun työsuhteessa palkkaan liittyy työnantajan maksama eläke- ja muu sosiaaliturva sekä loma-ajan palkka ja lomakorvaus. Muuntokertoimena on tässä käytetty 21 prosentin työnantajakulua sekä 11,5 prosentin lomakorvausta.

Köyhyysrajana pidetään EU:n komission määritelmän mukaan summaa joka on 60 prosenttia kansalaisten mediaanitulosta. Vuonna 2009 köyhyysraja oli Suomessa näin laskettuna noin 1.080 euroa. Yleisen tulotason kohotessa köyhyysraja alkaa jo olla lähellä tuota 20.000 euron teostotuloja vastaavaa tasoa. Työehtosopimusten minimipalkat ovat pääsääntöisesti jo yli tuon 1.235 euron kuukausipalkan.

Köyhyysraja nousee yleisen tulotason noustessa. Jos 20.000 euroa ylittäneiden Teoston tekijäasiakkaiden määrä ei enää lisäänny, köyhyysrajan ylittävien tekijöiden määrä vähenee edelleen.

Äänitetuloissa miljoonan pudotus

Suurin yksittäinen syy suomalaisten musiikintekijöiden heikkoon tulokehitykseen on laillisen äänitemyyynnin väheneminen. Teoston tilittämät ncb- eli tallennekorvaukset ovat laskeneet muutamassa vuodessa noin kuudesta miljoonasta eurosta noin viiteen miljoonaan euroon. Vuonna 2004 summa oli 5.957.349 euroa, vuonna 2006 se oli 5.965,973 euroa ja vuonna 2010 enää 5.006.911 euroa. Näissä summissa ovat mukana elävien tekijöiden lisäksi myös suomalaiset perikunnat ja Suomessa toimivat musiikkikustantajat.

Yleinen arvio on, että tallennetulojen väheneminen on seurausta laittoman nettipiratismin yleisyydestä. Kun laillinen nettimyynti ei ole pystynyt kilpailemaan laittoman jakelun ja lataamisen kanssa, ovat myös musiikintekijöiden tulot nettimyynnistä olleet toistaiseksi pelkkiä murusia.

Lyhdyn (Luovan työn tekijät ja yrittäjät) Taloustutkimuksella vuosi sitten teettämän tutkimuksen mukaan nettipiratismin aiheuttamat menetykset olivat vuositasolla noin 355 miljoonaa euroa. Musiikin osuus tästä oli 73 miljoonaa. Tämän mukaan myös suomalaiset musiikintekijät ovat menettäneet ison osan tuloistaan sen vuoksi, että laitonta imurointia ei ole saatu kuriin.

Kutistuvalle kakulle lisää jakajia

Jos tulotasoa pidetään ammattimaisen musiikintekemisen mittarina, ei edes köyhyysrajalle yllä siis enää kuin pienenevä määrä suomalaisia säveltäjiä ja sanoittajia. Samaan aikaan musiikintekijöitä on vuosi vuodelta enemmän. Kun 20.000 euron – eli 1.235 euron kuukausipalkan – ylitti vuonna 2010 enää 156 tekijää, liittyi Teostoon samana vuonna lähes 4.400 uutta tekijää. Vuoden lopussa Teostoon kuului yli 25.000 oikeudenomistajaa.

Tuhansia uusia musiikintekijöitä tuli siis vuodessa teostotilitysten rajallista kokonaispottia jakamaan. Ja kun ottaa huomioon, että parhaita kokonaistilityksiä saaneissa ovat mukana myös ne, joiden tilitykset tulevat pääasiassa ulkomailta, synkkenee kuva suomenkielistä musiikkia tekevien ammattilaisten tilanteesta entisestään.

Osaamisensa puolesta ammattimaisia musiikintekijöitä on Suomessa varmasti paljon enemmän kuin 156. Vertauskohtana voi pitää vaikkapa sitä, että Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry:ssä on 674 jäsentä. Päivänpolttava kysymys musiikintekijöiden kannalta on, voiko ammattimaisuudella enää elää. Moni osaava ja lahjakas musiikintekijä joutuukin tekemään leipänsä eteen aivan muuta työtä kuin säveltämistä ja sanoittamista.

Hyvätuloisten teostot puolittuneet

Kun köyhyysrajan yläpuolelle pääsi viime vuonna vain 156 musiikintekijää, meneekö kaikkein eniten tienaavilla kuitenkin ruhtinaallisesti? Keskustelupalstoilla elää sitkeästi käsitys, että raharikkaat tekijät tienaavat miljoonia, kun tekijänoikeusmafia riistää kansalaisia sekä pienyrittäjiä, jotka käyttävät musiikkia liiketoiminnassaan.

Karu totuus on, että vain muutama kymmenen suomalaista musiikintekijää pystyy saavuttamaan pysyvästi edes keskituloisten kuukausipalkkaa vastaavan tulotason. Ja hyvätuloisten palkkatasolle pääsee vuorollaan vain muutama tekijä – heistä tuskin kukaan pysyvästi, sillä suurimpia teostotuloja saavien elävien tekijöiden terävin kärki vaihtuu sykleittäin. Vaikka tänään olet huipullla, voit viiden vuoden kuluttua jäädä jo alle köyhyysrajan.

Selvis tutki 25 suomalaisen musiikintekijän teostotulojen kehitystä vuosina 2004, 2006 ja 2010. Tilastoista otettiin mukaan viisitoista eniten vuonna 2004 kotimaisia esityskorvauksia saanutta tekijää sekä kymmenen sijoille 101-110 vastavassa tilastossa sijoittunutta tekijää. Näiden yhteensä 25 tekijän osalta laskettiin sitten kaikkien teostotulojen kehitys ulkomaantulot mukaanlukien.

Kärkeen sijoittuneiden 15 tekijän teostotulojen keskiarvo vuonna 2004 oli 125.955 euroa eli palkaksi muunnettuna 7.779 e/kk. Vuonna 2006 heidän teostotulojensa keskiarvo oli 112.685 euroa eli palkaksi muunnettuna 6.960 e/kk. Vuonna 2010 tulotaso oli jo romahtanut aikaisempaan verrattuna. Näiden tekijöiden teostotulojen keskiarvo oli viime vuonna enää 64.072 euroa eli palkaksi muunnettuna 3.957 e/kk.

Sijoille 101-110 sijoittuneet kymmenen musiikintekijää saivat vuonna 2004 Teoston kokonaistilitystä keskimäärin 29.515 euroa eli palkaksi muunnettuna 1.823 e/kk. Vuonna 2006 näiden samojen tekijöiden kokonaistilitys oli keskimäärin 33.444 euroa eli palkaksi muunnettuna 2.065 e/kk. Vuonna 2010 luvut olivat kääntyneet laskuun ja keskiarvot olivat 31.666 euroa ja 1.955 e/kk.

Keskustelupalstojen harhat

Moni musiikintekijä toimii tietysti myös muusikkona ja saa tuloja keikkailusta, äänitemyynnin artistirojalteista tai muusikon studiopalkkkioista sekä gramex-korvauksista. Kokonaiskuvan saaminen muusikko-musiikintekijän kokonaistulojen kehittymisestä edellyttäisi laajempaa selvitystä. Todennäköisesti kehityssuunta ei olisi sen valoisampi kuin teostotuloilla mitattuna.

Kaikista musiikin tekijänoikeustuloista Teoston tilitykset kattavat joka tapauksessa valtaosan ja useimmille ammattimaisesti toimiville tekijöille ne ovat ainoa tai lähes ainoa säveltämisestä, sanoittamisesta ja sovittamisesta saatu tulo. Nuottimyynnistä saadut rojaltit eivät juuri kenenkään kohdalla ylitä muutamia kymmeniä euroja vuodessa ja vain joistakin suurimmista hiteistä kertyy korvauksia niiden mainoskäytöstä. Kustantajien maksamat ennakot eivät nekään muuta kokonaiskuvaa.

Keskustelupalstoilla elää myös sellainen harha, että Teoston keräämät korvaukset valuvat muutaman amerikkalaisten omistaman megayhtiön kirstuun. Vuonna 2010 Teoston kotimaahan maksetusta tilityksestä musiikkikustantajat saivat kuitenkin alle viidenneksen ja siitä huomattava osa maksettiin suomalaisten omistamille kustannusyhtiöille.

Joillakin musiikintekijöillä on oma kustannusyhtiö, joka saa Teostosta tilityksiä kustantajana. Vaikka tämä jonkin verran lisäisikin näiden tekijöiden lopullista teostotulomäärää, on vastaavasti syytä muistaa, että moni tekijä kustantaa Teostosta saamallaan bruttotulolla omat työvälineensä ja muut musiikintekemisestä aiheutuneet kulut. Palkansaajilla nämä vastaavat kulut maksaa työnantaja.

Teksti: Martti Heikkilä

FAKTA

• 20.000 euron vuotuinen teostotulo vastaa 1.235 euron kuukausipalkkaa

• Vuonna 2010 rajan ylitti 156 suomalaista tekijää

• Vuonna 2005 rajan ylitti 164 suomalaista tekijää

• Tallennetilitykset putosivat miljoonalla vuodesta 2006 vuoteen 2010

• Teostoon liittyi viime vuonna 4.400 uutta tekijää

• Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry:ssä on 674 jäsentä

Tämä artikkeli on haastattelu. Lue muita haastatteluita

Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 1/2011

Selaa lehden artikkeleita