Kari Kuuva voitti myös hovioikeudessa

Kari Kuuva voitti myös hovioikeudessa

(Alkuperäinen julkaisuvuosi 1998)

Kouvolan hovioikeus ei muuttanut Riihimäen käräjäoikeuden vuosi sitten antamaa tuomiota Kari Kuuvan kustannussopimusten purkamisesta. Hovioikeus piti ennallaan käräjäoikeuden päätöksen, jonka mukaan Kuuvan sopimusten purkuilmoitukset ovat perusteltuja ja että sopimukset ovat rauenneet 20.12. 1994. Tämä oli päivämäärä, jolloin Kari ilmoitti sopimukset purkautuneiksi. Hovioikeus antoi päätöksensä maaliskuun lopussa.

Tuomion mukaan Oy EMI Finland Ab joutuu korvaamaan Kuuvan oikeudenkäyntikuluja hovioikeuskäsittelystä 7.500 markkaa sen lisäksi, että EMI joutuu korvaamaan käräjäoikeuden tuomion mukaisesti aiempia oikeudenkäyntikuluja arvonlisäveroineen 62.250 markkaa sekä näille viivästyskorkoa.

EMI haki määräaikaan eli 1.6. mennessä valituslupaa Korkeimmalta oikeudelta. Sen käsittely voi kestää puolikin vuotta. Mikäli valituslupa myönnetään, asian käsittely Korkeimmassa oikeudessa vie taas oman aikansa. Mikäli lupaa ei myönnetä, Kouvolan hovioikeuden päätös saa lainvoiman.

Purkuvaatimus koskee kahtakymmentäkahta Karin säveltämää ja sanoittamaa teosta. Kari solmi kyseiset sopimukset 1970-luvulla kustannusyhtiö IMUDICOn kanssa. Teoksista tunnetuin on Daa-Da-Daa-Da.

Karihan ärtyi siitä, että nykyinen kustantaja EMI Finland Oy oli laiminlyönyt tehtävänsä. Kari katsoi, että EMI oli saanut kolmanneksen tekijänoikeuskorvauksista sopimusten perusteella, mutta muita sopimusten ehtoja ei ollut täytetty. Kustantaja sai tekijän mukaan korvauksia ilman sopimuksen mukaisia vastikkeita.

Hovioikeus toteaa päätöksessään kustannussopimusten keskeisen sisällön olleen, että kustantaja julkaisee Kuuvan teokset nuotteina, markkinoi niitä ja näin mahdollistaa Kuuvalle tilaisuuden taloudellisen hyödyn saamiseen. Nuotit oli julkaistu vain kolmesta teoksesta. Hovioikeuden päätöksen mukaan myös niitä koskevat sopimukset on tuomittu puretuiksi.

Syksyllä siis ratkeaa, nähdäänkö Karin ja EMIn välillä vielä kolmas erä. Kahden erän jälkeenhän Kari on selvästi voitolla. Kyseessä on ennakkotapaus, jonka lopullisella pääöksellä on huomattava merkitys koko alalle.


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 2/1998

Selaa lehden artikkeleita