Teosto-tulot saa toiminimelle, mutta verotus tökkii

Teosto-tulot saa toiminimelle, mutta verotus tökkii

Teosto voi maksaa musiikin käyttökorvaukset ennakkoperintärekisterissä olevalle (Y-tunnus) toiminimelle. Teosto ei pidätä korvauksista veroa. Korvaukset sisällytetään toiminimen kirjanpitoon.

Tekijän arki helpottuu, kun kaikesta toiminnasta aiheutuvat kulut voi niputtaa yhteen kirjanpitoon. Verokaavakkeen 15 (taiteilijan ja freelancerin tulot), jossa eritellään musiikin tekemisestä aiheutuneet kulut, voi myös unohtaa.

Tuplaverotuksen vaara

Asiaa verottajan kanssa selvitellyt sanoittaja ja toiminimiyrittäjä Eija Hinkkala muistuttaa, että on oltava tarkkana, jos ottaa tekijänoikeuskorvaukset toiminimelleen.

”Tässä voi olla tuplaverotuksen vaara. Verottajan ohjeistuksen mukaan  käyttökorvausten maksajalla (Teosto) on korvausten ilmoitusvelvollisuus, vaikka saaja on ennakkoperintärekisterissä. Korvaukset siis näkyvät sekä esitäytetyssä henkilökohtaisessa että elinkeinonharjoittajan veroilmoituksessa.”

Elinkeinonharjoittajan veroilmoituksessa tekijänoikeustulot ilmoitetaan sarakkeessa ”muut tulot”. Tämä sarake voi sisältää myös vuokratuloja, vakuutuskorvauksia yms.  Tulolähdettä ei eritellä tuloslaskelmassakaan. 
Tekijänoikeustulo on ansiotuloa, mutta toiminimen tuloksesta 20 prosenttia katsotaan pääomatuloksi, ellei yrittäjä toisin vaadi.

”Vaara lienee siis sekin, että käyttökorvauksistakin 20 prosenttia lipsahtaa pääomatuloksi. Useiden tekijöiden veroprosentti on pääomatuloprosenttia (30) alhaisempi.”

Verottaja vakuuttaa, että käyttökorvaukset eivät tule tuplaverotetuiksi ja ne käsitellään ansiotulona. Käsittely tarkastetaan aina verotuksen toimittamisen yhteydessä. Eija Hinkkala ihmettelee, miten tarkastus tapahtuu.

”Viitaten tulolähteiden erittelemättömyyteen: Mistä verovirkailija tarkastaa, kristallipallostako?”

Hinkkala kertoo verottajan vedonneen verotuksen sujuvuuteen, verovalvonnalliseen näkökulmaan ja julkisuudesta annetun lain salassapitosääntelyyn.

”Verovalvontatoimenpiteiden sisältöjen avaaminen saattaisi kuulemma vaarantaa valvonnan toteutumisen.”

Ennakkoperintärekisterissä oleva henkilö on paitsi kirjanpitovelvollinen myös velvollinen noudattamaan kirjanpitolakia kuten verolakiakin. Hän maksaa ennakkoveroa. Hinkkala ei ymmärrä verovalvonnallista näkökulmaa.

”Kirjanpitolaki edellyttää kaikkien tulojen käsittelyä kirjanpidossa, mutta käyttökorvaukset eivät kuitenkaan kuulu elinkeinotoiminnan tuloihin verotuksessa. On hölmöys, etteivät kaikki tulot mene verotukseen kirjanpidon mukaisesti ja että tekijänoikeustuloja kohdellaan muihin tuloihin nähden eriarvoisesti.”

Mikä neuvoksi?

Tuplaverotusvaaran välttämiseksi voi tekijänoikeuskorvaukset toiminimelleen tulouttanut tekijä vetää esitäytetyssä henkilökohtaisessa veroilmoituksessa henkselit kyseisen summan yli, miinustaa sen kokonaistulosta ja mainita, että korvaus on sisällytetty elinkeinonharjoittajan veroilmoitukseen.

Korvausten ansiotuloverotuksen varmistamiseksi on hyvä ruksata kyseisen veroilmoituksen kohta 395, jossa ilmoitetaan jaettavan yritystulon olevan kokonaan ansiotuloa. Ellei toisin ole.

Dialogi verottajan kanssa jatkuu Elvis ry:n tuella. Epämääräisyyksien poistaminen vaatii ainoastaan korvausten maksajan ilmoitusvelvollisuuden poistamista niissä tapauksissa, kun korvaukset maksetaan ennakkoperintärekisterissä olevalle toiminimelle.


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 3/2015

Selaa lehden artikkeleita