Johtokuntaan jii-alkuisten enemmistö

Haastattelu

Johtokuntaan jii-alkuisten enemmistö

Jussi, Jari, Janne, Jori, Jani…

Timo Forsström, Jari Knuutinen (Yari) ja Jani Uhlenius valittiin uusina Elviksen johtokuntaan 26.2. pidetyssä vuosikokouksessa. Johtokunnassa valittiin jatkamaan erovuorossa olleet Eero Lupari (varapuheenjohtaja) ja Janne Louhivuori.

Varapuheenjohtajan paikalle Eero Lupari oli ainoa ehdokas, ja hän tuli siten valituksi ilman äänestystä. Muut valinnat niputettiin siten, että neljästä paikasta suoritettiin äänestys seitsemän ehdokkaan kesken.

Ennen äänestystä oli päätetty, että kolme eniten ääniä saanutta valitaan kahdeksi vuodeksi ja neljänneksi eniten ääniä saanut vuodeksi. Erillistä sanoittajavaalia ei ollut, koska katsottiin että sääntöjen vähimmäissuositus kahdesta sanoittajasta johtokunnassa toteutuu joka tapauksessa.

Äänet jakautuivat seuraavasti: Jari Knuutinen 33, Jani Uhlenius 27, Timo Forsström 26, Janne Louhivuori 25, Jussi Sydänmäki 17, Katja Lampela 16 ja Kari Vento 15.

Johtokuntapaikasta luopuivat omasta tahdostaan Esa Nieminen ja Pia Perkiö sekä Timo Kosonen, joka oli pyytänyt vapautusta kesken kauden.

Johtokunnan kokoonpano on nyt seuraava (suluissa ikä, Elvikseen liittymisvuosi sekä aika johtokunnassa):

Juhani Leinonen (pj, 52, 1979, 1994-),

Eero Lupari (vpj, 51, 1979, 1988-),

Timo Forsström (40, 1989, 1996-97 ja 2001-),

Jari Knuutinen (43, 1988, 2001-),

Matti Kontio (52, 1977, 1998-),

Janne Louhivuori (46, 1988, 1988-),

Jori Nummelin (48, 1993, 1999-),

Kirsi Snellman (36, 1998, 2000-),

Jani Uhlenius (56, 1969, 2001).


Vuosikokous pidettiin Teatteri Avoimissa Ovissa.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Jani Uhlenius ja
sihteerinä Sari Maunula.

Vuosikokoukseen osallistui 45 yhdistyksen jäsentä. Toimintasuunnitelmaan tehtiin yksi muutos, joka koski Suomalaisen musiikin tiedotuskeskusta. Johtokunnan esittämä muoto ”Kevyt musiikki on vähitellen saamassa tiedotuskeskuksen toiminnassa vastaavan aseman kuin vakava musiikki” muutettiin Jorma Toiviaisen esityksestä muotoon ”Kevyen musiikin on saatava vähitellen tiedotuskeskuksen toiminnassa vastaava asema, mikä vakavalla musiikilla on”.

Toimintasuunnitelmassa on määritelty yhdistyksen tavoitteet esimerkiksi Teoston tilitysjärjestelmän kehittämisessä. Kyseinen kohta hyväksyttiin johtokunnan esityksen mukaisena ja se kuuluu seuraavasti:

”ELVISin tavoitteena on saattaa Teoston perintä ja tilitys mahdollisimman tarkoin toisiaan vastaaviksi. Käytännöistä, joissa tilityksessä suositaan joitakin musiikinlajeja, tulee kokonaan luopua. Teoston jäsen- ja asiakaskunnan hyväksymiä tukitoimia voidaan suorittaa ns. kansallisten varojen puitteissa. ELVIS pitää tärkeänä mahdollisimman kattavan esitysraportoinnin ja siihen perustuvan tilityksen tavoitetta. Tarvittaessa tavoitteiden saavuttamiseksi tulee Teoston hallintoa kehittää ja uudistaa.”

Koulutuksen osalta käytiin keskustelua toimintasuunnitelman kohdasta, jonka mukaan sanoittajille järjestettävän kurssin aiheena on sanoitus englannin kielellä. Suunnitelma sai vankan kannatuksen ja kokous piti yksimielisesti kohdan muuttamattomana. Keskustelun aikana esitettiin myös toivomus toisen sanoituskurssin järjestämisestä suomen kielellä, mutta kahteen sanoituskurssiin yhdistyksen resurssit yhden vuoden aikana tuskin riittävät.

Toimintasuunnitelmassa on myös seuraava tulevaisuuteen viittaava kohta: ”Pitkän tähtäimen tavoitteena selvitetään mahdollisuuksia aikaisempaa säännöllisemmän ja vakiintuneemman koulutustoiminnan kehittämiseksi.” Vuoden aikana tullaan tekemään kysely jäsenille siitä, mitä toivomuksia ja odotuksia näillä on koulutuksen suhteen.

Tiedottamista koskevan toimintasuunnitelman kohdan hyväksyessään kokous antoi yksimielisen tukensa johtokunnan päätökselle vaihtaa Musa.fi uudeksi jäsenetulehdeksi Rytmin tilalle. Puheenjohtaja Juhani Leinonen totesi, että Rytmin kustantaja on ilman yhdistyksen lupaa lähettänyt Elviksen jäsenille kirjeen, jossa johtokunnan päätöstä ilkeään sävyyn arvostellaan ja joka sisältää runsaasti virheellistä tietoa. Vuoden 2002 jäsenetulehdestä johtokunta päättää ensi syksynä ja ottaa tietysti huomioon jäsenistöltä tulleet palautteet.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2001 sekä vuoden 2000 toimintakertomus löytyvät internet-osoitteesta www.musicfinland.com/elvis/toiminta.html.

Osana vuoden 2000 tilinpäätöstä vahvistettiin varaukset ja rahastojen muutokset. Yhdistyksellä on lakimiesrahastossa nyt 245.000 markkaa ja 50-vuotisjuhliin (vuonna 2004) on jo varattuna 65.000 markkaa.

Osana vuoden 2001 talousarviota hyväksyttiin seuraavat korotetut luottamusmiesten palkkiot: puheenjohtaja 3.450 mk/kk, varapuheenjohtaja 1.200 mk/kk, johtokunnan kokouksista palkkio 450 mk ja työryhmien kokouksista 300 mk.

Jäsenmaksu on edelleen 400 mk/v eikä liittymismaksua peritä.

Vuosikokous pidettiin Teatteri Avoimissa Ovissa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jani Uhlenius.

Teksti: Martti Heikkilä

Tämä artikkeli on haastattelu. Lue muita haastatteluita

Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 1/2001

Selaa lehden artikkeleita