Taiteilijaeläkkeet & kirjastokorvaukset

Taiteilijaeläkkeet & kirjastokorvaukset

Lisää taiteilijaeläkkeitä

Uudet valtion ylimääräiset taiteilijaeläkkeet on säveltaiteen alueelta myönnetty seuraaville: Auvinen-Kolehmainen Ritva (osaeläkkeen korotus), Heinonen Pertti Aarne (täysi eläke), Lensu Veikko Antero (oe), Leppänen Marjatta (oe), Mutikainen Pentti (t), Paananen Matti ”Rag” (t), Pethman Esa (t), Piipponen Matti Juhani (t), Saari Taito (t), Äijälä Martti Antero (t).

Edellisessä Selviksessä olleesta ylimääräisen taiteilijaeläkkeen saajien luettelosta puuttuivat toimituksen saamien tietojen mukaan ainakin seuraavat: Pauli Granfelt, Pentti Hirvonen, Erkki Seppä, Kauko Viitamäki, Kalevi Viitamäki ja Tauno Virtanen. Tekstissä mainittu ja kirjallisuuden alueelta myönnetyn taiteilijaeläkkeen saanut Jukka Virtanen puuttui myös luettelosta. Listassa oli myös joitakin muita puutteita, mitä pahoittelemme.

Kuten viime lehdessä totesimme, opetusministeriöstä ei ole kattavaa ja ajantasalla olevaa listaa ollut saatavilla, joten toimitus keräsi luettelon eri lähteistä.

Uusia kirjastoapurahoja voi hyt hakea

Musiikin kirjastoapurahat ovat nyt ensimmäistä kertaa haettavissa. Hakuaikaa on 31.8. asti. Rahaa on jaossa 500.000 markkaa yhteensä luovalle ja esittävälle säveltaiteelle. Apurahojen lisäksi on mahdollista hakea avustuksia, jotka on lähinnä tarkoitettu iäkkäille musiikin tekijöille ja esittäjille.

Virallinen termi on ”säveltaiteen kirjastokorvausapuraha”. Apurahojen jakamiseksi on nimetty lautakunta, johon Elviksen esittäminä kuuluvat Kikke Heikkinen (varalla Tiina Perkoila) ja Juhani Leinonen (varalla Mikko Perkoila). Lautakunnan sihteeri on Ilmo Laevuo.

Näitä apurahoja voidaan myöntää säveltäjille, sanoittajille ja sovittajille, joiden teoksia on julkaistu nuotteina tai äänitteillä. Samoin niitä voidaan myöntää musiikin esittäjille, joiden esityksiä on tallennettu äänitteille. Apurahat myönnetään ensisijaisesti työskentelyyn hakijan esittämän työsuunnitelman perusteella.

Avustusta voidaan myöntää aktiiviuransa jo ohittaneille iäkkäille musiikin tekijöille tai esittäjille sekä erityisissä tapauksissa tekijöille ja esittäjille, jotka ovat sairauden tai työkyvyttömyyden johdosta joutuneet erityisen suuriin taloudellisiin vaikeuksiin.

Apurahojen ja avustusten hakemiseksi tarvittavia lomakkeita ja täyttöohjeita saat Elviksen toimistosta. Niitä voi saada myös Suomen Muusikkojen Liitolta, Suomen Säveltäjiltä tai opetusministeriöstä. Lisäksi ne löytyvät internetistä osoitteessa:

https://www.musicfinland.com/sml/kirj_korv.html

Hakemukseen merkitään erikseen, koskeeko se luovaa vai esittävää säveltaidetta. Mikäli se koskee luovaa, merkitään vielä erikseen, onko kyse kevyen musiikin vai vakavan musiikin hakemuksesta. Tämä on siis hakijan itse ratkaistava. Samalla lomakkeella voi hakea vain yhtä apurahaa tai avustusta. Jos siis aiot hakea sekä tekijöille että esittäjille tarkoitettua apurahaa, tämä on tehtävä eri lomakkeilla.

Avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on hakemuksen yhteydessä esitetyn selvityksen mukaan erityisen suurissa taloudellisissa vaikeuksissa. Tällöin on esitettävä selvitys taloudellisesta tilanteesta (tiedot viimeisestä verotuksesta). Mikäli haetaan sairaus- ja työkyvyttömyysavustusta, on lääkärintodistus pakollinen.

Opetusministeriössä lisätietoja antaa säveltaiteen kirjastokorvausapurahalautakunnan puheenjohtaja Rauno Anttila (09) 1341 7470. sekä kulttuurisihteeri Marja-Liisa Morri (09-134 174 75) ja osastosihteeri Rauha Juutinen (09-134 174 71). Lisätietoja antaa myös lautakunnan sihteeri Ilmo Laevuo (09-680 435).

Elviksen jäsenet saavat tietysti lisäinformaatiota myös toimistostamme (joka on heinäkuun suljettuna, joten hakulomakkeen ja lisätietoja saat nopeimmin, kun toimit heti).

teksti: Martti Heikkilä

Tämä artikkeli on haastattelu. Lue muita haastatteluita

Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 2/1999

Selaa lehden artikkeleita