Teosto valvoo esitysilmoituksia

Teosto valvoo esitysilmoituksia

(Alkuperäinen julkaisuvuosi 1999)

Teostossa toimiva valvontatyöryhmä tekee työtään musiikin esittäjiltä saatavien esitysilmoitusten virheiden karsimiseksi. Virheitähän voi syntyä vahingossakin, mutta joskus työryhmän eteen osuu ilmoituksia, jotka on tehty ilmiselvästi hyötymistarkoituksessa epärehellisin aikein.

Teosto tilittää tanssipaikkojen, ravintoloiden, klubien ja muiden tilaisuuksien esityskorvaukset musiikin tekijöille musiikin esittäjiltä saatavien esitystietojen perusteella. Tilityksen oikeudenmukainen toteutuminen siis edellyttää, että esiintyjät tekevät esitysilmoituksensa ja että ilmoitukset vastaavat todellisuutta.

Teoston valvontatyöryhmän tehtävänä on käydä läpi esitysilmoituksia, joissa on havaittu tavanomaisen käsittelyn yhteydessä jotakin poikkeavaa. Ilmoituksessa saattaa olla huomattavan paljon yhtyeen omien jäsenten sävellyksiä, vaikka kyseisen yhtyeen tiedetään soittavan tanssibändien vakio-ohjelmistoa. Esityskertojen määrä saattaa olla epäuskottava ja esityspaikkaluettelossa voi olla mukana keikkoja, jotka eivät ole toteutuneet.

Kun työryhmä havaitsee tällaisia epäilyttäviä seikkoja, ilmoituksen tekijään otetaan yhteyttä ja häneltä pyydetään selvitystä asiasta. Jos pitävää selitystä ei saada, ohjelma voidaan jättää epäselvien tietojen osalta pois tilityksestä.

Valvontatyöryhmän edustajat tekevät myös tarkkailukäyntejä keikkapaikoille. Esitetyt teokset kirjataan ylös ja listaa verrataan esiintyjiltä saatavaan esitysilmoitukseen.

Vilpillisen esitysilmoituksen tekijä on yleensä samalla säveltäjänä, sanoittajana tai sovittajana myös Teoston asiakas ja saamassa Teoston kautta esityskorvauksia teoksistaan. Kun valvontatyöryhmä huomaa vilpin, se voi teosten tilittämättä jättämisen lisäksi esittää Teoston johtokunnalle, että tekijän asiakassopimus puretaan. Jos Teosto irtisanoo musiikin tekijän asiakassopimuksen, tekijä joutuu itse valvomaan oikeuksiaan ja perimään itse esityskorvaukset teostensa esityksistä.

Jos väärinkäytös on räikeä, Teosto voi harkita myös asian viemistä poliisitutkintaan.

Asiakassopimuksen purkaminen

Valvontatyöryhmä on olemassaolonsa aikana törmännyt pariin otteeseen niin vakaviin väärinkäytösyrityksiin, että virheellisten esitysilmoitusten tekijöiden asiakassopimukset on irtisanottu.

Tuoreimman tapauksen käsittely saatiin päätökseen alkuvuodesta. Kyseessä oli esiintyjä, joka oli samalla Teoston asiakas säveltäjänä. Työryhmä oli seurannut hänen esitysilmoituksiaan vuodesta 1995 lähtien. Esiintyjän keikkoja oli muun muassa käyty kuuntelemassa ja esitystietoja verrattu muuta kautta saatuihin tietoihin.

Esiintyjä teki keikkoja sekä yksin että yhtyeen kanssa ja ohjelmailmoituksiin sisältyi aina todellista enemmän hänen omia sävellyksiään, todellista pidempiä settejä ja ylimääräisiä esityskertoja. Työryhmä piti selvänä, että ilmoituksen tekijä pyrki saamaan itselleen taloudellista hyötyä vilpillisillä ilmoituksillaan. Jättämällä pois ilmoituksista todellisuudessa esitettyjä muiden teoksia hän samalla aiheutti haittaa muille musiikin tekijöille, joilta jäivät tilitykset saamatta.

Esitysilmoitusten tekijään oltiin yhteydessä useampaan kertaan ja esimerkiksi vuoden 1995 esityksistä tilitettiin vain ne, joiden toteutuminen oli saatu varmennetuksi myös muuta kautta. Yhteydenotoista huolimatta työryhmä totesi tekijän myöhemmissäkin esitysilmoituksissa vilpillisyyttä, joten Teosto purki kyseisen tekijän asiakassopimuksen ja pidätti tilityksen vuodelta 1997. Teosto harkitsi myös asian viemistä poliisitutkintaan.


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 2/1999

Selaa lehden artikkeleita