SKAP valitti Ruotsin TV4:n "kustannustoiminnasta"

SKAP valitti Ruotsin TV4:n ”kustannustoiminnasta”

Elvis ry:n ruotsalainen sisarjärjestö SKAP on tehnyt valituksen Ruotsin kilpailuvirastolle ja markkinatuomioistuimelle. Valituksen aiheena on Ruotsin TV4:n harjoittama musiikinkustannustoiminta. Oikeastaan ”toiminta” on tässä yhteydessä väärä sana, koska mitään muuta toimintaa TV4:llä ei ole kuin se, että kustannussopimuksilla palautetaan osa TV4:n maksamista tekijänoikeuskorvauksista takaisin yhtiölle.

Kun TV4 tilaa ohjelmiinsa musiikkia säveltäjältä, se asettaa ehdoksi, että säveltäjän on tehtävä kustannussopimus TV4 Vision -nimisen kustantamon kanssa, jonka TV4 omistaa. Kyseessä on siis Ruotsin suurin kaupallinen tv-yhtiö, sama jossa Alma Media on yhtenä omistajana ja jota mm. norjalainen Schibstedt on havitellut.

SKAP katsoo, että tällaisella ”kustannustoiminnalla” on kielteinen vaikutus musiikinkustannusalalla. Terveillä markkinoilla tekijän tulee saada vapaasti päättää, solmiiko hän kustannussopimuksen ja jos solmii niin minkä yhtiön kanssa.

Ruotsin TV4 ja tekijänoikeusseura Stim ovat keskenään päätyneet tariffiin siitä, mitä tv-yhtiön tulee Stimin kautta maksaa tekijälle musiikista. Tai tarkkaan ottaen tähän tariffiin on päädytty siten, että tuomioistuin ja kilpailuvirasto ovat tariffin tason määränneet. Tätäkään taustaa vasten ei mitenkään voi hyväksyä sitä, että näennäisen kustannustoiminnan kautta tvyhtiö vielä palauttaa osan maksamistaan korvauksista takaisin itselleen.

Myös Englannissa on sikäläinen tekijöiden yhdistys BACS tehnyt valituksen brittiläiselle kilpailuviranomaiselle (Office of Fair Trading). Valituksen kohteena ovat kaikki valtakunnalliset tv-kanavat. BACS:n mukaan niillä on lista säveltäjistä, jotka eivät suostu tekemään kustannussopimusta, ja näiltä ei sävellyksiä tilata ollenkaan.

Myöskään äänitettä ja kustannussopimusta ei saa kytkeä

Suomessa vastaavaa ongelmaa ei ainakaan tässä laajuudessa ole ennen ollut. MTV:llä oli kyllä jokunen vuosi sitten vielä musiikinkustannustoimintaa, josta se nyttemmin on luopunut. 90- luvulla Elvis ry teki Suomen kilpailuviranomaisille tutkimuspyynnön, joka koski paitsi MTV:n kustannustoimintaa myös laajemmin äänitetuotannon ja musiikinkustantamisen kytkentöjä. Kilpailuvirasto lausui tuolloin, että tällaisiin kytkentöihin saattaa liittyä kilpailunrajoituslain vastaisia ehtoja, jos teoksen äänitteelle ottamisen ehdoksi asetetaan kustannussopimus. Suomen kilpailuvirasto lupasi tutkia asiaa tarkemmin, kun se saa käsiteltäväkseen konkreettisen tapauksen, mitä ei toistaiseksi ole tapahtunut.

Ruotsin musiikinkustantajien yhdistys (Svenska Musikförläggareförening) sanoutuu irti kaikista kytkennöistä, joissa kustannussopimukseen automaattisesti kytketään jokin muu sopimus. (”det ska inte finnas någon automatisk koppling mellan ett förlagskontrakt och eventuella andra kontrakt”).

Yhdistyksen jäsenlehdessä (Notisen 1/05) kirjoitetaan, että jotkut pienet levy-yhtiöt ovat asettaneet laulaja-lauluntekijälle levytyssopimuksen yhteydessä ehdon, että saman tahon kanssa on tehtävä kustannussopimus. Tällainen ”optiosopimus” on Ruotsin musiikkikustantajien yhdistyksen mukaan kohtuuton. Tekijän on saatava vapaasti valita kenen kustantajan kanssa tekee yhteistyötä. Näin silloinkin kun artisti ja tekijä ovat sama henkilö.

Valitettavasti Suomessakin on edelleen merkkejä siitä, että tiettyä äänitetuotannon ja kustannussopimuksen kytkentää edelleen tapahtuu. Jos tekijä kokee, että hänen on tehtävä kustannussopimus levy-yhtiöön kytköksissä olevan kustantamon kanssa, jotta saisi teoksensa yhtiön äänitteelle, siitä kannattaa ottaa yhteyttä meihin. Asiattomat kytkennät eivät kestä päivänvaloa.

Teksti: Martti Heikkilä

Tämä artikkeli on haastattelu. Lue muita haastatteluita

Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 4/2004

Selaa lehden artikkeleita