Kolme äänestystä Teoston kevätkokouksessa

Haastattelu

Kolme äänestystä Teoston kevätkokouksessa

Teoston kevätkokous pidettiin 20.4. Finlandia-talon kokoustiloissa. Kevätkokouksen asioita käsitellyt elvisläisten esikokous pidettiin puolestaan jo 14.4. Ravintola Tekniskassa (Yrjönkatu 30).

Esikokouksessa olivat mukana myös Teoston toimitusjohtaja Katri Sipilä sekä tilitys- ja jakosääntöasioista vastaava johtaja Reijo Saari. Esikokouksessa keskusteltiin erityisesti kahdesta jäsenaloitteesta, joita kevätkokoukselle olivat tehneet Elvis ry:n jäsenistä Arthur Fuhrmann, Olli Heikkilä, Veikko Huuskonen, Matti Kontio, Ilkka Kuusisto, Pentti Lasanen, Juhani Leinonen, Antti Sarpila ja Taisto Wesslin sekä muista Teoston jäsenistä Kaj-Erik Gustafsson, Juhani Haapasalo, Paavo Helistö, Reijo Jyrkiäinen ja Osmo Honkanen.

Molemmat aloitteet koskivat Teoston esityskorvausten jakosääntöä. Toisen aloitteen mukaan vapaita osuuksia sisältävissä teoksissa tulisi jakaa 100 prosenttia teoksen oikeudenomistajien kesken. Jos siis esimerkiksi muuten täysin vapaan teoksen sovittaja saa nykyisin 16,67, olisi hänen osuutensa jatkossa täydet sata. Näin tapahtuu nykyisinkin tallentamiskorvauksissa. Tallentamiskorvauksissa yhteys myydystä äänitteestä tilitykseen on kuitenkin paljon suorempi kuin esityskorvauksissa. Jälkimmäisissä yhteys laskutuksen ja tilityksen välillä on paljon monimutkaisempi.

Toinen jäsenaloite koski tilannetta, jossa teoksesta rekisteröidään uusi versio esimerkiksi sovituksen yhteydessä. Aloite liittyi laajempaan kokonaisuuteen siitä, kuka luovuttaa osuuksia ja kenelle, ja keiden kaikkien on allekirjoitettava teosilmoitus. Molempien kokousten keskusteluissa tuntui vallitsevan yksimielisyys siitä, että kenenkään osuus ei saa pienentyä ilman asianosaisen lupaa ja allekirjoitusta.

Kyse on monimutkaisista asioista, joissa kaikki muutokset vaikuttavat eri tekijäryhmien keskinäisiin suhteisiin. Samoin muutoksilla on heijastusvaikutuksia Teoston teosrekisteriin ja hallinnointiin. Tilityssääntöön on paljon helpompi tehdä vuosittaisia tarkistuksia, koska niillä ei ole vaikutusta teoksen sisäisiin suhteisiin. Jos sen sijaan jakosääntöä muutettaisiin vuosittain (ja jopa poukkoilevasti), se voisi tuoda monenlaista sotkua Teoston teosrekisteriin. Viime vuonnakin siihen rekisteröitiin 22.000 uutta teosta, niistä jo kuudesosa verkkopalvelussa.

Teoston johtokunta esitti, että koko jakosääntö avataan uuteen valmisteluun ja että jäsenaloitteet huomioidaan työryhmän työskentelyssä. Tavoitteeksi otetaan entistä yksinkertaisempi ja pohjoismaisesti mahdollisimman yhtenäinen jakosääntö (jos muut seurat ovat halukkaita jakosääntöjen yhtenäistämiseen).

Elvis ry:n johtokunta kannatti tätä Teoston johtokunnan esitystä. Aloitteentekijät halusivat kuitenkin muutosta heti ja niin kevätkokous ryhtyi äänestämään. Johtokunnan esitys voitti selvästi molemmat äänestykset. Ensimmäinen aloite kaatui äänin 185-36 ja toinen äänin 191-29.

Aloitteissa tehtyjä esityksiä ei siis kuitenkaan haudattu vaan ne käsitellään jakosääntöuudistuksen yhteydessä. Toukokuussa Teoston johtokunta nimesi uudistusta valmistelevaan työryhmään jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajat. Elvisläisten sisäistä keskustelua jatketaan mm. Elvis ry:n johtokunnassa ja syksyllä jäsenille järjestettävässä seminaarissa.

Donnerilla viimeinen kausi, Jani Uhlenius johtokuntaan

Teoston johtokunnassa erovuorossa olevista kevyen musiikin säveltäjistä valittiin Otto Donner yksimielisesti jatkamaan johtokunnan puheenjohtajana. Tässä yhteydessä Otto ilmoitti, että nyt alkoi hänen viimeinen kaksivuotiskautensa, ”koska hän haluaa vielä ehtiä tekemään muutakin”.

Jani Uhlenius valittiin kevyen musiikin säveltäjänä Teoston johtokuntaan paikastaan luopuneen Eero Luparin tilalle. Eero oli jo aikaisemmin ilmoittanut, että hän on valmis ”pitämään sapattia”, jotta mahdollistetaan Elvis ry:n puheenjohtajan valinta Teoston johtokuntaan.

Toinenkin muutos johtokunnan kokoonpanossa tapahtui. Hanna Nuortilan siirryttyä Warner/Chappellilta uusiin tehtäviin hän ei enää ollut käytettävissä kustantajana. Tilalle valittiin Tom Frisk (Warner/Chappell), joka jo aikaisemmin oli valittu Nuortilan tilalle Suomen Musiikkikustantajat ry:n puheenjohtajaksi.

Teoston työvaliokuntaan valittiin Nuortilan tilalle toukokuussa Sini Perho. Eero Luparin tilalle valittiin puolestaan Jori Nummelin.

Sanoittaja ei vieläkään kelpaa puheenjohtajaksi

Teoston johtokunta esitti sääntömuutosta, jonka mukaan kaikki Teoston johtokuntaan kelpoiset olisivat kelpoisia myös puheenjohtajaksi. Nykyisten sääntöjen mukaan puheenjohtajan on oltava säveltäjä. Ehdotuksen mukaan myös sanoittaja ja kustantaja olisi voitu valita puheenjohtajaksi. Elvis ry:n johtokunta kannatti tätä ehdotusta.

Mutta aika ei ollut vieläkään kypsä sille, että kaikki Teoston jäsenet (ja johtokunnan jäsenet) olisivat tässä suhteessa tasa-arvoisia. Esitystä vastustanut Arthur Fuhrmann korosti, että Teosto on säveltäjäin tekijänoikeustoimisto ja että ilman säveltäjiä ei sanoittajilla eikä kustantajilla ole Teostoon mitään asiaa.

Äänestyksessä Teoston johtokunnan esitys sai kyllä enemmistön (125-96), mutta ei sääntöjen edellyttämään 3/4 enemmistöä. Elvisläisten keskuudessa oli ilmeisesti useita sellaisia, jotka olisivat hyväksyneet sanoittajan puheenjohtajaksi mutta eivät kustantajaa. Esityksen kaatuminen merkitsi sitä, että toistaiseksi säännöt estävät sanoittajan valitsemisen puheenjohtajaksi vaikka Teoston jäsenten enemmistö häntä kannattaisikin.

Lisää avoimuutta tilityssääntöön

Johtokunnan ehdottamat muutokset tilitys- ja jakosääntöön hyväksyttiin yksimielisesti. Tv-alueella on jo pitkään ollut käytössä niin sanottuja tele-elokuvia (elokuvat ja muut ohjelmat, joissa on roolijako sekä mainokset) koskeva alempi kerroin ilman, että siitä on ollut mainintaa jäsenten hyväksymässä tilityssäännössä. Nyt kevätkokous hyväksyi siihen kohdan, jonka mukaan johtokunta valtuutetaan päättämään vuosittain näistä kertoimista. Vuodelta 2002 perittyjen esityskorvausten tilityksessä se oli TV1:llä, TV2:lla ja MTV3:lla 0,25 sekä Ruutunelosella 1. Vastaavat päätökset johtokunta teki kesäkuussa viime vuodelta perittyjen korvausten osalta.

Samalla päätettiin, että tilitys- ja jakosäännössä valtuutetaan johtokunta tekemään vuosittain päätökset niin sanottujen formaattiohjelmien musiikin kertoimesta sekä siitä, mitkä tällaisia ohjelmia ovat. Vuodelta 2002 perittyjen esityskorvausten tilityksessä kerroin oli 0,1 ja samaa kerrointa on johtokunta nyt päättänyt käyttää myös vuodelta 2003 perittyjen korvausten tilityksessä, joka juuri on maksettu.

Tv-kertoimien uudistamista on viime syksystä lähtien käsitelty tilitys- ja jakosäännössä. Uudistustyö ei vielä ole johtanut muihin esityksiin. Elvis ry:n peräänkuuluttamaan perinnän ja tilityksen vastaavuuteen pääsemiseksi tulisi myös tv-tariffeja muuttaa siten, että musiikki olisi tv-yhtiölle eri hintaista käyttötavasta riippuen. Nykyisinhän hinta on käyttötavasta riippumaton ja eriyttäminen tapahtuu vasta tilittämisessä.

Yksi varsinainen muutoskin tilityssääntöön tehtiin. Seurakuntien ilmaiskonsertteja koskevia kertoimia muutettiin siten, että ne vastaavat kunta-alueen kertoimia. Ilmaiskonserttien kerroin on siten aina 1. Vain maksullisissa konserteissa kerroin nousee suuremmaksi, jos kuulijoita on yli sata (1,50) tai yli kaksisataa (3,00). Näin omaa musiikkiaan esittävä ei enää voi parantaa tilitystään ilmoittamalla ilmaiskonsertin kuulijamäärän todellista suuremmaksi. Mikäli kirkkokonserttiin myydään pääsylippujen sijasta ohjelmia, ylittyy sadan maksaneen raja, jos ohjelmia on myyty yli sata.


Elvisläisten pöydässä etualalla Timo Tyrväinen ja Sirkka-Liisa Sass.

Työvaliokunnan palkkioita korotettiin

Kevätkokous päätti myös muuttaa niiden Teoston johtokunnan jäsenten palkkioita, jotka kuuluvat työvaliokuntaan. Aikaisemmin näillä on ollut työvaliokunnasta kokouskohtainen palkkio. Uudet palkkiot ovat: puheenjohtaja 22.000 euroa/vuosi ja muut työvaliokunnan jäsenet 12.000 euroa/vuosi. Näihin sisältyvät siis kaikki työvaliokunnan jäsenten johtokuntapalkkiot. Muiden jäsenten palkkio pysyi ennallaan, 6.000 euroa vuosi. Kaikki summat ovat Tel-kuluineen. Koska työvaliokunnan jäsenten työmäärä on olennaisesti kasvanut, sisältyi heidän palkkioihinsa jonkin verran korotusta aikaisempaa kokouskohtaiseen palkkiokäytäntöön verrattuna.

Jokaisesta Teoston kevätkokouksesta ja sen jälkeisestä illallisesta voisi kirjoittaa jatkoromaanin, näytelmän tai sosiologisen tutkielman. Tämä riittäköön tällä kertaa Selvikseen.

teksti & kuvat: Martti Heikkilä

Tämä artikkeli on haastattelu. Lue muita haastatteluita

Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 2/2004

Selaa lehden artikkeleita