LUKIJAPOSTIA - Johtokunnan työstä

LUKIJAPOSTIA – Johtokunnan työstä

Arthur Fuhrmann irvailee ”Arthurland”-kirjoituksessaan (Selvis 2/02) lausumaani, jossa totesin, että istuva Teoston johtokunta on paras jossa olen työskennellyt sinä aikana jona olen toiminut Teostossa. Kuten niin monasti, Arthur on kuunnellut tarkkaan, mutta tällä kertaa hän ei ole ymmärtänyt kuulemaansa.

Teosto on järjestö, jossa monenlaiset intressit kohtaavat. Tämä edellyttää asioihin perehtymistä ja jämäkkää asioiden hoitamista. Toisin sanoen, kotiläksyt on tehtävä, näkemykset ja myös mielipiteet on rohkeasti tuotava keskustelupöytään. Usein asiat valmistellaan asiantuntijaelimissä, joissa taustajärjestöjen, ja myös yksittäisten jäsenten ja oikeudenomistaja-asiakkaitten näkemykset tulevat perin pohjin keskustelluiksi. Johtokunta päättää asioista, jotka useasti jo valmisteluvaiheessa ovat muotoutuneet kompromisseiksi. Keskustelun kautta syntyy se sopimuskokonaisuus, jonka puitteissa Teoston toimisto saa ohjeet toiminnalleen.

Ideaalissa maailmassa tehdään vain hyviä ja virheettömiä päätöksiä. Elävä elämä on muuta, se on vivahteikasta, usein moniulotteista ja vaikeasti hallittavaa. ”Viisas ei ken virheitä ei tee, viisas virheen huomaa ja oikaisee” (V.I. Lenin/E. Sinervo).

Pyrkimys oikeisiin ratkaisuihin, tunnollisuus ja aito keskustelunhalu, ja lisäksi myös päätöksentekokyky ovat ominaisuuksia, joita johtokuntatyöskentelyssä olen oppinut arvostamaan. Näitä ominaisuuksia olen nähnyt jokaisen nykyisen johtokunnan jäsenen omaavan. Juuri siksi pysyn lausunnossani, että Teostolla nyt on toimintakauteni paras johtokunta.

Sivumennen sanottuna, Jorma Toiviainen, jota artikkelissa arvioidaan johtokunnan työssä jonkinlaiseksi häiriköksi, on mielestäni yksi johtokunnan parhaimmista, koska tiedän hänen suhtautuvan vakavasti tehtäväänsä, ja tuovan näkemyksensä esille sivuilleen vilkuilematta. Eri mieltä oleminen ei ole häiriköintiä, vaan rikkaus. Keskustelun kautta syntynyt konsensus ei ole heikkoutta, vaan pragmaattista asioiden hoitoa. Eriävä mielipide on jokaisen johtokunnan jäsenen oikeus, jota huomattavan harvoin käytetään Teoston johtokunnassa, ja myös muissa asiantuntijaelimissä.

Se siitä, ja kiitos johtokunnan työhön kohdistuneesta kiinnostuksestasi!

Henrik Otto Donner

Tämä artikkeli on haastattelu. Lue muita haastatteluita

Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 3/2002

Selaa lehden artikkeleita