Tarja Cronbergin selvitys - Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo

Tarja Cronbergin selvitys – Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo

Ex-kulttuuriministeri Tarja Cronbergin selvitys Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo on ollut alalla viime kuukausien keskustelunaiheita. Selvityksen häneltä tilasi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Selvis-lehti on kirjoittanut selvityksestä numeroissa 3/2010 (s. 3) ja 4/2010 (s. 32). Cronberg on jatkamassa työtään seuraavaan vaiheeseen, jonka tulee sisältää ehdotukset tärkeimmiksi konkreettisiksi toimenpiteiksi taiteilijoiden toimeentulon parantamiseksi.

Cronberg painottaa selvityksessään mm. että suomalaisella taiteilijalla on taiteen alasta riippumatta heikompi toimeentulo kuin väestöllä keskimäärin tai pohjoismaisella kollegallaan. Hän korostaa, että luovuudesta tulee keskustella myös ilman taloustermejä. Avainsanoja tässä olisivat uusi ajattelu, kokeileva yhteiskunta sekä monimuotoisuus ja monikulttuurisuus kaikilla elämänalueilla. Luova kasvu olisi laajempi henkisen ilmapiirin sisäistämisen termi, joka tukee yksilön ja yhteiskunnan kasvua luovuuteen.

Cronberg kirjaa ehdotuksessaan 11 kehittämisehdotusta. Esitykset liittyvät luovan talouden määrittelyyn, taiteilijoiden työmarkkina-asemaan, taiteilijoiden toimeentulon ja sosiaaliturvan parantamiseen sekä taideyleisön määrän lisäämiseen.

1. Luovan talouden käsite tulee laajentaa kattamaan koko luovan kasvun alue. Taide tulee nähdä sen perustutkimuksena.

2. Työlainsäädännössä määritellään uusi ryhmä: itsensä työllistävät. Heidän sosiaaliturvansa ja verotuksensa on saatettava tasa-arvoiseksi palkkatyötä tekeviin verrattuna. 


3. Taidepoliittisin keinoin edistetään taiteilijuudesta saatavan tulonmuodostuksen osuuden kohoamista taiteilijan kokonaistulosta nykyisestä 50 prosentista 70 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. 

4. Apurahojen määrää lisätään niin, että apurahamediaani nousee 6.000 euroon. 

5. Arvonlisäverovapaan taiteeseen liittyvän myyntitulon ylärajaa nostetaan 8.500 eurosta 15.000 euroon. 

6. Taiteilijan työttömyysturva korvataan työllisyysapurahalla, joka on ensivaiheessa työmarkkinatuen suuruinen ja sitä haetaan starttirahan tapaan. Taiteilijapalkan edellytykset selvitetään.

7. Taiteilijan tulokertymän vuosittaisen vaihtelevuuden huomioon ottamiseksi tulee luoda verotusta ja sosiaaliturvaa koskeva tasausjärjestelmä. 

8. Taiteilijoiden eläkejärjestelmä yksinkertaistetaan ja ammattitaiteilijoiden eläketurva-asiat keskitetään Melaan (Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen). Selvitetään Saksan mallin mukaisen sosiaaliturvavakuutusjärjestelmän soveltuvuus Suomen olohin. 
9. Valtion uusien, vuosittain myönnettävien ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden määrä nostetaan noin 100 eläkkeeseen vuodessa.

10. Yritysten ja yhteisöjen taideostoille säädetään verovapaus, joka vastaa taiteen sponsoroinnissa toteutettavaa verovapautta.

11. Julkisen rakentamisen prosenttiperiaatteen toteutumista valvotaan tehokkaammin. Suosituksen noudattamisesta palkitaan.

Tarja Cronberg ehdottaa myös välillisiä toimia, joilla toimeentuloedellytyksiä voidaan parantaa kuten taideyleisön kasvattamista ja taiteen viemistä. Hän lisää, että taideostoja voitaisiin tukea ja taiteen hintaan vaikuttaa muun muassa verotuksella.

Hyviä ehdotuksia ja keskustelunavauksia!

Teksti: Risto Pekkala

Tämä artikkeli on haastattelu. Lue muita haastatteluita

Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 1/2011

Selaa lehden artikkeleita