Mitä ovat kansalliset varat?

Mitä ovat kansalliset varat?

Ovatko Teoston kansalliset varat jotain vuosien saatossa johonkin rahastoon kertyneitä varoja vai onko kysymys hyvitysmaksuista eli tyhjäkasettirahoista? Vai rahoista, joita Teosto ei voi tilittää, jos vaikka asiakkaan tilinnumero ei ole tiedossa? Vai rahoista, joita ei voi lähettää johonkin Pohjois- Koreaan, jos siellä ei ole tekijänoikeusjärjestöä? Ja mihin näitä rahoja käytetään? Selvis aloittaa tästä aiheesta artikkelisarjan, jonka avaukseksi pyysimme Teoston viestintäjohtajalta Satu Kaarenojalta perusfaktat ja viimeisten vuosien tilastot.

Teosto vähentää keräämistään tekijänoikeuskorvauksista oikeuksien hallinnoinnista aiheutuvat kulut. Näin saadusta nettotulosta Teosto saa lisäksi vähentää enintään 10 prosenttia käytettäväksi suomalaisen musiikin edistämiseen.

Tämä käytäntö perustuu tekijänoikeusjärjestöjen kansainvälisen kattojärjestön CISACin vastavuoroisuusjärjestelmään sekä niihin asiakassopimuksiin, jotka tekijät ja kustantajat ovat allekirjoittaneet Teostoon liittyessään.

Teoston soveltama kansallisten varojen pidätysprosentti on viime vuosina vaihdellut kuuden ja seitsemän välillä. Vuonna 2004 se oli 5,8 prosenttia.

Kansallisten varojen pidätys koskee kaikkia Suomesta kerättyjä esityskorvauksia, mutta ei tallennuskorvauksia. Ulkomaisille musiikin tekijöille ja kustantajille Suomesta keräämistään korvauksista Teosto vähentää kansallisten varojen osuuden ennen korvaussumman lähettämistä sisarjärjestöilleen edelleen tilitettäväksi.

Teoston jäsenten päätöksen mukaisesti jaetaan nykyisin noin kolmasosa vuotuisesta pidätyksestä seuraaviin tarkoituksiin: 

1. Kannustuspalkinnot (= Teostopalkinto)

2. Kotimaisten esitysmateriaaleja edellyttävien teosten tekijöiden ja kustantajien tukeminen

3. Kotimaisen musiikin harkinnanvarainen edistäminen.

Teoston johtokunta tekee yksityiskohtaisemmat päätökset näiden kolmen kohdan osalta. Loput noin kaksi kolmasosaa vuotuisista kansallisista varoista käytetään Teoston johtokunnan tekemien päätösten mukaisesti.

Kansalliset varat, jakauma eri tarkoituksiin vuonna 2004

Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus 684 992

Muu kotimaisen musiikin edistäminen* 585 498

Tuki Teoston jäsenjärjestöille ym.** 426 270

*Sisältää mm. Elvis ry:n, Suomen Säveltäjät ry:n ja Suomen Musiikkikustantajat ry:n kotimaisen musiikin edistämiseen kohdistamat varat sekä Teosto-palkinnon ja kotimaisten esitysmateriaaleja edellyttävien teosten tekijöiden ja kustantajien tuen.

**Sisältää Teoston tuen jäsenjärjestöilleen ja niitä lähellä oleville säätiöille ja rahastoille, Luovan Säveltaiteen Edistämissäätiölle sekä vienninedistämiseen Music Export Finland ry:n ja European Music Office EMO:n kautta.

Teksti: Satu Kaarenoja/Teosto

Tämä artikkeli on haastattelu. Lue muita haastatteluita

Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 3/2005

Selaa lehden artikkeleita