Online/offline

Online/offline

Toiminnanjohtoa puhtaalta pöydältä

Aloittaessani ELVISissä syyskuun alussa jouduin monen uuden asian eteen. Oli uusia työtovereita ja yhteistyökumppaneita joihin tutustua, samoin erilaisia järjestöjä kotimaassa ja ulkomailla, puhumattakaan niiden toimihenkilöistä, toimenkuvista ja toimintatavoista. Tämän kaiken jäsentäminen ja liittäminen kokonaiskuvaan on ollut haasteellista ja mielenkiintoista.

Jotta osaisin toimia tehokkaasti ELVISin hyväksi, koin myös tärkeäksi hahmottaa alamme historiaa ja kehitystä, sillä uutta ei voi kestävästi rakentaa, jollei asioiden synnyt ja seuraukset ole hallussa. Miten siis hahmottaisin ja ymmärtäisin alamme historiallisen kehityksen, enhän ollut itse toiminut järjestöhommissa lainkaan? Onneksi ympärilläni toimistossa oli vankka tietämys näistä menneistä, parhaimpana tietolähteenä tietysti Heikkilän Martti, jonka 13 vuotta kestänyt toiminnanjohtajan kausi sisälsi paljon merkittäviä jaksoja mm. tekijänoikeus- ja jakosääntöasioissa.

* * *

TEOSTOon liittyvät intohimot sen kolmen pääjäsenen (ELVIS, Suomen Säveltäjät ja Suomen Musiikkikustantajat) kesken olivat käyneet voimakkaina 70-luvulta 2000-luvulle asti, eikä vähäisimpänä vääntönä ollut musiikin eri lajien arvottamisesta, ns. genre-ajattelusta, luopuminen. Voi vain kuvitella sitä poskenpunoituksen määrää, kun on selvitelty eri musiikkilajien ”arvokkuutta” ja ”paremmuutta”. Onneksi nyt ollaan siinäkin suhteessa ”puhtaalla pöydällä”. Musiikki on musiikkia, siitä korvataan sen käytön mukaisesti ja rahat ohjautuvat niille, joiden musiikkia käytetään. Hyvä niin. Minulla ei siis ainakaan ole henkilökohtaisia rasitteita ja ryvettymistä noista väännöistä ja saan siten katsella alaamme melkoisen neutraalien lasien läpi.

Havaintojeni mukaan kaikilla edellä mainituilla kolmella TEOSTOn jäsenjärjestöllä on nykyisin terve ja asiallinen suhde musiikin pelisääntöihin ja hallinnoinnin tavoitteisiin. Yhtenä hyvänä esimerkkinä tästä ovat kymmenkunta vuotta sitten näiden järjestöjen laatimat ja äskettäin päivitetyt musiikinkustantamisen mallisopimus ja Musiinkustantamisen hyvä käytäntö. Niissä luodaan selkeä pohja sisällöntuottajien ja kustantajien toiminnalle. Muualla Euroopassa ollaan vasta nyt tekemässä vastaavaa sopimusmallia. Meillä siis on osattu olla edelläkävijöinä tässäkin asiassa. Kunhan vielä kukin meistä toimijoista saisi omat joukkonsa toimimaan sovittujen käytäntöjen sekä moraalisten pelisääntöjen mukaan….

Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että musiikinkustannussopimusten niputtaminen automaattisesti levysopimukseen vihdoin loppuisi, tai että levyjen julkaisijat ja radioyhtiöt kunnioittaisivat tekijöiden isyysoikeuksia, joista sanotaan mm.: ….. tekijän nimi, salanimi tai nimimerkki on yleensä mainittava teosta julkisesti esitettäessä sekä teoksesta valmistetuissa kappaleissa kuten nuoteissa, äänitteiden etiketeissä jne.  Kuluneelta syksyltä löytyy valitettava esimerkki tuon isyysoikeuden laiminlyönnistä levypuolella, nimittäin Dingo-tribuuttialbumin tiedoista ei löydy sovittajatietoja, vaikka juuri uudet sovituksethan näissä kierrätyslevyissä ovat se homman suola, jonka avulla vanha keitto vielä tarjoillaan. Radiopuolellahan tekijätietojen kertominen tai kertomatta jättäminen onkin ikuisuuskysymys. Toimikaamme siis alati aktiivisesti tuoden tekijyyttä esiin!

Meidän tekijöiden on taas oltava entistä valmiimpia ja valveutuneempia erilaisten sopimusten tekemiseen töistämme. TEOSTOn ensi vuoden alusta voimaan astuva uusi jakosääntö kannustaa hyvinkin tarkkaan teoskohtaiseen sopimiseen, samoin kustannussopimuksista on mahdollista tehdä kaikille osapuolille kannattavia ja kohtuullisia sopimalla mm. sopimuksen kestosta, sopimuksen laajuudesta ja mahdollisuudesta tarkistaa sopimusta määräajan kuluttua jne. ELVIS pyrkii edelleen auttamaan näissä asioissa jäsenistöään mm. verkkosivujen kautta ohjeistamalla ja laatimalla erilaisia sopimisen malleja esim. sovittajille heidän sopiessaan osuuksista säveltäjien, sanoittajien ja kustantajien kanssa.

* * *

Muuttumaton lintukotoajattelu on nykymaailmassa utopiaa, muutoksen tuulet heiluttelevat alaa voimallisesti. On tärkeää, että meillä on konsensus ja yhteinen rintama erityisesti tekijänoikeusasioissa ja niiden tukemisessa/vahvistamisessa. Suurimmat TEOSTOon liittyvät haasteet tulevatkin ulkoa päin. EU vaatii sitä, digitaalinen online-toiminta verkossa tätä ja kaiken muutospaineen päällä leijuu vahva tekijänoikeuksien siirtotoiminta bisneksen haltuun. On syytä olla tietoinen ja valpas tilanteiden kehityksestä. Epäilen, että kohta on taas turvauduttava perinteisiin vaikuttamisen keinoihin vaikkapa adressein ja henkilökohtaisin yhteydenotoin lehtiin ja poliittisiin vaikuttajiin. Elvis pitää jäsenistöä ajan tasalla tiedottamalla ajankohtaisista uhkakuvista ja toimenpidetarpeista niiden suhteen.

Nopeasti edenneen syksyn vaihtuessa talveksi on paikallaan tarkastella kulunutta rupeamaa. Tehokasta työaikaa on minulle kertynyt vasta kaksi kuukautta, olen nimittäin sairastellut sitkeästi koko marraskuun ja terveystilanne ei vieläkään ole ihan kunnossa. Syksyllä kuulutimme ELVISin uusia tuulia: meillä oli uusi johtokunta, uusi toiminnanjohtaja ja kosolti uusia jäseniä. ”Uusien” esittäytyminen tapahtui Oktoberfestin leppoisissa tunnelmissa Kappelin Kellarissa lokakuussa ja sinne saapuikin ennätyksellisen runsaasti jäsenistöä paikalle. Johtokunnan jalkautuminen jäsenistön keskuuteen poiki runsaasti monenlaista palautetta yhdistyksemme toiminnasta, jäsenistön tarpeista ja toiveistakin. Ne päätyivät näin suoraan ELVISin strategiatyön tarpeisiin.

Työn alla on täsmentää ja priorisoida toiminnan suunnat ja menetelmät. Luvassa on mm. kotisivun kehittämistä, tiedotuksen monipuolistamista, biisintekijöiden valmennusta mm. tasokkaiden demojen tekoon, netin ottamista musiikintekijän luontevaksi toimintaympäristöksi ja paljon muuta. Laittakaa ujostelematta ajatuksianne ja toiveitanne meille tiedoksi, vain sitä kautta meidän toimintamme ja teidän tarpeenne kohtaavat. Tehdään ELVISistä aktiivinen, keskusteleva ja ennenkaikkea LUOVA yhteisö, jolla menee yksilötasolla sekä ammattiryhmänä asiat laadukkaasti eteenpäin.

Joulu jo mielessä,

toimintatonttu Reijo K

reijo.karvonen@elvisry.fi

Tämä artikkeli on haastattelu. Lue muita haastatteluita

Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 4/2008

Selaa lehden artikkeleita