Teoston uudet jakosäännöt

Teoston uudet jakosäännöt

(Alkuperäinen julkaisuvuosi 1998)

Mikään ei ole enää normaalia

Lyhyt kertaus siitä, kuka uudessa jakosäännössä “rahoittaa” sovittajan osuudet:

Vaihtoehtoja on kolme:

1. Oletusjako, jossa säveltäjä yksinään antaa sovitusosuudet ja allekirjoittaa teoskortin.

2. Tasaava muuntelujako, jossa säveltäjä, sanoittaja ja kustantaja antavat kaikki yhtä paljon osuuksia ja allekirjoittavat teoskortin.

3. Muu jako. Tavallisin niistä on se vaihtoehto, jossa säveltäjä ja sanoittaja antavat yhtä paljon osuuksia ja allekirjoittavat teoskortin. Kunkin prosenttiosuus koko teoksesta merkitään silloin teoskortin oikeassa reunassa olevaan sarakkeeseen. Manusteoksessa ne ovat : säveltäjä 41,67, sanoittaja 41,66, sovittaja 16,67. Kokonaan kustannetussa teoksessa vastaavat luvut ovat: säveltäjä 27,78, sanoittaja 27,78, sovittaja 11,11 ja kustantaja 33,33.

Mikään näistä vaihtoehdoista ei ole perusjako tai normaalijako. Teosto kyllä soveltaa oletusjakoa, silloin kun mitään vaihtoehtoa ei teoskortista ole erikseen valittu. Normaalia on kuitenkin se, että oikeudenhaltijat erikseen sopivat, miten sovittajan osuudet muodostuvat. Sovittajan osuudet voivat muussa jaossa olla myös pienempiä kuin 16,67 tai 11,11.

Myös vanhojen teosten uusissa sovituksissa käytetään uutta jakosääntöä. Ja kaikki edellä sanottu koskee myös käännöksiä.

Voiko sovittajan osuus olla suurempi kuin 16,67% tai 11,11%?

Teoston johtokunta päätti kesäkuussa muutamista uuden jakosäännön tulkintakysymyksistä. Niistä tiedotettiin asiakkaille kesäkuun tilityskirjeen mukana olleessa tiedotteessa.

Päätöksen mukaan Teoston ohjelmistotoimikunta voi hyväksyä sovitusosuudet, jotka ovat suurempia kuin 16,67% (manuksessa) tai 11,11% (kustannetussa). Ohjelmistotoimikunta voi erittäin painavista syistä hyväksyä vaihteluvälistä poikkeavan sopimusjaon, jos:

1.tekijät perustelevat poikkevan jaon teosilmoituksen yhteydessä,

2.peruste on osoitettavissa itse teoksessa ja

3.ohjelmistotoimikunnalle toimitetaan aineisto (nuotti tai äänite) sekä teoksen alkuperäisestä versiosta että sovitusversiosta.

Samaa periaatetta sovelletaan myös siinä tilanteessa, jossa säveltäjä ja sanoittaja haluavat keskinäisessä jaossaan poiketa vaihteluvälistä 75/25.

Jos uusi jakosääntö tai sen tulkinta askarruttaa, soittakaa toimistoon. Jakosäännön teksti kokonaisuudessaan löytyy Teoston kotisivuilta.

Laulelmien ja hengellisten virheet kuntoon…

Teosto on korjannut virheen, joka koski laulelmien ja hengellisen musiikin jakoa. Virhehän oli se, että näissä teoslajeissa sovellettiin vanhan jakosäännön aikana vakavan musiikin jakoa. Säveltäjän ja sanoittajan keskinäinen suhde oli siinä 66,67/33,33.

Teosto muuttaa nyt näiden teosten jaon kevyen musiikin mukaiseksi (eli sellaiseksi kuin kevyen musiikin jako oli vanhassa jakosäännössä. Manusteoksessa ilman sovitusta jako on tällöin 58,34% säveltäjälle ja 41,66% sanoittajalle. Kokonaan kustannetussa teoksessa jako on 33,34% säveltäjälle ja 33,33% sanoittajalle.

Jos tekijät ovat teosilmoitusta täyttäessään tarkoituksellisesti valinneet vakavan musiikin jaon, on heidän ilmoitettava asiasta Teostolle 30.10.1998 mennessä. Pelkkä sanoittajan ilmoitus riittää, sillä hänen osuutensahan tällöin pienenee.

Korjattua jakoa sovelletaan sitten seuraavasta tilityksestä lähtien. Takautuvasti ei muutoksia tehdä.


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 3/1998

Selaa lehden artikkeleita