Näkökulma

Näkökulma

Puheenjohtajan asemassa joutuu Teoston toimintaa miltei päivittäin punnitsemaan kokonaisuuden näkökulmasta. Kyseessä on siis vastuu ja huoli Teoston asemasta ja kokonaisedusta. Teosto on tällöin yhtä kuin me kaikki, me jotka teemme musiikkia ja julkistamme sitä.

Kysymykset kuuluvat:

 • Mikä on Teoston asema kansainvälisten tekijänoikeushallintoseurojen kentässä?
 • Kestääkö kahdenkeskisiin vastavuoroisiin sopimuksiin perustuva järjestelmä?
 • Ovatko CISAC ja CIAM paperitiikereitä?
 • Onko kansainvälinen yhteistoiminta kestävällä pohjalla?
 • Mitä uusia haasteita sähköisen kaupan globalisoituminen tai Euroopan seurojen välinen kiristyvä kilpailu tuo mukanaan?
 • Ovatko megakustantajat liittolaisiamme vai vastustjiamme?
 • Vielä tänään kun tekijänoikeus perustuu territorialisuuteen ovatko suhteemme valtiovaltaan, lainsäätäjiin ja käyttäjäasiakkaihimme hyvin hoidetut, voitaisiinko jotakin tehdä paremmin?
 • Onko ylläpitämämme toimiston toiminta riittävän tehokasta, miten selviämme yhä kasvavista tapahtumamääristä?
 • Onko ATK-valmiutemme ajan tasalla nyt? … ja myös kolmen vuoden perästä?
 • Palvelemmeko oikealla tavalla tekijäasiakkaitamme? Onko yhä eriytyneempi asiakaskuntamme kaikilta osin tyytyväistä?
 • Edistämmekö suomalaista luovaa toimintaa oikealla tavalla?
 • Mitä uusia toimintamuotoja meiltä edellytetään kilpailuoikeudellisesti yhä tiukemmin säännellyssä ympäristössa?
 • Onko yhdistyksemme vireessä joka vastaa ajan vaatimuksia, pitäisikö sääntöjä muuttaa?
 • Onko Internet esittämistä vai mekanisointia?
 • Miten mekaanisten oikeuksien hallintoa tulisi kehittää?

Tässä vain pieni joukko asioita, tuoreimmat päänvaivat ovat ensinnä Deloitte-Touchen tekemä selvitys EU:n komissiolle jossa m.m. kosketellaan tekijänoikeus-seurojen välistä kilpailua, seurojen de facto monopoliasemaa, edustettujen teoskategorioiden jakamista, lisensiointia muullekin kuin seuran omalle territoriolle sekä nk. kansallisia varoja ja niiden käyttöä. Toinen tällä viikkolla esille tullut kysymys on suomalaisten käyttäjäasiakkaiden organisoituminen ja esimarssi jossa vaaditaan valtiovaltaa kohtuullistamaan tekijänoikeusmaksuja.

Ei minulla ole läheskään kaikkiin esitettyihin kysymyksiin vastausta, useimmista minulla on mielipide. Teoston johtokunnan työ on sitä että asioihin perehtyen, ympäröivää maailmaa tarkkaillen ja alati esitettyjä argumentteja uudelleen punniten, keskustelun kautta, edetään yhteisiin päätöksiin.

Pohdittavaa riittää !

Teksti: Henrik Otto Donner

Tämä artikkeli on haastattelu. Lue muita haastatteluita

Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 2/2000

Selaa lehden artikkeleita